• Turfmarkt 147
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 24 juni 2024 Nog 10 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 851, Plaatsingsdatum: 6 juni 2024

Als Coördinerend beleidsmedewerker gegevensbescherming vervul je een coördinerende en adviserende taak en ga je aan de slag met integrale beleidsproducten, -kaders,- governance en met praktische instrumenten die voor de toepassing van het beleid binnen het Rijk nodig zijn om knelpunten op te kunnen lossen. Je legt bij de ontwikkeling van beleid en kaders verbinding met de privacy professionals en functionarissen gegevensbescherming binnen of buiten het Rijk en je werkt vanuit een multidisciplinaire optiek, op raakvlakken samen met professionals uit het security-, data- of ICT-domein.

Je luistert naar wat er rijksbreed in de privacy community speelt, welke ontwikkelingen er zich voordoen in de politiek, de maatschappij of in Europa en anticipeert hierop met initiatieven en activiteiten voor beleidsvraagstukken en de totstandkoming van kennisproducten en - instrumenten, onderzoek en evaluaties.

Jouw taken in de praktijk:

 • (Het meewerken aan) de ontwikkeling van de privacy governance binnen het I-stelsel van de Rijksoverheid en het creëren van draagvlak binnen de Rijksoverheid; hierbij ligt de focus vooral op het verder professionaliseren van de recent opgerichte interdepartementale PO-Raad.
 • Het strategisch adviseren over bestaande of toekomstige privacy beleidsvraagstukken en over de coördinatie en monitoringsvraagstukken op gebied van gegevensbescherming binnen het Rijk;
 • Het ontwikkelen van kennis producten op gebied van gegevensbescherming die passen binnen een multidisciplinaire context van een toekomstig I-stelsel;
  Het initiëren, begeleiden en/of uitvoeren van evaluatie-en onderzoeksvraagstukken gerelateerd aan gegevensbeschermingen/of de positie van gegevensbescherming vanuit een integrale optiek ineen toekomstig I-stelsel;
  Het initiëren, voorbereiden of ontwikkelen van beleid en/of het vertalen van beleid naar beheersinstrumenten zoals richtlijnen, handreikingen en/of toetsingskaders voor de implementatie uitvoering en de bewaking van privacy vraagstukken;
 • Vanuit het privacyperspectief participeren in multidisciplinaire projecten en werkgroepen gericht op het gebruik van Al, data, Cloud voorzieningen en/of risicomanagement of gelijkwaardige onderwerpen gerelateerd aan het toekomstig I-Stelsel;
  Het opbouwen, onderhouden en participeren in werkgroepen of netwerken, binnen en buiten de Rijksoverheid met als doel het versterken van de realisatie van advies producten en -processen;
  vanuit een coördinerende, adviserende en monitorende rol meewerken aan de verantwoordingsplicht van de afdeling IDenV/CIO Rijk dat zich bezighoudt met de Rijksbrede voorzieningen.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

3D

Bij het ministerie werken zo'n 250 mensen aan digitalisering in drie directies: Digitale Samenleving, Digitale Overheid en CIORijk. Er wordt onderling intensief samengewerkt op thema's als algoritmen, informatieveiligheid, desinformatie, privacy mensenrechten, toegankelijkheid, publieke waarden en data. Ook werken we veel samen met andere departementen en met provincies, waterschappen, gemeenten, publiek-private instanties en kennisinstellingen.

Onder regie van de staatssecretaris voor Digitalisering bij BZK wordt volop ingezet op het benutten van de kansen die de digitale transitie biedt en wordt tegelijkertijd, meer dan voorheen, normerend opgetreden naar publieke en private partijen. We willen publieke waarden in de digitale transitie borgen, het gesprek over waardengedreven digitalisering faciliteren, en de bouwstenen van een waardengedreven digitale overheid ontwikkelen. Digitalisering is verweven geraakt met bijna alles wat we doen. Het heeft onze maatschappij verbonden, verrijkt en efficiënter gemaakt, ons leven aangenamer en gemakkelijker gemaakt en biedt ook inde toekomst ongelooflijke kansen.

Digitalisering verandert de manier waarop we produceren, handelen, genezen, onderwijzen, leren, wonen en samenleven. Er zijn algoede stappen gezet, maar blijvende aandacht is nodig om te zorgen dat we kansen benutten juist door te zorgen dat we in de digitalisering niemand in de steek laten, te zorgen voor een te vertrouwen online wereld en te zorgen dat mensen regie houden op hun digitale leven.

Afdeling

De directie CIORijk heeft een overkoepelende rol binnen de Rijksoverheid op hetgebied van informatievoorziening,informatiebeveiligingen privacy. Onze directie is in opbouw en groeit snel, zowel in omvang als op hetgebied van taken. We bestaan uit de afdelingen Informatiebeveiliging enPrivacy (IBenP), 1- stelsel en Vakmanschap (ISenV) en ICT-diensten en -Voorzieningen (IDenV).

Het stafbureau ondersteunt deze drie afdelingen.

Afdeling Informatiebeveiliging enPrivacy

De IBenP heeft een coördinerende, faciliterende, monitorende en kaderstellende rolop hetgebied van informatiebeveiliging en priv voor de hele Rijksoverheid. Deafdeling staat onder leiding van deCISO Rijk en bestaat uit twee onderdelen: h informatiebeveiliging (1B) team en hetteam vande privacy Adviseur Rijk (PAR). De afdelingbestaat uitcirca 20 pr essionals. Indeze functie werkje inhet IB-team en innauwe samenwerking met de afdeling IDenV

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Severens

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker I-besturing S12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Programmamanager Quantum Veilige Cryptografie Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag Turfmarkt
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon