coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Opslag / vervoer / logistiek, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 1 juni Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 22-148
 • Plaatsingsdatum 11 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag lever je een belangrijke bijdrage aan de nieuwe wet- en regelgeving voor Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing. Samen met collega’s van het team Beleid en Juridisch Kader zorg je ervoor dat wet- en regelgeving inhoudelijk wordt uitgewerkt en denk je mee bij de vertaling van beleid naar uitvoering. Weet jij hoe je samen met het team hoge kwaliteit kunt leveren? Dan willen wij jou graag ontmoeten.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de totstandkoming van de vrachtwagenheffing, een kilometerheffing voor vrachtverkeer, vergelijkbaar met onze buurlanden. De netto-opbrengst van deze heffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector door deze gelden - naast vermindering van bestaande belastingen - in te zetten voor innovatie en verduurzaming van deze sector. Daarnaast voert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tolheffing in voor twee nieuwe snelwegtrajecten, de Blankenburgverbinding en de verlenging van de A15 (ViA15). De tol is tijdelijk van aard en is bedoeld om een deel van de aanlegkosten van deze wegenprojecten te dekken.
Zowel het programma Vrachtwagenheffing (VWH) als het project Tijdelijke Tolheffing (TTH) worden de komende jaren gerealiseerd. De betrokken uitvoeringsorganisaties zullen daartoe producten en diensten realiseren en aanbestedingen doen. Daarbij spelen vele technische, organisatorische, financiële en beleidsmatige aspecten, en is ook een juridisch kader nodig. In haar opdrachtgevende rol richting de uitvoeringsorganisaties geeft het ministerie richting en kaders mee, en denkt het actief mee bij de vertaling van beleid naar uitvoering.

Er is momenteel geen juridische grondslag voor het invoeren van een vrachtwagenheffing. Daarom is een wetsvoorstel opgesteld dat onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen en nu bij de Eerste Kamer ligt. Komend jaar zal in het teken staan van het opstellen van alle onderliggende besluiten en regelingen. Om tot een werkend systeem te komen is samenwerking met de uitvoerende organisaties daarbij van cruciaal belang. Ook de implementatie van de nieuwe Eurovignetrichtlijn is een belangrijk onderdeel van het werk van het team: dit raakt met name de tariefstructuur van de vrachtwagenheffing.

Voor de tijdelijke tolheffing bestaat reeds een wettelijke grondslag. Deze moet echter worden aangepast aan de nieuwe wet implementatie EETS-richtlijn. Hiertoe is een wijzigingswetsvoorstel opgesteld dat nu voor advies bij de Raad van State ligt.

Voor de programmadirectie Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing zijn we op zoek naar een coördinerend beleidsmedewerker en plv. projectmanager Beleid en Juridisch Kader (S13) die een belangrijke bijdrage levert aan de totstandkoming van de wet- en regelgeving en – tezamen met de projectmanager Beleid en Juridisch Kader – leidinggeeft aan het team Beleid en Juridisch Kader.

Wat ga je doen coördinerend beleidsmedewerker?

 • Samen met de projectmanager zorg je ervoor dat het werk goed georganiseerd wordt en de planningen gehaald worden, je geeft richting en prioritering mee aan de teamleden en vervangt de projectmanager waar nodig;
 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoeringsregelgeving voor de vrachtwagenheffing: samen met de collega’s uit het team zorg je ervoor dat de wet- en regelgeving inhoudelijk wordt uitgewerkt, afgestemd met de uitvoerders, adviezen, onderzoeken en politieke wensen worden meegenomen en ter besluitvorming worden voorgelegd;
 • Je denkt actief mee bij de vertaling van beleid naar uitvoering en fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de collega’s van Stelsel Implementatie en de betrokken uitvoeringsorganisaties.
 • Door je nauwe samenwerking met de andere teams binnen het programma ben je in staat in de breedte van de programmadirectie mee te denken en inhoudelijke documenten op te stellen voor de politieke en ambtelijke top. De complexe materie weet je daarbij toegankelijk te maken.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Programmadirectie Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing - binnen het Directoraat-generaal Mobiliteit – werkt aan de invoering van twee verschillende vormen van tolheffing:

 1. Vrachtwagenheffing
 2. Tolheffing voor alle verkeer op twee - nog te realiseren - snelwegtrajecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15

Het programma Vrachtwagenheffing betreft de invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer, vergelijkbaar met onze buurlanden. Met de invoering van Vrachtwagenheffing gaat al het binnen- en buitenlands vrachtverkeer betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Tegelijkertijd worden de vaste belastingen verlaagd. De netto-opbrengst uit de Vrachtwagenheffing zal in overleg met de vervoerssector worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van de vervoerssector.

Daarnaast werkt IenW aan de realisatie van tijdelijke tolheffing voor twee nieuwe snelwegtrajecten: de Blankenburgverbinding en de ViA15. Op deze manier betalen weggebruikers mee aan de financiering van de aanleg van deze wegen, die zonder deze vorm van betaling niet zouden worden gerealiseerd.

De programmadirectie Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing omvat ca. 40 fte en bestaat uit een mix van vaste medewerkers, gedetacheerden van binnen en buiten IenW en ingehuurde professionals. In de programmadirectie heerst een informele, samenwerkingsgerichte cultuur, waarbij we elkaar aanspreken op een open en respectvolle manier. De directie heeft een platte organisatiestructuur waarbij we werken vanuit talent, kennis en ervaring en hiërarchie inzetten wanneer dat echt nodig is. De verschillende teams zijn divers in leeftijd, sekse en achtergrond en werken onderling veel samen. Er heerst een positieve en resultaatgerichte sfeer, met veel aandacht voor sociale aspecten en ruimte om jezelf te zijn. Binnen het programma kom je te werken in het team Beleid en Juridisch Kader.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Desirée Schaap, Projectmanager Beleid en Juridisch Kader

06–22664621

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Paul Eliëns, adviseur werving en selectie

06–28748366

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 13,schaal 14
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker EU en Internationale Samenwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 7 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon