Coördinerend beleidsmedewerker Arbeidsvoorwaarden

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 27 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 25/22-06
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Eerlijk, gezond en veilig werken. Daar staat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor. En jij helpt ons daarbij in deze uitdagende functie bij de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie.

Hoe houden we het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen toegerust op nieuwe ontwikkelingen? Een cruciaal onderdeel van de Nederlandse arbeidsverhoudingen zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) en de algemeen verbindendverklaring (avv) daarvan. Maar hoe passen bijvoorbeeld de zzp’er en de platformeconomie in dat stelsel? En hoe gaan we om met een teruglopend lidmaatschap van traditionele vakbonden en de opkomst van kleine nieuwe vakbonden? Daarnaast speelt de vraag of het wettelijk minimumloon nog wel toereikend en toekomstbestendig is. In het Coalitieakkoord van het nieuwe kabinet zijn plannen opgenomen om het wettelijk minimumloon te verhogen en een wettelijk minimum uurloon te introduceren. Deze plannen worden nu verder uitgewerkt. Vind je het leuk om met deze vraagstukken aan de slag te gaan, dan is deze functie bij de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie (AVA) iets voor jou!

De afdeling AVA is verantwoordelijk voor het beleid in het kader van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao) en het wettelijk minimumloon, en voor het arbeidsmigratiebeleid. Vanuit de afdeling ontwikkelen we beleidsvoorstellen om eerlijk werk te bevorderen, oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en misstanden tegen te gaan. Binnen de afdeling werken we in drie teams: een team dat zich bezighoudt met de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU tot de Nederlandse arbeidsmarkt, een team dat werkt aan verbetering van de positie van Europese arbeidsmigranten die in Nederland werken, en een team dat zich richt op het arbeidsvoorwaardenbeleid. We zoeken voor het laatst genoemde team een coördinerend beleidsmedewerker die als meewerkend voorman/vrouw taken oppakt en het eerste aanspreekpunt en sparingpartner is voor medewerkers in het team.

Het beleid waaraan je bij de afdeling AVA werkt heeft impact op veel burgers en bedrijven. Je komt dan ook terecht in een dynamische werkomgeving, waarbij de werkzaamheden sterk door de actualiteit worden bepaald. Belangrijk is dat we snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen. Daarom help je als coördinerend beleidsmedewerker de medewerkers in je team bij het prioriteren van de werkzaamheden en zorg je voor een goede taakverdeling en een goede verdeling van de werkdruk binnen het team. Samen met de andere coördinatoren en het (plv.) hoofd van de afdeling denk je mee over de organisatie van de afdeling. Als meewerkend voorman/vrouw draag je ook zelf bij aan het ontwikkelen, implementeren en monitoren van beleid. Daarbij treed je in overleg met diverse partijen, waaronder sociale partners. Je werkt zowel zelfstandig als samen met andere collega’s aan de ontwikkeling van beleidsvoorstellen om eerlijk werk te bevorderen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directeur-generaal Werk is verantwoordelijk voor het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken.

Directie Arbeidsverhoudingen, afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie
De directie Arbeidsverhoudingen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van en advisering over het beleid op het gebied van de arbeidsverhoudingen. Het gaat om een breed beleidsterrein dat zich uitstrekt van pensioenbeleid en arbeidsrecht tot arbeidsmigratie, en het overleg hierover met de sociale partners. De directie bestaat uit vijf afdelingen: Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie, Loopbaan en Ontwikkeling, Arbeidsrecht, het project Maatregelen Duurzame Inzetbaarheid en de projectdirectie Pensioenen.

Het werk van de afdeling Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsmigratie (AVA) wordt in sterke mate bepaald door de actualiteit. De onderwerpen staan in de publieke en politieke belangstelling. De afdeling houdt zich onder meer bezig met het arbeidsmigratiebeleid en het beleid in het kader van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming (cao) en het wettelijk minimumloon. De sfeer binnen de afdeling is informeel. Er wordt hard gewerkt aan verschillende onderwerpen en er is veel dynamiek.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Kristel van Hees

06 153 69 572

Arjan de Klerk (tot 21 mei)

06 118 72 382

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker arbeidsmigratie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker arbeidsvoorwaardenwetgeving

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend beleidsmedewerker werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon