Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.703 - €6.908
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Facilitair / dienstverlening
 • Reageren voor 17 oktober Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGOO/IFHR/2019/02
 • Plaatsingsdatum 26 september 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt de afdeling Faciliteiten en Huisvestingsbeleid aan de flexibele inzetbaarheid van huisvesting voor rijksambtenaren in rijkskantoren. Jij neemt als coördinerend beleidsmedewerker het voortouw in de doorontwikkeling en beleidsimplementatie van de werkomgeving van de toekomst.

Als coördinerend beleidsmedewerker organiseer en verbind je complexe en multidisciplinaire beleidsprocessen. Je zorgt voor geaccepteerde en gedragen beleidsproducten die passen binnen de beleidsagenda. Denk aan analyses, adviezen, antwoorden op Kamervragen en Ministerraadstukken. Op basis van jouw goede voorbereiding, brengen we een zorgvuldige en vlotte politieke en bestuurlijke besluitvorming in de praktijk.

Je initieert beleid met onze rijkspartners. In de rijksbrede bedrijfsvoering let jij op de verbinding tussen aangrenzende beleidsvelden (ICT in rijkskantoren, HRM) en de uitvoering door rijksbrede dienstverleners. In het verlengde daarvan ben je in staat om de randvoorwaarden te creëren voor een effectieve invoering en toetsing van het beleid. Het directoraat-generaal Overheidsorganisatie is kadersteller en opdrachtgever in een complex krachtenveld. Je werkt daarom samen met andere departementen, rijksdienstverleners zoals Rijksvastgoedbedrijf, FMHaaglanden, Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk en andere facilitaire dienstverleners. Samen bereiken jullie de doelstellingen.

Je stuurt en bewaakt de goede procesgang van jouw eigen dossiers. En je zorgt voor de inhoudelijke afstemming en aansturing van andere (senior) beleidsmedewerkers op de verschillende beleidsdossiers. Samenwerken in netwerken en resultaten voor elkaar krijgen zonder al te vaak de formele macht te hoeven inzetten gaat je daarbij gemakkelijk af. Je denkt na over nieuwe vormen van samenwerking, overleg en besluitvorming, en experimenteert hiermee. Dat doe je binnen de afdeling en waar mogelijk ook daarbuiten.

We zoeken voor deze vacature een breed inzetbare collega die het voortouw neemt in de doorontwikkeling en beleidsimplementatie van de brede werkomgeving van de toekomst. De visie op die werkomgeving stellen we op korte termijn vast en gaan we daarna inbedden in diverse dossiers van de afdeling. En ook daarbuiten. Onze ideale toekomstige collega heeft strategische denkkracht én het vermogen om zaken daadwerkelijk te implementeren en te borgen.

Wij bieden een dynamische, uitdagende werkomgeving waarin veel ruimte is voor eigen initiatief en professionele ontwikkeling, zowel individueel als met het team. 

Functie-eisen

 • Je hebt ruime meerjarige ervaring met politiek-bestuurlijke advisering.
 • Je kunt opdrachten van bestuurlijke gremia zoals de Interdepartementale Commissie voor Bedrijfsvoering Rijk inclusief geld en capaciteit verwerven, en je kunt draagvlak creëren onder bestuurders voor ideeën en voorgenomen beleid.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van programma’s of projecten in een complexe omgeving met veel spelers.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met strategische trajecten of met het domein van de rijksbrede bedrijfsvoering.
 • Je bent flexibel, kunt je snel nieuwe onderwerpen eigen maken en op meerdere dossiers uit de voeten, en je vindt het leuk om te schakelen.
 • Je bent collegiaal, draagt bij aan de teamontwikkeling en begeleidt teamleden, stagiairs en trainees.
 • Je laat je niet snel uit het veld slaan en gunt anderen ook de spotlights.
 • Je toont standvastigheid in een krachtenveld, zonder star te worden of de relatie te beschadigen.
 • Je straalt op natuurlijke wijze gezag uit, kunt de afdeling vertegenwoordigen in diverse gremia of netwerken en je bent een effectieve gesprekspartner op allerlei niveaus. 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.703 Max. €6.908 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen. 

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Faciliteiten en Huisvestingsbeleid (FH) werkt aan de flexibele inzetbaarheid van huisvesting voor rijksambtenaren in rijkskantoren. Dit beleid krijgt vorm binnen de politiek-bestuurlijke beweging naar een effectieve en efficiënte huisvesting, en wordt ondersteund door facilitaire diensten. Nauwe inter- en intradepartementale samenwerking tussen beleid en uitvoering is essentieel, net als aandacht en actie voor duurzaamheid.
Onze structurele taken en ambities zijn: het streven naar een integrale rijkswerkomgeving voor de flexibele rijksambtenaar in rijkskantoren, het verhogen van de kwaliteit van deze werkomgeving en het stroomlijnen van de dienstverlening.

Voor de komende periode ligt het accent op:

 • Beleid: het doorontwikkelen van de kwaliteit van faciliteiten en huisvesting, het actualiseren van de masterplannen voor de kantoorhuisvesting van het rijk, inclusief de monitoring, en de start van de formele evaluatie van het huisvestingsstelsel.
 • Sturing: het uitwerken van de ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om meer aan de voorkant te kunnen sturen op kantoorhuisvesting, en de ontwikkeling van de rijkswerkgelegenheid in Nederland, in samenwerking met andere ministeries.
 • Innovatie: de conceptvisie van de werkomgeving van de toekomst handen en voeten geven via een nog op te stellen beleidsimplementatie-agenda. Dit hangt nauw samen met veel andere onderwerpen van onze afdeling: van het programma Versnelling duurzame bedrijfsvoering rijk en EnergieRijk Den Haag, tot onze visie en beleidsambities op smartkantoren en het programma Flexpitality. En van de logistieke hub (samenwerking pakketdiensten Haagse regio voor CO2-reductie) tot rijksbreed vergaderen als kader realiseren. Én van de samenwerking met onder andere het Rijksvastgoedbedrijf voor de klimaatopgave, tot de inzet van vastgoed voor maatschappelijke waarde.

Bij de afdeling FH werken vijftien vaste collega’s, aangevuld met gemiddeld vier à vijf flexibele collega’s uit andere organisatieonderdelen en departementen of trainees/studenten. Binnen het team werken we op een open en transparante manier samen, besteden we veel aandacht aan de teamontwikkeling, hebben we oog voor elkaar en vieren we graag onze successen. Er is altijd ruimte voor verdere verbetering en aanvullende ideeën. 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en waar het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.' 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Silvia Schikhof, afdelingshoofd Faciliteiten en Huisvestingsbeleid

06-53403712

Frans van Suylekom, coördinerend beleidsmedewerker

06-21522604

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Operationeel Facility Manager

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 22 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 19 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Raakvlakmanager Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon