• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Natuur / milieu
 • Solliciteer voor 25 juni 2024 Nog 2 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: IW DGMI 24-163, Plaatsingsdatum: 11 juni 2024

Ieder van ons heeft ermee te maken: afval. Van het snoeppapiertje dat je weggooit in de trein tot de kliko aan de straat. Grote kans dat dit afval nu naar een zogenaamde afvalverbrandingsinstallaties (AVI) gaat, terwijl het vaak goed gerecycled kan worden. Door afspraken met bedrijven te maken zorgen we ervoor dat recyclebaar afval in de toekomst niet meer verbrand hoeft te worden, zodat waardevolle materialen behouden en hergebruikt kunnen worden. Dit vormt de basis voor jouw werk als senior/coördinerend beleidsmedewerker! Benieuwd wat dat precies inhoudt? Lees snel verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Jij gaat je bezighouden met AVI’s in Nederland. AVI’s hebben een grote impact op het klimaat en het milieu. Om die impact te verminderen, worden er in de toekomst maatwerkafspraken met de AVI’s gesloten. Dat zijn afspraken tussen het bedrijf en de overheid, waardoor de AVI’s versneld kunnen verduurzamen. De maatwerkaanpak is eerder al toegepast op andere grote industrie in Nederland. Het is dus een beproefd concept, waarvan we de best practices nu gaan toepassen op AVI’s. Momenteel wordt gewerkt aan een visiedocument over de rol van AVI’s in Nederland in de toekomst. Dat visiedocument zal de basis van de maatwerkaanpak AVI’s vormen.

Binnen het programma Industrie, Gezonde Leefomgeving en Omwonenden (IGLO) houd je je bezig met onder andere:

 • onderhandelen met de AVI-bedrijven om tot een ‘maatwerkafspraak’ te komen
 • bijdragen aan de uitvoering van een nieuwe visie op afvalverwerking die momenteel wordt geschreven
 • intern en extern stakeholdermanagement. Onder andere door in gesprek te gaan met burgers en belangengroepen, zodat zij zich betrokken voelen bij ons werk en we gebruikmaken van hun kennis om tot het beste resultaat te komen
 • zelfstandig de Staatssecretaris adviseren wanneer er verschillende belangen botsen, zoals verwerkingscapaciteit, duurzaamheid en gezondheid
 • de verbinding bewaken met aanpalende dossiers, zoals maatwerkafspraken met de grootste industriële vervuilers en het circulaire beleid van het ministerie

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Dagelijks bijdragen aan een zo circulair mogelijk Nederland en een schone en gezonde leefomgeving. Dat is waar al onze collega's zich elke dag voor inzetten. Draag jij hier binnenkort aan bij?

Uiteraard sta je er niet alleen voor en doe je dit in samenwerking met je team. Je wordt goed beleid, zoveel als nodig is.

IGLO is opgericht om de zogeheten ‘leefomgeving’ te verbeteren, en daarmee bij te dragen aan gezondheid en milieu. Voor dit programma zijn we op zoek naar beleidsmedewerkers van verschillende niveaus. Wij zijn daarom erg benieuwd naar jouw ervaring en visie op dit onderwerp en sporen je aan om te solliciteren als deze vacature je aanspreekt.Omdat we meerdere vacatures hebben, is er bovendien ruimte om je werkpakket in te richten op een manier die aansluit bij jouw wensen.

Is jouw interesse gewekt? Solliciteer snel!
Neem ook een kijkje in de actieagenda Industrie en Omwonenden om meer te lezen over hoe het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een gezonde en schone leefomgeving.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer informatie? Dat kan natuurlijk ook. Bel of app dan gerust met Jeroen van Bergenhenegouwen, programmadirecteur Industrie, gezonde leefomgeving en omwonenden, via 06-52412672. Hij staat je graag te woord!

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Zet je je graag in voor een gezonde, veilige, schone en duurzame leefomgeving? Dan ben je bij het directoraat-generaal Milieu en Internationaal (DGMI) aan het goede adres. Onderwerpen waar we aan werken zijn: circulaire economie, luchtkwaliteit, geluid, statiegeld, afval, stoffenbeleid, nucleaire veiligheid, basisnet, veiligheid biotechnologie, het stelsel van vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH) en het Nationaal milieuprogramma. DGMI werkt samen met onder andere gemeenten, provincies, departementen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om deze thema’s succesvol te realiseren.

Ook coördineren we de internationale component van het IenW-brede beleidswerk, inclusief werkbezoeken en diplomatie. Zo werkt DGMI aan de transities op het vlak van circulaire economie, slimme en duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie. Deze transities zijn sterk verweven met elkaar en ook internationaal zeer actueel. Het onderwerp ‘milieu’ is een belangrijke schakel bij het realiseren daarvan.

Bij DGMI werken we met meer dan 300 mensen die collegialiteit en de inzet voor een beter milieu belangrijk vinden. Verder zijn werkplezier, integriteit en diversiteit & inclusie passende omschrijvingen van de werksfeer.

Programma Industrie, Gezonde Leefomgeving en Omwonenden
Het nieuw opgerichte programma IGLO draagt zorg voor de gezondheid van omwonenden van industriële bedrijven. De Nederlandse industrie zorgt voor innovatie en werkgelegenheid, en produceert dingen die we iedere dag gebruiken. Maar deze productieprocessen nemen ook ‘milieuruimte’ in. De kwaliteit van lucht en water staat onder druk. Daarom werkt het programma toe naar een schone, gezonde en veilige leefomgeving met als uitgangspunt het terugbrengen van lucht-, bodem- en waterverontreiniging tot een niveau dat niet schadelijk is voor mens en natuur. In dit programma komen alle milieuonderwerpen waar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor verantwoordelijk is samen. Je mag dus werken aan mooie en complex onderwerpen waar aandacht is voor het overkoepelende milieubelang. Omdat zoveel milieuonderwerpen in dit programma samenkomen, zal je ook werken met veel verschillende collega’s van zusterdirecties of andere DG’s.

Het team van IGLO is divers en gezellig. Het is een hecht team, maar er is voldoende ruimte om je werk in te richten zoals jij dat wilt (bijvoorbeeld door ook een paar dagen thuis te werken). We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen van Bergenhenegouwen, project- en programmadirecteur DLCE

06-52412672

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Leslie Fraser, adviseur Werving en Selectie

06-35632702

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker afvalverwerking

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 12
  €4.691 - €6.907 (bruto)

Beleidsmedewerker verduurzaming industrie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11
  €3.662 - €5.586 (bruto)

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 36
 • schaal 11
  €4.024 - €6.110 (bruto)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon