Coördinerend beleidsmedewerker filantropie en kansspelen (S13)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 september Nog 1 dag
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220416
 • Plaatsingsdatum 15 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als coördinerend beleidsmedewerker ben je coördinator van het cluster filantropie en het gezicht van de overheid op dit onderwerp. Daarnaast pak je complexe vraagstukken op binnen het kansspelbeleid, zoals reclame. De afdeling is op zoek naar een enthousiaste collega die een stevige bijdrage levert aan het filantropie- en kansspelbeleid. Iemand die samen met de collega’s de koers uitzet en resultaten boekt. Daarbij coördineer je opgavegericht één of meer grotere beleidsprocessen binnen de afdeling. Een grote mate van doortastendheid, kunnen verbinden en politiek bestuurlijke sensitiviteit zijn hiervoor vereist.

Dat betekent dat we het volgende van je verwachten:

 • Je geeft het beleid rondom filantropie vorm en bent daarin de spil tussen politiek, beleid, de andere betrokken departementen en de sector.
 • Je geeft het beleid rondom kansspelen mede vorm en bent de trekker van één van de complexe dossiers binnen het kansspelbeleid. Dat doe je in verbinding met alle betrokken stakeholders.
 • Je ondersteunt collega’s met minder ervaring, hebt goed oog voor waar zij tegenaan lopen en helpt hen verder ontwikkelen.
 • Je weet de rust te bewaren en goed te prioriteren in een dynamische werkomgeving.
 • Je zorgt voor overzicht en samenhang. Je bewaakt de werkdruk, maakt keuzes en organiseert tijd voor reflectie.
 • Je bedenkt oplossingen voor maatschappelijke knelpunten met politieke gevoeligheid.
 • Je adviseert de ambtelijke top en bewindspersonen en zorgt voor politieke ondersteuning, bijvoorbeeld bij debatten in de Tweede Kamer. Dit kan zijn naar aanleiding van (lange termijn) beleid maar ook bij incidenten.
 • Je zorgt voor een goede verbinding met het netwerk en weet draagvlak te creëren bij betrokken partijen.

Wij vragen wat van je, maar zetten daar ook iets tegenover: je komt te werken in een fijn team, waar een collegiale werksfeer heerst en waar collega’s voor elkaar klaarstaan. Er is volop aandacht voor (inhoudelijke) loopbaanontwikkeling, maar ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons hoog in het vaandel. Wij streven daarbij ook naar een brede inzetbaarheid van onze medewerkers. Hoewel jouw focus bij filantropie en kansspelen zal liggen, vragen we geregeld ook om jouw inzet bij vraagstukken op andere thema’s in het team of bij projecten binnen het directoraat-generaal Straffen en Beschermen. Dat geeft je de kans een kijkje in alle keukens te nemen en je breed te blijven ontwikkelen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Van reclames voor online gokken tot een integere goede doelen sector en de VOG, het team Integriteit en Kansspelen werkt aan de bescherming van kwetsbare personen én bescherming bij kwetsbare situaties. Ben jij flexibel, doortastend en staat voor jou de maatschappelijke opgave centraal? En houd je van (politieke) reuring op maatschappelijk relevante thema’s? Lees dan verder.

Filantropie
De rijksbrede coördinatie op filantropiebeleid is een van de prioriteiten van het team Integriteit en Kansspelen. Met zelfregulering als vertrekpunt werken we aan het stimuleren van geefgedrag, de integriteit van de sector en het bevorderen van de samenwerking tussen de sector en de overheid. De focus ligt de komende tijd op het realiseren van meer transparantie in de sector, het in kaart brengen en waar mogelijk verminderen van regeldruk en het verder verbeteren van de samenwerking.

Kansspelen
Het valt bijna niet te missen: met de opening van de online gokmarkt is het kansspelbeleid flink in beweging. De Nederlandse overheid heeft daarbij als inzet het beschermen van spelers, het voorkomen van gokverslaving en het tegengaan van fraude, witwassen en illegaal aanbod. De komende tijd ligt de focus op de monitoring en bijsturing van de online gokmarkt, vooral op het terrein van reclame en verslavingspreventie. Dit pakken we op samen met de Kansspelautoriteit, andere overheidspartijen, kansspelaanbieders en verslavingszorg.

Integriteit
Ten slotte is het team verantwoordelijk voor het beleid rond de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Afgelopen jaar beoordeelde de Dienst Justis ruim 1,4 miljoen aanvragen voor een VOG. De VOG is een belangrijk instrument om maatschappelijke risico’s te beperken. Twee belangen staan hierbij centraal en worden tegen elkaar afgewogen: de bescherming van de samenleving tegen herhaalde criminaliteit en het belang van de aanvrager om na zijn of haar straf te re-integreren in de samenleving.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:

 • De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
 • De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
 • De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het programma Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB en is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Fedor Meerts

06-31944291

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

H. van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker windenergie op zee

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Klimaat en Energie (DGKE)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Trainer / ontwikkelaar Rijksopleidingsinstituut tegengaan radicalisering

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon