• Stand­plaats Dordrecht
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 15 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer WNZ-22-090
 • Plaatsingsdatum 25 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een succesvolle energietransitie? Daarbinnen speelt windenergie op zee een essentiële rol. Voor het overbrengen van die energie naar het vasteland zijn onder meer platforms en kabels nodig. Om de aanleg hiervan in goede banen te leiden, is er het programma Net op Zee. Maar hoe borgen we, ondanks alle aanpassingen, de hoogwaterveiligheid in ons land? Als coördinerend adviseur water bij Rijkswaterstaat weet jij het antwoord.

Hoe jij de Nederlandse infrastructuur veiliger gaat maken
De verbindende factor in de verdere ontwikkeling van onze waterkerende objecten in de regio Zuid-Holland; dat ben jij. Je werkt aan complexe beheervraagstukken, waarbij je focust op hoogwaterveiligheid en het optimaal organiseren van het beheer, onderhoud en asset management van ons hoofdwatersysteem.
Zo beoordeel je, samen met je collega’s, de plannen van de Net op Zee-projecten en coördineer je de werkzaamheden die wij als Rijkswaterstaat moeten uitvoeren om de windparken op zee tijdig aan te sluiten op het Nederlandse elektriciteitsnet. Denk aan het afgeven van de juiste vergunningen voor kabels. Een ingewikkelde zaak omdat deze onder meer door dijken en rivieren lopen.
Daarnaast werk je aan een uniek project: de zeewering van de Maasvlakte. Hier worden windmolens gebouwd, terwijl ook de hoogwaterveiligheid gewaarborgd moet blijven. Bovendien ben je coördinator Zorgplicht Rijkskeringen. In deze rol zorg je, samen met onze asset managers, dat je maatregelen neemt en kunt aantonen dat de keringen en dijken nu en in de toekomst aan de wettelijke norm voldoen. En dat ze, tijdens alle ontwikkelingen in het kader van duurzame energievoorzieningen, robuust zijn en blijven.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Complexiteit! Jij vindt het interessant om te werken aan grote projecten waarin je tot besluiten moet komen voor ingewikkelde vraagstukken. Zo adviseer je bijvoorbeeld de afdeling Vergunningverlening bij vergunningaanvragen voor het project Net op Zee waarbij kabels aan land moeten komen en tegelijkertijd de waterveiligheid gewaarborgd moet blijven.
Tijdens de projecten krijg je te maken met verschillende en soms tegenstrijdige belangen. Waar de een misschien snel een vergunning wil verlenen, ziet de ander mogelijk nog bezwaren. Jij bent de verbinder, maakt gezamenlijke afspraken en zorgt voor een gemeenschappelijk doel.
Tot slot word je graag betrokken bij de uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Je speelt een belangrijke rol in de energietransitie en draagt bij aan het doel om Nederland klimaatneutraal te maken.

Wat wij aan jou waarderen
Verduurzaming en vergroening; daarvoor zet jij je in. Met je analytische en tactische blik kom je snel tot de kern van complexe vraagstukken. Met je vlotte babbel en scherpe pen schets je vervolgens heldere scenario's. Je bent op je gemak in de complexe politieke omgeving en zorgt met je verbindende kracht voor een hecht, professioneel en breed netwerk. Dankzij je nieuwsgierigheid ben je oprecht benieuwd naar het hoe en waarom van ieders belangen. En door boven de materie te hangen en te zoeken naar creatieve oplossingen strijk je eventuele plooien glad. Is het druk of hectisch? Jij houdt, mede omdat je goed kunt plannen en organiseren, het hoofd koel.

Wil je meer informatie over de functie voor je solliciteert?
Bel met Megan Bijl, senior adviseur asset management, via 06-27190873 of met Jacinta Lechner, teamleider, via 06-51572831. Zij staan jou graag te woord!

Voor meer informatie over het project Wind op Zee kan je de website windopzee.nl bezoeken. Wil je meer weten over het project Zeewering Maasvlakte? Neem dan eens een kijkje op de website: www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving/duurzame-projecten/energie/windpark-tweede-maasvlakte

 • je hebt minimaal een hbo-diploma Civiele Techniek met als specialisatie waterbouw;
 • je hebt ervaring met zeeweringen, keringen of dijkversterkingsprogramma's;
 • je hebt kennis van of affiniteit met beheer, asset- en/of omgevingsmanagement.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Rijkswaterstaat is een aantrekkelijke werkgever. Dit komt ook tot uiting in onze arbeidsvoorwaarden. Wat bieden wij jou?

 • een passend maandsalaris (fulltime is 36 uur per week);
 • diverse verlofregelingen en de mogelijkheid om meer of minder te werken;
 • hybride werken;
 • studiefaciliteiten en persoonlijke ontwikkeling.

Je kan je arbeidsvoorwaardenpakket gedeeltelijk zelf samenstellen door het Individuele Keuze Budget (IKB) Het IKB bestaat uit geld en uren. Je kan zelf kiezen wanneer je het geld uitbetaald wilt hebben. De IKB uren kan je opnemen, deels laten uitbetalen of opsparen voor later. Ook kan je het IKB inzetten voor fiscaal vriendelijke doelen.

Wij vinden het belangrijk dat je zowel op je werk als privé lekker in je vel zit. Wil jij even sporten in je lunchpauze? ‘s Middags je (klein)kind van school halen en ‘s avonds je werk afmaken? Een overleg online bijwonen vanuit huis, omdat er een loodgieter langskomt? Bij ons kan je hybride werken als je functie dat toelaat. Je kan een thuisvergoeding ontvangen en er zijn voorzieningen voor het ergonomisch inrichten van je thuiswerkplek.

 • je standplaats is Dordrecht. Bij Rijkswaterstaat stimuleren we het hybride werken. Werk in overleg met je leidinggevende en collega’s vanuit huis of op locatie wanneer je functie dit toelaat;
 • met passende kandidaten gaan we graag direct in gesprek, dus kennismaking en/of selectiegesprekken vinden doorlopend plaats;
 • bij voldoende geschikte reacties kan de vacature eerder sluiten;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Rijkswaterstaat is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen wij jou graag uit, als jij je herkent in deze vacature, om te solliciteren.

Solliciteren: eerst online, daarna op locatie
Heb je binnenkort je eerste kennismakings- of sollicitatiegesprek? Deze vindt bij voorkeur online plaats. Daarmee stimuleren wij ‘slim’ reizen. Zo dragen we bij aan minder druk op snelwegen en OV én minder CO2-uitstoot. Heb je toch liever een gesprek op een van onze kantoren? Laat het ons weten, dan kijken we natuurlijk wat mogelijk is.

Ben je toe aan het gesprek voor de 2e ronde of het arbeidsvoorwaardengesprek? Dan ontvangen wij je graag op locatie. Heb je dit gesprek liever online? De recruiter inventariseert wat jouw wensen zijn waarna een definitieve afspraak wordt gemaakt.

Vragen?
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met onze recruiter of kijk op onze website voor meer informatie.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Wil jij werken bij Rijkswaterstaat binnen West-Nederland Zuid (WNZ)? Deze regio is verantwoordelijk voor het onderhoud, het beheer en de aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in de provincie Zuid-Holland. Een omvangrijke taak, gezien de 471 viaducten, 12 tunnels, 164 beweegbare en vaste bruggen, 256 kilometer kanalen en rivieren, 387 kilometer snelweg, 165 kilometer op- en afritten en 4 stormvloedkeringen in deze provincie.

Het gebied is dichtbevolkt met intensief gebruikte en complexe wegennetwerken. Kleine verstoringen hebben grote impact. Knelpunten worden in het hoofdwegennet dan ook snel en efficiënt aangepakt. Zo is de A4 Delft-Schiedam aangelegd en wordt momenteel de Rijnlandroute tussen Katwijk en Leiden en de Blankenburgverbinding tussen de A15 en de A20 ontwikkeld.

Dit gebied staat tevens onder invloed van zowel de zee als de rivieren. Waterveiligheid is dan ook een belangrijk onderwerp: zo heeft Rijkswaterstaat bijvoorbeeld sensoren in de dijken en stormvloedkeringen geplaatst (onder andere in de Maeslantkering) om de kwaliteit van onze waterkeringen te monitoren. Verder zijn er, in het kader van het Deltaprogramma, diverse nieuwe maatregelen voor de waterveiligheid op korte en lange termijn.

De zorg voor onze veiligheid op de weg en over het water vereist een intensieve en goede samenwerking. Provincies, waterschappen, gemeenten en kennisinstituten zijn vaste partners. Ook binnen WNZ zelf staan samenwerking en ontwikkeling centraal.

Hoofdvaarwegennet - Hoofdwatersysteem
Het team Hoofdvaarwegennet – Hoofdwatersysteem werkt aan instandhouding van de assets ten behoeve van het watermanagement in de regio Zuid Holland. Zo werken we aan:

 • hoogwaterveiligheid; bevorderen van afvoer van overtollig rivierwater en weren van de zee, zodat risico’s op overstroming zoveel mogelijk beperkt worden;
 • laagwaterveiligheid; bevorderen zoveel mogelijk zoetwater vast te houden zodat de gevolgen van verzilting een scheepvaartstremmingen zoveel mogelijk beperkt worden;
 • scheepvaartverkeersmanagement; zodat er op een doelmatige, vlotte en veilige manier gevaren kan worden op het hoofdvaarwegennet;
 • waterkwaliteit; zorgen dat water schoon is, waardoor het een hoog ecologisch potentieel heeft en het voldoet aan de gestelde eisen om te gebruiken voor onder andere: landbouw, drinkwater, recreatie en peilbeheer.

Het team waar jij onderdeel van uit gaat maken, bestaat uit een diversiteit aan leden. Zo hebben we assetmanagers, nautisch beheerders en wateradviseurs in ons team. Het is een mix van jong en oud en een verscheidenheid van achtergronden, praktijkkennis en talenten. Als team proberen we dat zo goed mogelijk in te zetten om al het werk verzet te krijgen en het buiten beter te maken.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland: dat is werken bij Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Megan Bijl, Senior adviseur asset management

06-27190873

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Derrek Kronenberg, adviseur Werving en Selectie

06-19903681

Solliciteren?

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Asset manager civiel

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 24 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Asset manager wegen en asfalt

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur programmeren infrastructuur

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 24 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon