Coördinerend adviseur S13

Directoraat-generaal MigratieDirectoraat-generaal Migratie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 4 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGM/210006
 • Plaatsingsdatum 17 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Analyseproeftuin Migratieketen (APM) van het ministerie van Justitie en Veiligheid is op zoek naar een cluster coördinator (coördinerend adviseur S13). Het betreft een vaste formatieplek.

Functie-eisen

We zijn op zoek naar iemand die bedreven is in:

 • het operationeel aansturen van ongeveer 10 medewerkers/ specialisten, minimaal een jaar ervaring met het leidinggeven aan professionals
 • politiek- bestuurlijke sensitiviteit is je tweede natuur, waarbij je goed in staat bent de vertaling van de vraag om te zetten in een juiste beantwoording (de vraag achter de vraag te kunnen lezen)
 • Snel inschatten van prioriteiten en risico’s
 • Communiceren met externe ketenpartners over de informatiebehoefte
 • Nauw samenwerken binnen een energiek, dynamisch en gemotiveerd team
 • Affiniteit met het migratie-onderwerp
 • Affiniteit met het onderwerp data-gedrevenen werken
 • Je geeft indien nodig tegengas en bent in staat vanuit het ‘bredere plaatje’ te denken.

De functie-eisen zijn:

 1. W.O. werk- en denkniveau
 2. Tenminste 3 jaar ervaring met politiek-bestuurlijke vraagstukken
 3. Tenminste 1 jaar ervaring met direct leidinggeven aan professionals

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De APM is een structureel samenwerkingsverband van het ministerie van J&V en de partners in de migratieketen (Immigratie- en Naturalisatiedienst, Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Dienst Terugkeer en Vertrek, Politie, Koninklijke Marechaussee, ministerie van Buitenlandse Zaken en Dienst Justitiële Inrichtingen). De APM beoogt een impuls te geven aan de ketensamenwerking rond business intelligence.
Ten behoeve van de ambtelijke en politieke leiding van de keten ontwikkelt de APM dashboards, maakt analyses op actuele thema’s in de keten, maakt prognoses en zorgt voor het functioneel beheer en de doorontwikkeling van KMI+, hét datawarehouse van de keten.
Het werken met een veelheid aan organisaties in een politiek-maatschappelijk dynamische omgeving maakt dit een interessant en uitdagende klus. Een vast onderdeel van onze missie is het opzoeken en aanstippen van pijnpunten en het uitspreken van mogelijk oncomfortabele werkelijkheden. De APM weet hierbij ook op relationeel vlak de juiste balans te vinden bij alle stakeholders.
De APM is een energiek, flexibel en divers team van professionals uit verschillende disciplines. Er heerst een informele sfeer en de werktevredenheid is hoog. Dankzij deze teamdynamiek, de onafhankelijke positie van de afdeling binnen de keten en KMI+ kunnen hoogwaardige analyses gemaakt worden en kan snel worden ingesprongen op informatievragen uit de politiek of maatschappij. Aan deze coördinerende functie de taak om de vertaalslag te maken vanuit de cijfers naar de bestuurlijke vraagstukken die beantwoord moeten worden. Je beschikt over politiek- bestuurlijke sensitiviteit, een brede blik en hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen. Je hebt ervaring met het aansturen en ontwikkelen van professionals met verschillende persoonlijke profielen. Omdat wij werken binnen een keten van organisaties zoeken wij naar een innovatieve netwerker met gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken. Samenwerking, stressgevoeligheid en innovatiekracht zijn begrippen die je op het lijf geschreven zijn. Je hebt bewezen onder druk te kunnen functioneren met behoud van een gezonde werkbalans. Samen met het hoofd APM en het plv hoofd APM zorg je voor een soepele samenwerking waarbij je zorgt dat zowel binnen APM als richting de keten de juiste zaken de aandacht krijgen.
De afdeling heeft samen met de ketenpartners een nieuwe informatiestrategie opgesteld. Mede als gevolg van deze nieuwe visie zal de afdeling de komende periode een groeifase ingaan. Ervaring met verandermanagement en organisatie ontwikkeling is dan ook een pre. Een coördinator die energie krijgt van het ontwikkelen van competenties in medewerkers zal hier op zijn plek zijn.

Directoraat-generaal MigratieDirectoraat-generaal Migratie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Het directoraat-generaal Migratie (DGM) staat voor een weloverwogen en uitvoerbaar migratiebeleid dat, met respect voor de migrant, bijdraagt aan de Nederlandse samenleving.
DGM draagt zorg voor:
a. de uitvoering van de vreemdelingenwetgeving en de Rijkswet op het Nederlanderschap;
b. een gereglementeerde en beheerste toelating van vreemdelingen tot Nederland, verblijf in - en vertrek uit Nederland en terugkeer van vreemdelingen;
c. de regie op de keten van toegang, toelating, toezicht en terugkeer van vreemdelingen;
d. de advisering van de regering over het vreemdelingenrecht en het migratiebeleid en over het naturalisatie- en nationaliteitsrecht.

Het directoraat-generaal Migratie bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
a. de directie Regie Migratieketen (DRM);
b. de directie Migratiebeleid (DMB);
c. het Bureau Internationaal Migratiebeleid (BIM);

DGM werkt in de migratieketen nauw samen met een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals: de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast heeft het DG contact met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals: de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, en Stichting Nidos.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

C. Posthumus

06-25684575

A. Bleijie

06-48100044

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hümeyra Akalin

06-50079682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Directoraat-generaal MigratieDirectoraat-generaal Migratie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker Boekingen

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Regievoerder OVT Groningen-Drenthe

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Assen, Delfzijl, Hoogeveen, Zweeloo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon