Coördinerend beleidsmedewerker Digitale weerbaarheid bij CISO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 5 april
 • Vacaturenummer DGDOO/CIORIJK/23/13
 • Plaatsingsdatum 17 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

CIO Rijk zoekt een gedreven Coördinerend beleidsmedewerker Digitale weerbaarheid voor ondersteuning van het politiek-bestuurlijke proces. In deze functie maak je deel uit van de afdeling Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP).

Het versterken van de digitale weerbaarheid van de Rijksoverheid en de besluitvorming en verantwoording daarover is van essentieel belang in onze democratische rechtsstaat. In jouw rol binnen de afdeling IBenP coördineer je politiek-bestuurlijke processen die raken aan de informatiebeveiliging van de Rijksoverheid, vanuit de rol van CIO Rijk. Je adviseert met name de CISO Rijk in verschillende bestuurlijke overleggen en onderhoudt in dat kader interdepartementale netwerken. Je bereidt adviezen voor bewindspersonen voor en speelt een adviserende en coördinerende rol in parlementaire processen, zoals debatten en kamerbrieven. Je staat daarmee dicht bij bestuur en politiek en bent in staat om jouw advies inzichtelijk en analytisch over te brengen. Je bent ervaren op dit vlak en bent gewend om complexe materie onder tijdsdruk tot gedegen advies te formuleren.

Wij bieden je daarbij:

 • Een uitdagende plek in een divers team van zo’n 18 collega’s in een dynamische omgeving.
 • De kans om een relevante bijdrage te leveren aan een Rijksoverheid die veiliger is en groeit in volwassenheid op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.

Wat ga je gaat doen als Coördinerend beleidsmedewerker bij CIO Rijk:

 • Advisering aan CISO/CIO Rijk en bestuurlijke ondersteuning op politieke dossiers die te maken hebben met gegevensbescherming en digitale weerbaarheid van de Rijksoverheid.
 • Afstemmen met andere beleidsterreinen en departementen, beantwoorden van kamervragen en moties, voorbereiden van debatten met het parlement op het gebied van digitalisering.
 • Ondersteuning bij de ontwikkeling en het uitwerken van beleid en kaders op het gebied van digitale weerbaarheid, informatiebeveiliging, cybersecurity, privacy.
 • Dossierhouder en aanspreekpunt voor rijksbrede (politiek-bestuurlijke) vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging, voorbereiden van nota’s voor de politiek-bestuurlijke top.
 • Coördineren van departement overstijgende issues.
 • Je hebt affiniteit met politiek-bestuurlijke onderwerpen en advisering
 • Met jouw politieke inzicht en vaardigheid, je netwerk, je overtuigingskracht, professionaliteit en geduld weet je het verschil te maken op het gebied van rijksbrede IB-vraagstukken.
 • Je hebt academisch werk- en denkniveau
 • Je hebt relevante ervaring in het beleidsdomein, bij voorkeur op het gebied van (digitale) veiligheid bij de overheid of andere complexe bestuurlijke omgevingen
 • Je bent communicatief vaardig, politiek sensitief en bent in staat kort en bondig je punt over te brengen
 • Je bent in staat om onder spanning resultaten te blijven leveren
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wij werken momenteel (nog) hybride, waardoor je gedeeltelijk vanuit huis werkt.

CIO-Rijk wil een goede afspiegeling van de samenleving zijn en werkt daarom actief aan een divers personeelsbestand binnen een inclusieve organisatie. Wat je kúnt is belangrijker dan wie je bént. We vinden het dan ook prima dat je in je sollicitatie alleen die (persoons)gegevens noemt die je relevant vindt voor de functie. Want ook zonder bijvoorbeeld je naam, je leeftijd of je geboorteplaats kunnen wij een goede inschatting maken of je in aanmerking komt voor een sollicitatiegesprek.
Het is een specialistische functie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie CIO Rijk

De directie CIO Rijk heeft een overkoepelde rol binnen de rijksoverheid op het gebied van informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy. De directie CIO Rijk is een directie in opbouw en groeit snel in omvang en takenpakket. De directie bestaat uit de afdelingen 'Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)', 'I-stelsel en Vakmanschap (ISenV); en 'ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)'.
Het Directiebureau ondersteunt deze afdelingen.

Om te bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en ZBO's optimaal wordt vormgegeven werken we dagelijks (onder andere) aan:

 • Het maken van I-beleid en -kaders voor de rijksdienst en de naleving daarvan te monitoren;
 • Het versterken van de I-functie binnen het Rijk;
 • De (door)ontwikkeling en exploitatie van Rijksbrede I(CT)-voorzieningen;
 • Borging van informatiebeveiliging en privacy binnen het Rijksbrede I(CT)-beleid;

Hiermee levert de directie CIO Rijk een bijdrage aan de efficiency en effectiviteit van de Rijksdienst als geheel.

Waar kom je te werken?
De afdeling Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP) heeft een coördinerende, faciliterende, monitorende en kaderstellende rol op het gebied van informatiebeveiliging en privacy voor de hele Rijksoverheid. De afdeling staat onder leiding van de CISO Rijk en bestaat uit twee onderdelen: het informatiebeveiliging (IB) team en het team van de Privacy Adviseur Rijk (PAR). De afdeling bestaat uit circa 20 professionals. In deze functie werk je in het IB-team en in nauwe samenwerking met de afdeling ICT-diensten en -Voorzieningen.

Afdeling ICT Diensten en Voorzieningen (IDenV)
De afdeling IDenV zorgt voor een optimale ICT-organisatie die het leveren van interdepartementale ICT-diensten aan de Rijksoverheid en haar organisaties mogelijk maakt. Dit doen wij door regie te voeren, voorstellen te doen en beleid te maken voor zaken als: de Rijkspas, de digitale werkplek, videoconferencing en de overheidsdatacenters. Zo wordt gewerkt aan bijvoorbeeld handreikingen voor Life Cycle Management en het opzetten van de RijksOverheids Referentie Architectuur (RORA);

Afdeling I-stelsel en vakmanschap (ISenV)
De afdeling ISenV coördineert, faciliteert en stelt waar nodig ook gezamenlijke kaders vast op het gebied de interdepartementale samenwerking van CIO’s en betrokken adviseurs. Hiervoor wordt het zogenaamd I-stelsel doorontwikkeld voor specifieke rollen (zoals voor data, techniek of privacy) en worden instrumenten doorontwikkeld voor monitoring of toetsing (zoals Rijks ICT-dashboard of Adviescollege ICT-toetsing). Het I-vakmanschap wordt geprofessionaliseerd via vele initiatieven om de Rijksoverheid te kunnen blijven voorzien van voldoende kennis en menskracht op het digitale domein.

DGDOO / CIO Rijk / IBenP

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

Bij het Directoraat Digitalisering en Overheidsorganisatie van het ministerie van BZK werken zo’n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIO Rijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema’s als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy, mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.

Wij zijn 3D: de drie digitale directies bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Digitalisering biedt kansen en risico’s, voor iedereen. Wil jij bijdragen aan beleid en uitvoering zodat digitalisering ook echt werkt voor iedereen? Dan ben je erg welkom bij ons.
Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij het ministerie van BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen.
Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook in de toekomst ongelofelijke kansen. Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn al goede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bart Pieters

06-50621070

Sylvia Bunte-Thelen

06-50156010

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team Backoffice Werving & Selectie

070-4266161

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Enterprise Security Architect

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14,schaal 15
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsmedewerker Doorontwikkeling IV-profielen (KWIV)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Cloudsecurity

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon