Coördinerend beleidsmedewerker Informatiehuishouding bij CIO Rijk

Ministerie van BZK

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 8 oktober Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/34
 • Plaatsingsdatum 19 september 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de samenleving en bij het Rijk zelf groeit de laatste jaren de behoefte aan gerichte informatie en transparantie. Dit is alleen mogelijk met een goed functionerende informatiehuishouding. De digitale informatiehuishouding omvat de opslag, het beheer en de verstrekking van gegevens binnen een organisatie. Samen met je collega’s werk je aan het realiseren van de (rijksbrede) actiepunten voor CIO Rijk uit het programmaplan ‘Open op Orde’ en de I-strategie Rijk 2021-2015 (thema Informatiehuishouding). Je stuurt de realisatie van actielijn 2 van Open op Orde rond de (door)ontwikkeling van beleid, kaders en kennisproducten. Onderdeel daarvan is de implementatie, monitoring en evaluatie van vastgesteld beleid, kaders en kennisproducten. Verder begeleid en coördineer je werkzaamheden bij de communicatie richting Kamers en toezichtspartijen, opzet van kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen rond ‘Open op Orde’.

Je hebt academisch werk- en denkniveau en hebt affiniteit en bij voorkeur ervaring met vraagstukken in het informatiehuishoudingsdomein. Je hebt ervaring in het zelfstandig verder brengen van opgaves op complexe (interdepartementale) beleidsterreinen. We zoeken een taakvolwassen, enthousiaste, flexibel inzetbare collega, die een stevige discussie kan voeren, urgentie weet te creëren en op creatieve wijze buiten de bestaande kaders kan denken. Je legt gemakkelijk contacten, bent verbindend en communiceert vlot. Je weet belangen en prioriteiten in te schatten, verbanden te leggen en de consequenties van handelen goed af te wegen. Je denkt mee, vraagt door, analyseert waar nodig en anticipeert op de gegeven omstandigheden. Je bewaakt de voortgang van het werk, rapporteert hierover en weet focus te behouden. En je smeedt de beleidsmedewerkers voor ‘Open op Orde’ tot één team, door een gemeenschappelijk doel voor ogen te stellen.

Wij bieden je daarbij:

 • Een uitdagende plek in een klein ambitieus team in een dynamische omgeving.
 • De kans om een relevante bijdrage te leveren aan de transitie richting een open rijksoverheid waar overheidsinformatie duurzaam toegankelijk, vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar is.

Taken van de beleidsmedewerker Informatiehuishouding zijn o.a.:
Bij de directie CIO Rijk werk je aan het mede realiseren van het thema ‘Informatiehuishouding’ van de I-strategie Rijk 2021-2015 en de beleidsmatige actiepunten voor CIO Rijk uit het actieplan ‘Open op Orde’. Dat doe je door:

 • Coördinatie, focus en bewaking van (beleids)activiteiten binnen de volledige breedte van actielijn 2 van ‘Open op Orde’
 • Het (bege)leiden van de (door)ontwikkeling van kaders en kennisproducten binnen de scope van ‘Open op Orde’
 • Opdrachtgeverschap (extern weggezette) beleidsprojecten van actielijn 2 van ‘Open op Orde’
 • Samenwerking en coördinatie met stelselpartijen en vertegenwoordiging namens de CIO Rijk in diverse gremia
 • Inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming
 • Meewerken aan (beleid en producten rond) implementatie Woo en versnelling afhandeling Woo verzoeken.
 • Het afstemmen van beleid en adviezen met andere (beleids)terreinen zoals informatievoorziening, data, privacy en informatiebeveiliging;
 • Meewerken aan de communicatie richting Kamers en toezichtspartijen, opzet van kamerbrieven en beantwoording van Kamervragen rond ‘Open op Orde’.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie CIO Rijk is een relatief jonge directie met vier afdelingen: ‘Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP)’, ‘I-stelsel en Vakmanschap (ISenV)’ en ‘ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV)’. De staffuncties zijn ondergebracht in het eigen Directiebureau.

Kaders, richtlijnen en ICT-voorzieningen
Dagelijks werkt CIO Rijk aan:

 • Beleid maken op het rijksbrede I-domein en dit vertalen in praktische kaders voor bijvoorbeeld informatiehuishouding, data, algoritmen.
 • De CIO’s en CISO’s van de ministeries helpen om de I meer ‘in het hart’ (dus op de bestuurstafel) te krijgen; met de implementatie van het Besluit CIO-stelsel, met de omvorming van het BIT tot een onafhankelijk adviescollege en door inzicht en samenhang te geven in de (vele!) rijksbrede kaders die er al zijn.
 • Rijksbreed I-vakmanschap; vanuit onze samenwerking met het hoger onderwijs in het I-Partnerschap, HR-ICT-programma’s en het (laten) maken en geven van trainingen op alle bestuurslagen vanuit de Rijksacademie voor digitalisering (RADIO).
 • Aantrekken, houden en (door)ontwikkelen van ICT-ers binnen het Rijk, digitalisering tussen de oren krijgen van beleidsmedewerkers en bestuurders, en het stimuleren van het lerend vermogen op I-gebied.
 • Zorgen voor een goede taakverdeling van en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis, en samenwerking met de markt buitenshuis via sourcingsbeleid.
 • Borgen en doorontwikkelen van een flink aantal ICT-voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen; de zogenaamde generieke voorzieningen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • Beleid maken op het gebied van informatiebeveiliging en privacy en dit vertalen in praktische kaders en handreikingen voor digitale weerbaarheid, cybersecurity en privacy.
 • Uitbrengen van privacy-adviezen op trajecten met een rijksbrede impact.
 • En vanuit het rapport ‘Ongekend Onrecht’ (Kinderopvangtoeslagaffaire): het meerjarig op orde krijgen van de informatiehuishouding van het Rijk.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties

Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Zo draagt BZK eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen, in buurten waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt.
Onze missie: ‘samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.’

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vier directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Dat doet zij door:

 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap.
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan.
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk.
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marie Louise de Vries, Coördinator Informatiehuishouding

06-50079677

Lindy van de Westelaken, Afdelingshoofd I-stelsel

06-50156034

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Mireille Bottenbley, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van BZK nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging bij CISO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Sr) Beleidsmedewerker Rijksbrede ICT Voorzieningen bij CIO Rijk

Ministerie van BZK
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectondersteuner

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 26 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon