Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend beleidsmedewerker informatiebeleid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 30 januari Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer VWS200001 (DI)
 • Plaatsingsdatum 6 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Digitalisering in de zorg. Het maakt zaken efficienter, goedkoper en overzichtekijker. En bovenal draagt het bij aan de kwaliteit van de zorg voor onze patienten. Digitalisering binnen de zorg staat inmiddels stevig op de kaart. Dit is duidelijk merkbaar aan de aandacht vanuit politiek en media voor het onderwerp. Er is veel urgentie bij alle (veld)partijen en dat zich vertaalt in een hoge vraag naar adviezen, beleid en passende wet- en regelgeving. Kom jij als coördinerend beleidsmedewerker hier je bijdragen aan leveren? 

Op het gebied van digitalisering in de zorg gebeurt op dit moment veel. Het wordt onder meer steeds belangrijker dat zowel patiënt als zorgverlener tijdig over de juiste informatie beschikken waardoor de juiste zorg op de juiste plaats geleverd kan worden. Hoe borgen we dat alleen de patient zijn/haar medische gegevens online kan inzien? Wanneer is inloggen veilig genoeg? Hoe regelen we machtigen voor patienten die niet zelfstandig kunnen inloggen? Hoe zorgen we ervoor dat zorgverleners zich op een betrouwbare manier kunnen identificeren? Wat is de impact van de komende Wet digitaloe overheid op de zorg? Toegang tot  medische informatie dient op een veilige en betrouwbare manier te gebeuren. Denk hierbij aan het aansluiten van zorgorganisaties op een hoger beveiligingsniveau van DigID dan nu mogelijk is. Als coördinerend beleidsmedewerker i-Toegang lever jij als ‘tweede vrouw/man’ van het MT-lid i-Toegang een waardevolle bijdrage aan deze vraagstukken. 

Zo denk jij graag mee over het bepalen van de inzet van verschillende interdepartementale overleggen. Daarnaast werk je samen met je collega’s informatiebeleid op strategisch niveau aan het ontwikkelen van (nieuw) informatiebeleid. Hierbij werk je interdepartementaal samen, maar sta je ook in goed contact met het (zorg)veld en andere directies van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vanuit deze helicopterview volg en adviseer jij over de gevolgen van de ontwikkeling van informatievoorziening binnen diverse onderwerpen en zorg jij voor de interne en externe afstemming van het informatiebeleid.   

Naast inhoudelijk sparringpartner voor het MT-lid draag jij ook actief bij aan de verdere ontwikkeling van de directie en je collega’s. Zo begeleid of coach jij vanuit jouw ervaring  collega’s in de voorbereiding van AO’s en het schrijven van Kamerbrieven over deze actuele aandachtsgebieden.

Functie-eisen

 • Je hebt WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 5 jaar relevante (coördinerende) werkervaring

 • Je bent aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken, processen en programma’s (op het gebied van Informatievoorzieningsvraagstukken is een pré)

 • Je bent geen technische ICT-specialist, maar hebt wel affiniteit en ervaring met ICT en/of informatievoorziening

 • Je hebt ruime beleidservaring en weet ‘hoe de hazen lopen’ in een politiek-bestuurlijke omgeving.Je bent creatief en stressbestendig.

 • Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust.

 • Je kunt goed netwerken en bent een samenbindende factor in teams.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde dertiende maand. Daarbij kun je rekenen op interessante secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals:

 • maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden);
 • studiefaciliteiten;
 • een extra verlofregeling voor ouderen;
 • een volledige vergoeding woon-werkverkeer (op basis van openbaar vervoer, tweede klas);
 • een laptop;
 • een smartphone;
 • een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking getreden en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

 • Je mag je sollicitatie richten aan Hermien Post, onder vermelding van vacaturenummer VWS200001.
 • Ben je aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Stuur dan een kopie van deze aanwijzingsbrief mee met je sollicitatie.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen. Ook heb je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig om bij ons te werken.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op het gebied van digitalisering gebeurt veel, ook binnen de zorg. Patiënt én zorgverlener kunnen hier veel profijt van hebben. Tegelijkertijd brengt dit ook grote uitdagingen met zich mee. Voor een deel van deze uitdagingen staat de directie Informatiebeleid/CIO (hierna DICIO) aan de lat.

Elektronische gegevensuitwisseling is cruciaal voor goede zorg. Voor patiënten en zorgverleners is het van groot belang dat zij tijdig over de juiste informatie beschikken om de juiste zorg op de juiste plaats te kunnen leveren. Dit betekent dat systemen binnen zorginstellingen zo ingericht moeten zijn dat informatie makkelijk is in te voeren en op te vragen. Zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun ICT-systemen. In december 2018 heeft de minister van MZS aangekondigd regie te nemen op het versnellen van de totstandkoming van elektronische uitwisseling, zodat gegevens tussen zorgverleners op een goede manier uitgewisseld kunnen worden. DICIO geeft hier invulling aan door het tot stand doen komen van wetgeving en het invullen van randvoorwaarden.  

Daarbij is het van belang dat de patiënt regie en zeggenschap houdt op zijn of haar gegevens. Het delen van gegevens is aan wetgeving gebonden. Op het gebied van Gespecificeerde Toestemming wordt het komende jaar gewerkt aan het vinden van de best werkbare oplossing waarbij recht gedaan wordt aan de bedoeling van de wetgever. Voor het beschikbaar hebben van een basisset informatie in het geval van acute zorg wordt gezocht naar een oplossing voor de 4 mln mensen die, al dan niet bewust, nu geen (algemene) toestemming hebben gegeven voor het vooraf klaarzetten van deze informatie.

Met de aankondiging van de minister van MZS om regie te nemen op het versnellen van gegevensuitwisseling en het verder ontsluiten van informatie aan burgers via onder andere PGO’s, ligt het in de rede om ook meer regie te nemen op de veilige uitwisseling van informatie. DICIO ondersteunt daarom het veld op het gebied van informatieveiligheid en privacy. Daarbij gaat het om weerbaarheid tegen dreigingen van buitenaf en het beschermen van gevoelige gegevens voor lekken van binnen naar buiten.

Veilig inloggen door burgers en zorgverleners is een belangrijke randvoorwaarde voor veilige digitalisering. Daarom moeten onder andere meer dan 10.000 zorginstellingen op DigiD aansluiten op een hoger betrouwbaarheidsniveau dan nu mogelijk is en wordt er gekeken naar de vervanging van de huidige UZI-passen. Samen met andere departementen en het zorgveld werkt DICIO aan veilige toegang tot systemen.

In de zorg wordt heel veel data verzameld. Deze data kan gebruikt worden om de gezondheid van individuen en ons allemaal te verbeteren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bijvoorbeeld Artificiële Intelligentie. Deze nieuwe mogelijkheden roepen ook vragen op. Op welke manier kunnen en willen we medische data gebruiken en welke randvoorwaarden zijn er nodig om op een goede manier met data om te gaan? DICIO adresseert deze vragen en zoekt samen met het veld naar antwoorden.

Standaarden in de zorg stoppen niet bij de grens. Ook andere landen werken aan dezelfde opgave en spreken gezamenlijk standaarden af voor zowel techniek als ook taal. DICIO werkt op verschillende manieren samen met die landen het programma Internationaal.

DICIO richt zich niet alleen op buiten. Intern adviseert de directie andere beleidsdirecties van VWS en dienstonderdelen van het ministerie over vraagstukken op het snijvlak van zorg en ICT en worden CIO-adviezen en -oordelen uitgebracht over projecten met een informatievoorzienings- of ICT-component. Daarnaast zijn de interne CISO en CPO rollen binnen de directie belegd.

Digitalisering binnen de zorg staat inmiddels stevig op de kaart. Dit is duidelijk merkbaar aan de aandacht vanuit politiek en media voor het onderwerp. Er is veel urgentie bij alle partijen dat zich vertaalt in een hoge vraag naar producten van DICIO. Dit is een mooie prestatie van de afgelopen jaren, want er moet veel gebeuren en een gedeeld gevoel voor urgentie is hiervoor noodzakelijk. Tegelijkertijd legt het veel druk op de directie om hierin de regierol te pakken die nodig is. DICIO richt zich de komende periode op het versterken van kennis en het verhogen van het ambtelijke vakmanschap.


Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nederland gezond en wel: dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). VWS wil iedereen zo lang mogelijk gezond houden, zieken zo snel mogelijk beter maken, mensen met beperkingen ondersteunen en maatschappelijke participatie bevorderen. Zo levert VWS een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van leven van alle Nederlanders.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer vijfduizend medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1.300 mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hermien Post

06-15035415

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Natasja Vissers

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker / enterprise-architect

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker directie Patiënt en Zorgordening

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 10 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsmedewerker Cybersecurity in de Zorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 30 januari
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon