Coördinerend beleidsmedewerker democratisch burgerschap

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorafgaande aan onbepaalde tijd
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 9 maart Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer DGBRW/DB/2021/01
 • Plaatsingsdatum 23 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij een drive om de kloof tussen politiek en samenleving te verkleinen? De afdeling Democratie is op zoek naar een coördinerend beleidsmedewerker, die als clustercoördinator Democratisch Burgerschap zich samen met het team inzet om de betrokkenheid van mensen bij onze democratie te vergroten.

Je gaat aan de slag met uiteenlopende onderwerpen rond democratisch burgerschap, zoals:

 • Het slavernijverleden: Dit gaat onder andere om de dialoog over de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse samenleving, waarvoor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een adviescollege heeft ingesteld, dat in 2021 met een rapport komt.
 • Het vieren van de democratie: het cluster werkt samen met verschillende organisaties die laagdrempelig en op een aantrekkelijke manier stilstaan bij onze democratie, zoals het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de stichting die het Democratiefestival organiseert
 • Democratische kennis: het cluster stimuleert het vergroten van democratische kennis, bijvoorbeeld via subsidie aan de stichting ProDemos, die bezoeken voor scholieren aan het parlement en programma's daaromheen organiseert.

Dit zijn slechts drie voorbeelden; de taken van het cluster zijn zeer breed. Inhoudelijk leg je bovendien verbinding met aanpalende thema’s van de afdeling Democratie, zoals verkiezingen, desinformatie, openbaar bestuur en lokale en Europese democratie.
Behalve dat jij zelf inhoudelijk aan de dossiers van het cluster meewerkt, stuur je als clustercoördinator ook een team van collega’s aan. Daarbij zit je het teamoverleg voor, stuur je op budgetten en op de tijdige besteding daarvan, voer je selectiegesprekken bij vacatures en begeleid je nieuwe medewerkers.

Functie-eisen

 • Je beschikt aantoonbaar over een academisch werk- en denkniveau en over minimaal 5 jaar ervaring bij de (rijks)overheid.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met het onderwerp.
 • Je beschikt over relevante kennis en ervaring in relatie tot democratisch burgerschap.
 • Je bent zeer politiek-bestuurlijk sensitief: hiermee bedoelen wij dat je het maatschappelijke én politieke krachtenveld op het onderwerp kent, daarop in je werk kunt anticiperen en effectief kan adviseren over de haalbaarheid van bepaalde acties en besluiten. De politiek-maatschappelijke dynamiek heeft namelijk veel invloed op de werkzaamheden van het team Democratisch Burgerschap.
 • Je bent stressbestendig en flexibel: je blijft beheerst en effectief handelen in een dynamische omgeving, met regelmatig veel (politieke) druk. En je kunt snel schakelen tussen onderwerpen en activiteiten, en tussen hoofd- en bijzaken.
 • Je bent communicatief vaardig: je bent een prettige coördinator die de teamleden motiveert en waarbij zij zich op hun gemak voelen. En daarmee weet je een intern en extern netwerk op te bouwen dat je goed gebruikt en waarmee je op tijd contact zoekt om te zorgen voor draagvlak en afstemming.
 • Je bent met het afdelingshoofd en de andere coördinatoren een dragende kracht binnen de afdeling en zorgt mede voor verbinding en samenwerking, zowel binnen de afdeling als daarbuiten.
 • Je beheerst het Nederlands uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk: in deze functie wordt van jou verwacht dat je kwalitatief hoogwaardige stukken kunt schrijven en redigeren, zoals analyses, adviezen aan de ambtelijke top en de bewindslieden en ministerraad-stukken.
 • Je bent resultaatgericht: ook als de omstandigheden even tegenzitten of het benodigde draagvlak veel tijd en energie vergt, blijf je het oog op de bal houden en bereik je het doel.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voorafgaande aan onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Democratie en Bestuur:
De directie Democratie en Bestuur draagt bij aan een betrouwbaar, eigentijds en goed functionerend openbaar bestuur. Dat doen we vanuit drie inhoudelijke opgaven: versterking van de band tussen kiezers en gekozenen, een betere toerusting en ondersteuning van politieke ambtsdragers en een weerbaar bestuur. De directie heeft een brede sociaal-maatschappelijke oriëntatie en draagt bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving. De directie bestaat uit de afdeling Democratie, de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid, de afdeling Inrichting openbaar bestuur en het Programma versterking lokale democratie en bestuur.

Afdeling Democratie:
De afdeling Democratie heeft als kernopdracht het in stand houden en verder versterken van de Nederlandse democratie. De afdeling verzekert onder meer de correcte uitoefening van ons kiesrecht, ontwikkelt beleid voor (de financiering van) politieke partijen en bevordert democratisch burgerschap. Zij bewaakt en ontwikkelt de beleids- en wettelijke kaders daarvoor. De afdeling democratie is verantwoordelijk voor het correcte, integere en betrouwbaar verloop van alle verkiezingen. Zij ziet erop toe dat verkiezingen verlopen zoals in de Kieswet is vastgelegd en adviseert over vernieuwing van het kiesproces.

Directie Democratie en Bestuur, Afdeling Democratie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Bij BZK hechten wij aan een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar zij zichzelf kunnen zijn, zich vrij voelen om hun mening te geven, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en waar zij zich in een veilige leeromgeving kunnen ontwikkelen. Een organisatiecultuur waarin uitsluiting, discriminatie, pesten en intimidatie niet worden getolereerd. Open en respectvolle communicatie is daarbij essentieel.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roxana Chandali, Coördinerend beleidsmedewerker

06-15017775

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving & Selectie

06-50738020

Shamin Naipal, Backoffice Werving & Selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Financiën medeoverheden

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist / klachtencoördinator

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Team Digitale Inclusie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon