Coördinerend beleidsmedewerker Europese prioriteitslanden

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.376 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 2 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IB/2021/959
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Internationaal Beleid in Den Haag voegt de internationale dimensie toe aan de opgaven van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Als coördinerend beleidsmedewerker ga je ons cluster Europese prioriteitslanden coördineren en versterk je de afdeling Mondiaal. Zo lever jij een essentiële bijdrage aan de bilaterale relaties met Europese landen.

Bilaterale relaties met Europese landen zijn belangrijk voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit geldt met name voor onze buurlanden; Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk. Door de nabijheid en gedeelde waarden is er veel samenwerking. We leren van elkaar door onze aanpak te delen. Denk bijvoorbeeld aan welke Covid-19-maatregelen we op scholen hanteren. Structureel werken we samen in samenwerkingsverbanden als de Benelux, het rijksbrede project Grensoverschrijdende Samenwerking (GROS) en de Taalunie Ook stimuleren we samenwerking door subsidies, voor Ons Erfdeel en Huis deBuren doen we dat samen met onze Vlaamse collega’s.

Jij bent de coördinerend beleidsmedewerker – en daarnaast ook clustercoördinator – die zich bezighoudt met de bilaterale relaties van Europese prioriteitslanden. Binnen het cluster beheer je de agenda van inkomende en uitgaande internationale bezoeken. Momenteel werken we als directie aan het vernieuwen van onze missie en visie. Dat betekent dat we ook kijken naar de opzet van de afdeling Mondiaal. Samen met het cluster ben je in staat de vernieuwde missie en visie te vertalen naar de inzet voor jouw cluster. Met jouw organisatietalent houd je overzicht op de verschillende activiteiten van het cluster, geef je er inhoudelijke goede invulling aan en ben je een sparringpartner voor jouw teamleden, het afdelingshoofd en de directeur. Je steekt hierbij ook zelf de handen uit de mouwen als dossierhouder, bijvoorbeeld voor België/Vlaanderen. Je hebt daarom dan ook affiniteit met de bestuurlijke kant en het onderhouden van relaties met de Taalunie, Huis deBuren en Ons Erfdeel.

Je werkt aan actuele, internationale onderwerpen, met veel dynamiek op de verschillende dossiers in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving. Daarbij is het van belang dat je strategische dwarsverbanden legt tussen de Haagse en internationale context. Je adviseert de bewindspersonen en ambtelijke top over internationale ontwikkelingen, met name gericht op de buurlanden. Daarnaast hoort ook het voorbereiden en begeleiden van de bewindspersonen en ambtelijke top bij buitenlandse werkbezoeken en bij inkomende bezoeken. Dat kan gelden voor alle landen. Jouw werkzaamheden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Ook is er ruimte en vraag naar jouw inzet buiten het eigen cluster.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De collega’s van de directie Internationaal Beleid, werken net als alle collega’s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij verbinden de maatschappelijke opgaven van OCW met de wereld om ons heen, over de grenzen van beleidsonderwerpen, over de grenzen van OCW-directies en over landsgrenzen. Een sterke internationale positie van ons onderwijs, cultuur- en wetenschapsstelsel, steunt Nederlanders om internationaal te floreren. We bereiken dat door internationale samenwerkingen.

We doen dat altijd op basis van sterke en hechte relaties; een-op-een met individuele landen, als lid van de Europese Unie en in mondiale verbanden. Vanuit Nederland, inclusief het Caribische deel, ter plekke én samen met onze OCW-collega’s in het buitenland.

We maken en bewaken internationale afspraken, waarbij we belangrijke Nederlandse waarden uitdragen én beschermen. We vertegenwoordigen OCW bij internationale en rijksbrede vergaderingen. We adviseren onze bewindslieden tijdens buitenlandse optredens. En wij staan ze bij met raad en daad en begeleiden ze ter plaatse.

Dit doen we nog meer:

 • We verrijken beleidsvoornemens van andere directies met onze visie op internationalisering, vertaald in heldere aanbevelingen en praktische beleidsvoorstellen.
 • We coördineren het internationale beleid van OCW door de internationale context toe te voegen aan beleidsvoorstellen. Gevraagd én ongevraagd signaleren we internationale kansen of risico’s.
 • We initiëren beleid, wanneer internationale thema’s of mondiale ontwikkelingen om een geïntegreerde aanpak of snelle actie vragen. Denk aan klimaatissues, de COVID-19-pandemie of het thema kennisveiligheid.

De collega’s van de directie Internationaal Beleid voegen de internationale dimensie toe aan de opgaven van OCW. We doen dat op een nieuwsgierige, proactieve, verbindende sfeer. We zijn open minded en altijd gericht op samenwerking. De sfeer bij onze directie is open en collegiaal, waarbij er ruimte is voor een informeel gesprek en hulp voor elkaars dossiers.

Afdeling Mondiaal
De afdeling Mondiaal richt zich op bilaterale relaties, met voor OCW belangrijke landen, en multilaterale relaties, zoals bij de G20, UNESCO en de Raad voor Europa. We stimuleren internationale samenwerking door deelname en financiële bijdragen aan internationale organisaties. We bereiden internationale optredens voor of nemen zelf deel aan overleggen, binnen en buiten Nederland. Ook beheren we de internationale reisagenda van de bewindslieden en ambtelijke top.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Dekker, hoofd Mondiaal

06-20364124

Bernardine Bijl, hoofd Diensten ¦ directiesecretaris

06-15038299

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Accountmanager / beleidsmedewerker

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior financieel economisch adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon