Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend beleidsmedewerker gezond en veilig werken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Techniek / productie
 • Reageren voor 30 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 22/20-07
 • Plaatsingsdatum 14 november 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een gezonde en veilige werkomgeving voor iedereen die werkt. Daar zet jij je voor in bij de directie Gezond en Veilig Werken. Als coördinerend beleidsmedewerker werk je aan maatregelen daarvoor, met oog voor de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die er spelen, nu of in de toekomst. Dit doe je namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanuit Den Haag.

Jouw opgave? Zorgen dat gezond en veilig werken ‘normaal’ wordt. Je staat er niet alleen voor. Samen met je collega’s van de directie Gezond en Veilig Werken stimuleer en ondersteun je werkgevers en werknemers om gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, zodat mensen tot hun pensioen met plezier blijven werken in goede gezondheid. Om dit te bereiken, werken we dan ook intensief samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en onze counterparts in Europa.

De onderwerpen waaraan de directie werkt, variëren sterk. Je kunt denken aan:

 • het voorkomen van beroepsziekten en ongevallen;
 • een veilige omgang met gevaarlijke stoffen;
 • de preventie van werkdruk;
 • goed werkende arbeidsgerelateerde zorg, waaronder voldoende bedrijfsartsen;
 • de veiligheid in specifieke risicovolle sectoren, zoals de chemische industrie;
 • de veilige en gezonde arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen (productveiligheid);
 • een wettelijk systeem van arbocertificatie en -registratie;
 • de arbeidsomstandigheden als gevolg van corona, bijvoorbeeld op het vlak van thuiswerken.

Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen, staan deze geregeld in de belangstelling van de politiek en media. Neem bijvoorbeeld het thuiswerken, dat ineens de norm is geworden. Daarbij speelt ook de vraag hoe om te gaan met gezond en veilig thuiswerken, nu en na de crisis.

Net als de onderwerpen, zijn ook jouw taken divers. Geen dag is hetzelfde. Zo voer je regelmatig overleg met bedrijven en organisaties van werkgevers en werknemers, met professionals, marktdeelnemers, gebruikers en onderzoeksinstellingen, zowel nationaal als Europees. Ook voer je in Europees verband overleg met de Europese Commissie en andere lidstaten. Je draagt bij aan de beleidsontwikkeling op de diverse dossiers en schrijft daarvoor notities. Daarnaast werk je aan communicatie en voorlichting.

Verder ben je betrokken bij de voorbereiding van Kamerdebatten en het beantwoorden van Kamervragen, bij wetgevingstrajecten en bij onderzoek. Bovendien vervul je als coördinerend beleidsmedewerker de rol van primus interpares voor je dossiers, heb je een inhoudelijke en procesmatige coördinatie en geef je richting. Je werkt hierbij nauw samen met andere betrokkenen, binnen en buiten je team.

Jouw portefeuille bevat verschillende onderdelen. Je bent als coördinerend beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het beleid voor veilige en gezonde arbeidsmiddelen (de machinerichtlijn) en persoonlijke beschermingsmiddelen (productveiligheid). Zo geef je vorm aan het eerste element in de arbeidshygiënische strategie, het zogenaamde bronbeleid.

Op basis van je inhoudelijke deskundigheid ondersteun je de permanent vertegenwoordiger van Nederland in Brussel bij de onderhandelingen over nieuwe regelgeving en je zorgt voor afstemming met belanghebbenden en de inbreng van het Nederlandse standpunt in overleg in Brussel. Je neemt zelf ook deel aan overleggen op Europees niveau.

Je legt verbindingen tussen het beleid rond de interne markt en arbeidsomstandigheden en zoekt daarvoor actief de samenwerking met je collega’s. Je bent ook verantwoordelijk voor de samenwerking en contacten met het Nederlands normalisatie-instituut (NEN) die de directie ondersteunt bij de voorbereiding van het comitologie-overleg in Brussel. Je stemt af met de Inspectie SZW, met ander ministeries en belanghebbenden.

Binnen de directie Gezond en Veilig Werken zijn medewerkers deels ook flexibel en breed inzetbaar op andere, nieuwe of bestaande beleidsdossiers en bij ad-hoczaken die om snelle actie vragen. Je vindt het dan ook leuk om op deze manier verschillende dossiers binnen de directie te leren kennen en samen te werken met verschillende collega’s en teams. Hoe jij precies invulling geeft aan je functie, is afhankelijk van jouw persoonlijke ervaring, talenten en achtergrond en van waar jouw inzet binnen de directie het meest gewenst is. Jouw takenpakket kan dus veranderen. Ook houden we rekening met jouw ontwikkelingswensen. Match jij met deze job?

Functie-eisen

 • Je hebt een academische opleiding afgerond, liefst aan een technische universiteit, en combineert je analytische kwaliteiten en kennis van techniek en technologische ontwikkelingen met een brede maatschappelijke en politieke interesse.
 • Je weet mensen voor je te winnen en bent samenwerkingsgericht; samenwerken met directe collega's, met andere departementen en met onze stakeholders zoals organisaties van werkgevers en werknemers, marktdeelnemers, kennisinstituten en de Inspectie SZW, gaat je natuurlijk af.
 • Je weet maatschappelijke en politieke ontwikkelingen te vertalen naar consequenties voor beleidsontwikkeling en de Nederlandse inbreng in Europees overleg.
 • Je kunt complexe beleidsvraagstukken en -processen tot een goed einde brengen en kunt, ook onder tijdsdruk, tot politiek en beleidsmatig bruikbare adviezen komen.
 • Jij denkt oplossingsgericht, weet slepende discussies vlot te trekken en je kunt duidelijk over complexe materie communiceren en jouw standpunt helder en overtuigend brengen.
 • Je hebt een strategische blik met een creatieve en innovatieve insteek, ziet kansen en kunt buiten de bestaande kaders denken.
 • Je houdt van aanpakken en vindt het leuk om op diverse borden tegelijk te schaken.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het overleg binnen de Europese Unie.
 • Je beheerst de Engelse taal uitstekend.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6374,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Werk werkt aan het beleid op de terreinen arbeidsmarkt en sociaaleconomische aangelegenheden, arbeidsverhoudingen, -migratie en -omstandigheden, pensioenen, scholing, kinderopvang en internationale zaken. Het directoraat-generaal Werk telt circa 230 medewerkers. Eén van de directies die hieronder valt, is de directie Gezond en Veilig Werken.

Directie Gezond en Veilig Werken
Door gezonde en veilige arbeidsomstandigheden te creëren, kunnen mensen langer doorwerken. Dat is in het belang van de werknemer zelf en van de werkgever. De directie Gezond en Veilig Werken stimuleert en ondersteunt werknemers en werkgevers; zij zijn primair verantwoordelijk. Daarbij richten we ons met name op preventie. Hierin werken we samen met organisaties van werkgevers en werknemers, professionals en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gebruiken we verschillende interventies. We maken wet- en regelgeving, ondersteunen en stimuleren en zijn verantwoordelijk voor (onderhoud) van het stelsel voor gezond en veilig werken. Zo zetten we in op zelfregulering, gedragsbeïnvloeding, communicatie, naleving en handhaving en het verwerven van kennis en onderzoek. Daarnaast zetten we onderwerpen als de aanpak van werkstress, het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsveiligheid op de agenda. En experimenteren we met nieuwe interventies.

De inzet bij veel van onze activiteiten is erop gericht een cultuurverandering te bewerkstelligen binnen bedrijven. Een verandering waarbij gezond en veilig werken en duurzame inzetbaarheid onderdeel worden van goed werkgever- en werknemerschap. We ondersteunen werkgevers, werknemers en arboprofessionals met voorlichting en informatie, onder andere via de website www.arboportaal.nl, en door stil te staan bij de technologische ontwikkelingen en de invloed van langer werken en tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Dat speelt zich niet alleen af in Nederland, maar ook op Europees en internationaal niveau. Door de grote maatschappelijke relevantie van de onderwerpen van onze directie staan onze dossiers geregeld in de belangstelling van de politiek en media.

De directie bestaat uit circa vijftig medewerkers. De sfeer op de afdeling is professioneel en collegiaal, we werken hard en met veel plezier.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) beleidsmedewerker inkomensbeleid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Specialist chemische veiligheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief/financieel medewerker

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 30 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon