Coördinerend beleidsmedewerker Directie Regio & Ruimte, Team Noord

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.758 - €7.094
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 1 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer DGBI_20240208_13
 • Plaatsingsdatum 9 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Nederland staat voor grote opgaven op het gebied van de energietransitie en de transitie naar een innovatie duurzame economie. Daarbij staan we ook voor belangrijke keuzes voor het ruimtegebruik in Nederland, die de transities mogelijk moeten maken. Weet jij wat er speelt in Drenthe, Fryslân en Groningen op dit terrein en wil je een professionele bijdrage leveren aan de samenwerking tussen het Rijk en Noord-Nederland bij het realiseren van deze transities? Als coördinerend beleidsmedewerker bij het regioteam Noord van het ministerie van EZK speel je hierin een sleutelrol.

Team Noord is onderdeel van de directie Regio en Ruimte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het team zet zich in voor een goede samenwerking tussen het Rijk en de regio, zowel voor het bereiken van nationale doelstellingen, als voor de ontwikkeling van de regio zelf.

Wat zo boeiend is aan jouw functie? In de regio gebeurt het! Daar komen alle opgaven samen, vindt de concrete uitvoering plaats en moet de integrale afweging worden gemaakt. Jij zorgt ervoor dat we als EZK een goede gesprekspartner zijn voor het Noorden. Naast de overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Noord-Nederland heb je veel contact met beleidsdirecties bij EZK om de nationale doelstellingen te helpen realiseren.

Je signaleert daarbij kansen voor samenwerking en helpt knelpunten oplossen. Je brengt daarvoor landelijke en regionale stakeholders bij elkaar en kan inhoudelijke suggesties doen voor samenwerking en oplossingen. Je hebt oog voor de samenhang van de verschillende beleidsterreinen en de afwegingen tussen tegenstrijdige belangen die soms moeten worden gemaakt. Je hebt nadrukkelijk ook oog voor de concrete uitvoering van beleid.

Inhoudelijk wordt je takenpakket in overleg ingevuld. Belangrijk onderwerp is onder meer het versterken van het innovatie- en valorisatie-ecosysteem. De functie heeft in ieder geval een coördinerde taken op het gebied van ruimtelijke economie, zowel binnen het team, als breder in het departement.

Jouw verantwoordelijkheden en taken zijn zeer divers:

 • Je houdt relevante politieke, bestuurlijke en beleidsontwikkelingen bij en je koppelt nationaal en regionaal beleid en uitvoering aan elkaar.
 • Je hebt goede ideeën over hoe beleidsdoelstellingen bereikt kunnen worden en welke inzet van het Rijk en de regio daarvoor nodig is.
 • Je signaleert kansen voor samenwerking tussen Rijk en regio en bent in staat die samenwerking in gang te helpen zetten.
 • Je bouwt en onderhoudt een actief netwerk met relevante partijen, zowel in Den Haag als in de regio.
 • Je bent oplossingsgericht en helpt bestuurders, bedrijven, organisaties en andere partners uit de regio met vragen, initiatieven en knelpunten, verwijst hen door, of zorgt voor passende ondersteuning.
 • Je draagt bij aan structuurversterkende activiteiten, zoals de ‘triple helix’ van overheid, bedrijfsleven en onderwijs met als doel innovatie en valorisatie te bevorderen.

Je bent breed georiënteerd en draagt de regio een warm hart toe. Je zet je graag in voor de goede samenwerking tussen het Rijk en Noord-Nederland.

Wat we van je vragen:

 • Je hebt wo-niveau, ervaring in een politiek-bestuurlijke context en affiniteit met complexe bestuurlijke vraagstukken.
 • Je hebt een goede antenne voor en inzicht in politieke en bestuurlijke verhoudingen in Den Haag en in het Noorden.
 • Je kan je verplaatsen in zowel het Haagse, als het Noordelijke perspectief.
 • Je brengt een relevant netwerk mee, of kan dat snel opbouwen.
 • Je kunt complexe situaties en krachtenvelden doorgronden, tot een oordeel komen en dit vertalen naar adviezen, voorstellen en eigen handelen.
 • Je bent een initiatiefrijke netwerker en zoekt met enthousiasme naar mogelijkheden voor samenwerking met een scherp oog voor praktische uitvoering.
 • Je beschikt over (algemene) economische kennis en over ervaring met beleid en uitvoering m.b.t. regionale economische ontwikkeling. Ervaring of affiniteit met ruimtelijk-economische vraagstukken is een belangrijke plus.
 • Je bent in staat en bereid om één tot twee dagen per week actief te zijn in Den Haag en twee tot drie dagen per week in het Noorden.

Kun je niet alle eisen afvinken, maar mogen we jou echt niet laten lopen? Solliciteer en overtuig ons. We zijn benieuwd naar de kwaliteiten die jij toevoegt aan ons team.

Competenties:

 • Bestuurssensitiviteit
 • Netwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Resultaatgerichtheid

We vinden diversiteit binnen onze organisatie belangrijk en houden hier in de sollicitatieprocedure rekening mee. We geloven dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit en het draagvlak van ons werk en streven ernaar een organisatie te zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. We bekijken in ons werk vraagstukken daarom ook vanuit verschillende perspectieven en willen daarin aansluiten bij alle doelgroepen in de maatschappij.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.758 Max. €7.094 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd worden.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie Regio en Ruimte (37 fte) valt organisatorisch onder het DG Bedrijfsleven & Innovatie, maar werkt als gedeelde dienst voor het hele ministerie van EZK. Binnen de directie zijn vijf regioteams actief. Daarnaast is er een centraal team met beleidsmedewerkers dat regio overstijgend werkt. De vijf regioteams zijn ieder ongeveer 4 fte groot en worden inhoudelijk aangestuurd door een Regioambassadeur.
De Regioambassadeurs en de medewerkers onderhouden een breed netwerk in hun regio. Zij spreken onder andere met bedrijven, brancheorganisaties, onderwijs- en kennisinstellingen, medeoverheden, maatschappelijke partijen, NGO’s en triple helix organisaties. Ook volgen zij de agenda’s en besluitvorming in Provinciale en Gedeputeerde Staten en andere regionale bestuurlijke overleggen op de beleidsterreinen klimaat, energie, economie en ruimtelijke ordening. De relevante signalen daaruit brengen zij op de juiste plaats binnen de departementen (signaleren), waarbij een inschatting wordt gemaakt van haalbare acties (agenderen). De regioteams dragen actief het beleid van EZK uit in de regio. Hierbij hoort ook het mee naar de regio nemen van collega’s uit de beleidsdirecties en de ambtelijke top, om hen op de juiste momenten in gesprek te brengen met interessante gesprekspartners (verbinden). Signaleren, agenderen en verbinden leiden uiteindelijk tot zaken doen: het concretiseren in de vorm van acties en afspraken, die bijdragen aan de doelen van Rijk en regio.
De sfeer bij Directie Regio is open, we zijn collegiaal en je krijgt ruimte om je te ontwikkelen. Samenwerking en externe oriëntatie zitten in ons DNA, en dat zie je terug op de werkvloer.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker graag wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Wat werken bij EZK betekent? Je elke dag afvragen of Nederland klaar is voor de toekomst. Wat vraagt de economie van morgen vandaag van ons? Dat vraagt om een brede blik.

De missie van het directoraat-generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie:

Het creëren van een uitmuntend ondernemersklimaat dat bedrijven in het algemeen en Topsectoren in het bijzonder in staat stelt succesvol, duurzaam en innovatief te ondernemen. Het DG B&I is binnen de Rijksoverheid hét aanspreekpunt voor ondernemers en onderzoekers met ambitie. Onze rol is het bedrijfsleven te ontzorgen, te stimuleren en nieuwe kansen te faciliteren voor innovatie en groei. Vanuit onze regierol zetten we ondernemers, onderzoekers en overheden in hun kracht om te bouwen aan maatschappelijke vraagstukken en concurrentiekracht. DG B&I maakt daarvoor gebruik van generieke instrumenten en intervenieert bij publieke en private partijen.

Door onze contacten in het land beschikken we over een netwerk van regionale sleutelfiguren die we beschikbaar stellen voor het gehele departement.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Adriaan Beenen, Regioambassadeur Noord

06-29655162

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Barbara Schmitz, Senior Adviseur Recruitment

06-50018780

Solliciteren?

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker Financiën en Beleid

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Adviseur Communicatie & Stakeholdermanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teamleider Lucht- en Ruimtevaart

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 13 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon