Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend adviseur Toeslagen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.815 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 9 april Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer SG 20-13
 • Plaatsingsdatum 26 maart 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het ministerie van Financiën bewaakt de schatkist en werkt aan een financieel gezond Nederland. Maar we kijken ook verder. Gaat beleid werken? Zijn er misschien slimmere methoden? En wat kan beter in de uitvoering van het beleid? Daar werken we aan bij de nieuwe hoofddirectie Financieel-Economische Zaken in Den Haag. Als analytisch ingestelde, communicatieve en resultaatgerichte coördinerende adviseur Toeslagen zorg jij ervoor dat het ministerie van Financiën ‘in control’ is.

Wil jij werken aan een van de meest uitdagende dossiers van het ministerie van Financiën? Dan ben jij bij de hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) als adviseur voor Toeslagen aan het juiste adres! Je geeft namelijk advies over het toeslagendossier en eventueel andere dossiers op het terrein van de Belastingdienst/fiscaliteit. Dat doe je in een interessante en uitdagende omgeving waar jij als senior adviseur een sleutelrol vervult. Want bij de afdeling Beleidscontrol stap je in een politiek-bestuurlijke dynamische omgeving, waar je proactief aan de slag gaat met een van de maatschappelijk belangrijkste dossiers op het terrein van de Belastingdienst: de toeslagencrisis, in het bijzonder de herstelbetalingen, de verbetering van de dienstverlening en/of de ontwikkeling van een alternatief voor het toeslagensysteem.

Je houdt bijvoorbeeld toezicht op de voorbereiding, uitvoering en verantwoording van de begroting van de Belastingdienst en dan in het bijzonder de middelen van Toeslagen. Inhoudelijke en politieke ontwikkelingen volg je op de voet, zodat je hierover kunt adviseren. Hierbij werk je intensief samen met de andere afdelingen van de HDFEZ, Control en Finance van de Belastingdienst, het directoraat-generaal Fiscale Zaken en de Inspectie der Rijksfinanciën.

Jouw taken

 • Je adviseert over en toetst beleidsvoornemens van de Belastingdienst op (potentiële) budgettaire consequenties, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.
 • Je ziet toe op de voorbereiding, besluitvorming, implementatie en evaluatie van beleid.
 • Je coördineert zelfstandig complexe onderwerpen op het terrein van de Belastingdienst (in het bijzonder het toeslagendossier), zonder de verbinding met je omgeving uit het oog te verliezen, en je oefent hierbij countervailing power uit.
 • Je adviseert de ambtelijke en politieke leiding over de financiële aspecten van onderwerpen op het terrein van de Belastingdienst.
 • Je adviseert over en beoordeelt producten van de Toeslagen, ook in het kader van de planning-en-controlcyclus en op het gebied van de begroting.
 • Je begeleidt junior adviseurs op onze afdeling en ondersteunt hen in hun werkzaamheden.

Functie-eisen

 • Je hebt universitair niveau en bij voorkeur een afgeronde (post)academische opleiding, relevant voor (publiek) management en het financieel-economisch vakgebied.
 • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring en aantoonbare ervaring in het publieke domein.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met budgettaire vraagstukken binnen de Rijksoverheid. Je hebt een sterke affiniteit met het begrotings- en/of beleidsproces.
 • Je staat stevig in je schoenen, hebt een sterk ontwikkeld analytisch vermogen, signaleert snel risico’s en kansen in complexe projecten en bent positief ingesteld.
 • Je beschikt over goede advies- en onderhandelingsvaardigheden, bent communicatief sterk en vertaalt voorstellen en ideeën naar heldere notities en acties.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Maand­salaris Min €3.815 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Vanwege de coronacrisis zullen selectiegesprekken voor het ministerie van Financiën in elk geval tot en met 6 april worden uitgesteld*

 • We nemen je sollicitatie graag in behandeling als de bijlagen in Word of als pdf-bestand zijn opgemaakt.
 • Inschaling is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt maximaal salarisschaal 13, conform het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren '84, bij 36 uur per week.

 

 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De hoofddirectie Financieel-Economische Zaken (HDFEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling. De hoofddirectie adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over diverse onderwerpen. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering.

HDFEZ stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de Nationale Schuld en overlegt daarover met de Inspectie der Rijksfinanciën. De hoofddirectie ziet toe op de doelmatige, doeltreffende en rechtmatige uitvoering van deze begrotingen, beleidsevaluaties en de interne en externe verantwoording daarover. Dat doen we vanuit een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het optimaal functioneren van het ministerie van Financiën als onderdeel van de Nederlandse Rijksoverheid.

Daarnaast adviseert HDFEZ de secretaris-generaal over continuïteit en langetermijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën. De hoofddirectie is op het gebied van financiële en economische onderwerpen betrokken bij het departementale beleid waarbij scherpe analyses en krachtige argumenten op duidelijke wijze worden overgedragen. Daarbij stelt HDFEZ heldere kaders voor de begrotingscyclus, de departementale planning-en-controlcyclus, het risicomanagement, het toezicht op de financiële administratie en de fiscale verplichtingen van het departement.

Afdeling Beleidscontrol

Binnen de afdeling Beleidscontrol wordt er op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein getoetst op de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met ongeveer twintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doelmatig en doeltreffend zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol beoordelen we bijvoorbeeld de verkoop van ABN AMRO en wijzigingen in de dividendbelasting, maar ook de grote ICT-projecten die binnen het ministerie worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne planning-en-controlcyclus en een externe (begrotings)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli en controleert of de directies hiervoor kwalitatief goede stukken opleveren. De deadlines voor deze cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar, maar aan de andere kant zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller functioneer je als sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook streng op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar HDFEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij — met onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken in ons achterhoofd — bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Geert Beekhuis, Afdelingshoofd Beleidscontrol

070-3428108

Marieke Willems, Waarnemend plv. afdelingshoofd Beleidscontrol

070-3427315

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, Recruiter

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker consignatiekas en administratie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 13 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur bedrijfsvoering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Medewerker dienstenmanagement

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon