Coördinerend beleidsmedewerker circulaire economie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 13 februari
 • Vacaturenummer IW DGMI 22-490
 • Plaatsingsdatum 21 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In 2050 willen we als Nederland een volledig circulaire economie hebben. Dat vraagt een brede inzet: vanuit het Rijk, van medeoverheden, het bedrijfsleven en van onze inwoners. En een flinke systeemverandering in hoe we omgaan met grondstoffen, materialen en producten, waarin circulariteit centraal staat. Deels doen we dit nationaal, maar nog meer gebeurt dit via Europese wet- en regelgeving. De komende jaren kenmerken zich door een breed scala aan Europese (wettelijke) initiatieven. Nederland wil hier graag een stempel op drukken om de impact te vergroten en de circulaire economie dichterbij te brengen. Dit vraagt actieve beleidsbeïnvloeding in Brussel in verschillende fasen van het wetgevingstraject en een solide netwerk binnen zowel de Europese Commissie als andere lidstaten. Vanuit Den Haag lever jij jouw bijdrage om het beleid op circulaire economie in EU-verband te coördineren en verder vorm te geven.
De transitie naar een circulaire economie vraagt ook oog voor de uitvoerbaarheid van de maatregelen op het domein van circulaire economie, waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dit doen we door onder andere nauw contact te onderhouden met de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Ben jij die nieuwe coördinerend beleidsmedewerker circulaire economie in Den Haag, die zich voor deze zaken wil inzetten?

Wat ga je doen als Coördinerend beleidsmedewerker circulaire economie?
Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de Nederlandse inbreng op circulaire economie in Europees verband en binnen de OESO. Je houdt zicht op de Europese ontwikkelingen en de algemene inzet van de Commissie ten aanzien van circulaire economie en ziet toe op hoe dit zich vertaalt naar concreet beleid en regelgeving. Je draagt er zorg voor dat deze informatie wordt gedeeld met de relevante beleidscollega’s binnen de directie en binnen relevante andere departementen en initieert en geeft actieve inbreng voor de ontwikkeling van Nederlandse standpunten. Je adviseert de collega’s ten aanzien van de Nederlandse positiebepaling in Europa, fungeert bij de beleidsvorming waar nodig als sparringpartner en bewaakt de samenhang en coherentie van de Nederlandse inzet op de verschillende beleidsdossiers. Tevens verwerf je inzicht in relevante ontwikkelingen in andere EU-landen die Nederlandse beleidsontwikkeling kan ondersteunen of versnellen.

Daarnaast ben je voor de directie verantwoordelijk voor het beheer van de relatie met de Inspectie Leefomgeving en Transport. Je onderhoudt regulier contact met de Inspectie Leefomgeving en Transport en levert de voorbereiding voor overleggen van het lijnmanagement. Je signaleert tijdig Europese en nationale beleidsontwikkelingen met consequenties voor toezicht en handhaving en informeert de ILT hierover. Je coördineert voor de directie de opvolging van signalen van de ILT evenals de financiële implicaties van nieuw beleid voor de toezichts- en handhavingsrol van de ILT.

Je werkt in een publicitaire en politiek gevoelige omgeving waar de druk soms hoog kan oplopen en de belangen groot zijn. Je bent daarin scherp en alert en je kunt een goed afgewogen oordeel vellen. Dit doe je met een gezonde dosis relativeringsvermogen. Je bent tegelijk in staat de rust te bewaren, de sfeer te bewaken en oog te houden voor alle verschillende belangen. Je bent in staat om het hiervoor benodigde netwerk te onderhouden en bent sterk verbindend, zowel binnen als buiten de directie DLCE.

Hoe werken wij?
Natuurlijk maken wij jou, als nieuwe collega, wegwijs in onze organisatie. We streven naar een hybride werkwijze waarbij we thuis werken én elkaar met regelmaat op ons kantoor in Den Haag treffen.

 • je hebt ervaring in een politiek-bestuurlijk sensitieve omgeving;
 • je hebt ervaring met Europese besluitvormingsprocessen;
 • je hebt ervaring met coördineren van bestuurlijk gevoelige en/of complexe beleidsprocessen;
 • je hebt ervaring met een netwerk van veel stakeholders en uiteenlopende belangen;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met de inrichting van toezicht en handhaving van beleid.

Naast de eisen herken jezelf in de volgende eigenschappen:

 • je bent initiatiefrijk en proactief;
 • je hebt goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden; je beheersing van het Engels, zowel mondeling als schriftelijk, is uitstekend;
 • je bent een geboren netwerker en in staat om zowel binnen het departement, als interdepartementaal en internationaal een relevant netwerk op te bouwen en te onderhouden;
 • je bent in staat snel hoofdlijnen te zien en inhoud eigen te maken;
 • je bent in staat koers te bepalen en strategische lijnen uit te zetten, zowel inhoudelijk als organisatorisch;
 • je houdt overzicht en weet op tijd te leveren;
 • je weet van aanpakken, handelt proactief en zelfstandig en bent samenwerkings- en resultaatgericht;
 • je bent in staat de verbinding te zoeken met andere teams en een bijdrage te leveren aan het succes van de directie, het directoraat en het ministerie als geheel;
 • je bent in staat om onder druk de rust te bewaren, overzicht te houden en prioriteiten te stellen.

Inclusiviteit statement
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • het inwinnen van referenties kan deel uitmaken van het sollicitatieproces;
 • inschaling gebeurt op basis van opleiding en ervaring;
 • bel voor meer informatie over de sollicitatieprocedure met Baris Karabulut, senior adviseur werving en selectie, via 06 – 44 95 27 67;
 • heb je inhoudelijke vragen over deze functie? Bel of app dan met Hagar Ligtvoet, MT-lid, via 06 – 21 60 68 38 en/of Gabriëlle Sogelée, Taakveldcoördinator, via 06 11 85 52 74;
 • acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Afdelingsbeschrijving
Jij gaat aan de slag binnen het taakveld Kaders afvalstoffenbeheer in een circulaire economie. In dit taakveld werken momenteel 8 hoogopgeleide mensen met een diverse opleidingsachtergrond. Zij geven op dagelijkse basis invulling aan de ambities op het terrein van afvalstoffenbeheer, bijgestaan door een taakveldcoördinator die zorg draagt voor de dagelijkse inhoudelijke begeleiding van het team. Er heerst een open sfeer in het taakveld waar hard wordt gewerkt; iedereen staat voor elkaar klaar met raad en daad en springt bij als dat nodig is. Het taakveld waarin jij je werkzaamheden zal vervullen, werkt nauw samen met het taakveld Afvalinzameling en Recycling. Beide taakvelden vallen onder 1 manager die lid is van een 6 personen sterk managementteam, ondersteund door een directiesecretaris.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hagar Ligtvoet

06-21606838

Gabriëlle Sogelée

06-11855274

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Baris Karabulut

06-44952767

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Beleidsmedewerker Cybersecurity en Vitaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior Beleidsmedewerker milieuproblematiek industriële bedrijven

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 7 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker veiligheid biotechnologie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 20 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon