• Den Haag  -  route
  • Master/doctoraal
  • 36 uur
  • schaal 13
    €5.212 - €7.747 (bruto)
  • Juridisch, Orde / vrede / veiligheid
  • Solliciteer voor 25 juli 2024 Nog 1 dag
  • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: BD24/DVB/240419, Plaatsingsdatum: 9 juli 2024

Wil jij een bijdrage leveren aan de weerbaarheid van het lokaal bestuur tegen ondermijnende criminaliteit? Hou je van werken met veel verschillende samenwerkingspartners en ligt het je om die bij elkaar te brengen? Kan je meer en minder ervaren collega's begeleiden en meenemen? Dan zoeken wij jou!

Bij de Directie Veiligheid en Bestuur hebben we de werkzaamheden ingericht in pijlers. Elke pijler bevat een inhoudelijk samenhangend thema. Wij zoeken een coördinator voor de pijler 'Weerbaar lokaal bestuur en optimaliseren informatiepositie'; een enthousiast en divers team bestaande uit 6 beleidsmedewerkers. De pijler richt zich op vraagstukken met betrekking tot gegevensdeling en de informatiepositie van het lokaal bestuur, het functioneren van de Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC's), de rol van gemeenten bij de aanpak van ondermijning en - in samenwerking met BZK - de weerbaarheid van het lokaal bestuur. Deze onderwerpen zijn echter niet in beton gegoten. DVB is gericht op de buitenwereld. Urgente maatschappelijke problemen kunnen maken dat prioriteiten veranderen.

Het is jouw taak als coördinerend beleidsmedewerker om het besluitvormingsproces en inhoud binnen de pijler te coördineren en inhoudelijk aan te sturen en je collega’s, je directeur en de bewindspersonen strategisch te adviseren. Wat dat van jou vraagt kan op ieder terrein en ten aanzien van iedere collega verschillen. Daarnaast draag je ook gewoon als meewerkend voorganger je steentje bij aan de beleidsontwikkeling, het beantwoorden van Kamervragen, het ondersteunen tijdens debatten en het opstellen van Kamerbrieven. Dit doe je in een omgeving waarbij je veel samenwerkt met andere partijen, waarbij veelal geen sprake is van een hiërarchische verhouding.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je gaat aan de slag bij de directie Veiligheid en Bestuur (DVB). DVB heeft zicht op trends en ontwikkelingen in het lokaal veiligheidsdomein. Knelpunten die worden ervaren door lokaal bestuur worden gehoord en opgepakt. DVB ondersteunt het lokale bestuur in de aanpak van maatschappelijke veiligheidsvraagstukken, door relevante partners bijeen te brengen en waar nodig regie te voeren. Dit doet DVB door beleid te maken om het lokaal bestuur en het bedrijfsleven in staat te stellen de veiligheid te vergroten en weerbaar te maken tegen onveiligheid en criminaliteit. DVB zorgt voor de (wettelijke) toerusting van de burgemeester ten aanzien van zijn openbare-orde-taak en voor het aanpakken van criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven.

Vanuit deze kerntaak heeft DVB grote betrokkenheid bij een aantal politieke prioriteiten, zoals de aanpak van ondermijning, de preventieve (wijk)aanpak, regiodeals, de experimenten ten aanzien van de productie van wiet en het prostitutiebeleid. Daarnaast zijn ook diverse thema’s waar de directie zich op richt volop in ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn vraagstukken op het gebied van openbare orde, de bestuurlijke aanpak (met name de bevoegdheden en informatiepositie van lokaal bestuur), het toezicht en handhaving van de leefomgeving (zoals overlast) en de ontwikkelingen op het gebied van publiek-private samenwerking.
DVB is een collegiale directie waar men voor elkaar klaar staat en samenwerkt als de opgave daar om vraagt. We zijn gericht op de opgaven, naar buiten gericht en werken samen met partners.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Veiligheid en Bestuur

Wij werken aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Mensen moeten in vrijheid kunnen samenleven. Met de juiste balans tussen hoofd en hart kijken wij naar waar de vrijheid van de één ophoudt en die van de ander begint.
Recht en veiligheid raken mensen. Door te luisteren zijn we zorgvuldig, daadkrachtig en open over onze afwegingen. Want iedereen moet kunnen vertrouwen op rechtvaardigheid.
Samen met honderdduizend collega’s bij tal van organisaties staan we midden in de maatschappij. Helpen we allerlei vormen van onrecht en criminaliteit te voorkomen. Zetten we ons in voor de bescherming van de samenleving en het individu. Handhaven we met de menselijke maat. Zorgen we voor toegankelijke rechtspraak.
Wij zijn het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met recht voor iedereen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Chantal Kouwenberg 06-50094136
Daan Corver 06-50080730

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Veiligheid en Bestuur nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon