Coördinerend beleidsmedewerker financiën

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Voor de duur van het programma (tot eind 2022)
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.376 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Fiscaal, Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IW DGMO 2021-178
 • Plaatsingsdatum 15 november 2021
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Heb jij ervaring met de voorschriften van de Rijksbegroting? Zorg jij ervoor dat de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan geen fiscale en financiële gevolgen voor de stakeholders heeft? Kom dan ons programmateam in deze spannende fase versterken en reageer op deze vacature!

Een van de meest actuele politieke topics van dit moment is de relatie tussen beleid, uitvoering en politiek. Dit is precies het onderwerp dat centraal staat in het programma Publieke Omvorming ProRail. Het programma gaat na de zomer een cruciale fase in: het wetsvoorstel, waarmee ProRail wordt omgevormd tot een zbo zal dan in de Tweede Kamer behandeld worden. Ondertussen bereiden we ons bij ProRail en IenW voor op de nieuwe manier van samenwerken, zowel financieel en juridisch als qua gedrag/cultuur.

ProRail beheert en onderhoudt in Nederland het spoor en legt nieuw spoor aan. Zij doen dit als monopolist en worden jaarlijks bekostigd met €2 miljard publiek geld. ProRail is op dit moment een besloten vennootschap (bv); de staat is 100% aandeelhouder. Het kabinet heeft echter het beleid dat publieke taken die met publiek geld gefinancierd worden ook publiek georganiseerd moeten zijn. Daarom wordt ProRail omgevormd tot zelfstandig bestuursorgaan (zbo). We hebben daarvoor een wetsvoorstel gemaakt, waarover dit najaar hopelijk het plenaire debat gevoerd gaat worden in de Tweede Kamer. We grijpen dit traject ook aan om de samenwerking tussen ProRail en IenW te versterken: de sturingslijnen worden vereenvoudigd, we maken duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan als er iets mis gaat, we versterken de adviesrol van ProRail zodat hun kennis en kunde beter worden benut bij het maken van beleid en we gaan als IenW onze rollen als opdrachtgever en eigenaar van onze uitvoeringsorganisatie verder ontwikkelen.

Wat worden jouw belangrijkste focuspunten?
Als coördinerend beleidsmedewerker stuur jij samen met je counterpart bij ProRail het team aan dat de planning en controlcyclus van het zbo ProRail nader uitwerkt. In dit team werken collega’s uit verschillende directies van IenW en van ProRail samen. Daarnaast ben je de spin in het web die ervoor zorgt dat de omvorming geen fiscale en financiële gevolgen voor stakeholders heeft. Daartoe begeleid je de werkzaamheden van de fiscalisten van ProRail en de externe fiscale adviseurs en zorg je ervoor dat de compensatieafspraken in de Rijksbegroting worden verwerkt. Ook draag je bij aan de voorlichting aan stakeholders.

Wij hebben een leuke en afwisselende functie beschikbaar voor een enthousiaste en ervaren beleidsmedewerker die de verbinding kan leggen tussen uitvoering, beleid en politiek! Je werkt bij ons in een team samen met andere collega’s van de beleidsdirectie Openbaar Vervoer en Spoor, de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken en het Bureau Eigenaarsadvisering. Ook met andere directies binnen IenW werken we nauw samen zoals DCO en de Concerndirectie Financieel Economische Zaken. En natuurlijk met onze collega’s van ProRail.

Wie ben jij?
Je schakelt intern de juiste mensen in voor steun en medewerking, vormt allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en toetst of er draagvlak is voor ideeën en beslissingen. Je volgt relevante ontwikkelingen buiten de eigen organisatie en signaleert ontwikkelingen en omstandigheden die invloed hebben op jouw eigen werkterrein. Deze externe ontwikkelingen en omstandigheden vertaal je naar het eigen werkterrein. Je stelt concrete doelen, prioriteiten en acties voor jezelf en eventueel anderen. Je weegt kosten en rendement van eigen handelen goed tegen elkaar af en je denkt na over financiële consequenties van plannen en acties. Je werkt planmatig en je geeft prioriteiten aan en stemt deze af met de opdrachtgever. Je bent creatief en bent in staat om binnen het eigen team en organisatie kennisontwikkeling te initiëren en te stimuleren. Je herkent ontwikkelingen en gevoeligheden binnen jouw eigen en andere organisatieonderdelen en je handelt daarnaar.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

DGMO OVS Programma Omvorming ProRail tot zbo
Het programma werkt aan de omvorming van ProRail BV tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid (zbo). De omvorming heeft tot doel de organisatie van ProRail vorm te geven op een wijze die past bij de publieke taken die ProRail uitvoert, de aansturing te vereenvoudigen en de publieke verantwoording over de wettelijke taken en de besteding van publiek geld (jaarlijks ruim €2 miljard) te versterken. De afronding van de omvorming van ProRail tot zbo is randvoorwaardelijk voor het borgen van de publieke belangen en het aangaan van de toekomstige opgaven van het vitale spoorproces.
IenW en ProRail voeren het programma gezamenlijk uit. Naast het wet- en regelgevingstraject wordt met een multidisciplinair team vanuit verschillende directies ook gewerkt aan implementatie in de organisatie, procedures en producten van de betrokken organisatieonderdelen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw mr. H.S. Schröter

06 - 15 87 93 00

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer P.H.A. Eliens

06 - 28 74 83 66

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Secretaris-Generaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Europese ruimtevaart- en satellietdata

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Begrotingszaken

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon