Coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Techniek / productie, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening, Internationaal
 • Reageren voor 29 augustus
 • Vacaturenummer DGBI_20220805_13
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wereldwijd de positie van ons bedrijfsleven verstevigen en voor buitenlandse bedrijven de aantrekkingskracht van Nederland vergroten om hier te investeren. En tegelijkertijd belangrijke transitiedoelstellingen op het gebied van klimaat, veiligheid en digitalisering helpen realiseren. Een complex geheel aan opgaven waaraan jij als coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in Den Haag in een strategische rol richting geeft. Een invloedrijke functie met grote impact. Vooral in deze tijd van geopolitieke aardverschuivingen.

Je hebt een cruciale coördinerende en adviserende rol op het gebied van het internationaal industriebeleid. Niet alleen binnen onze directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP), maar ook voor het ministerie van EZK, tussen de verschillende betrokken ministeries en richting de politiek, het bedrijfsleven en internationale organisaties. Daarbij vertaal je signalen die je vanuit het wereldwijde speelveld krijgt naar effectief overheidsbeleid. En bewaak je integraal dat geformuleerd beleid op jouw terrein daadwerkelijk vorm krijgt.

Als beleidsmedewerker heb je een zeer dynamische functie en worden je werkzaamheden mede bepaald door de actualiteit. Dat maakt je werk ook juist zo boeiend. Maar je bent vooral een zichtbare speler voor bedrijven, overheden en maatschappelijke belangenvertegenwoordigers waarmee je gezamenlijke beleidsdoelen najaagt. Zo zorg je bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven voldoende ondersteuning krijgt in het beleid van EZK en van onder andere het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat dan vooral om de internationale handels-, innovatie- en investeringsbevordering.

Daarnaast coördineer je de aansturing van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), een organisatie die tot doel heeft buitenlandse bedrijven aan te trekken voor Nederland. Bovendien monitor je internationale bedrijven die een sleutelpositie innemen binnen ons industriële ecosysteem. Verleggen zij hun strategische koers met mogelijk grote investeringsconsequenties? Dan agendeer je dit binnen het eigen directoraat-generaal Bedrijfsleven & Innovatie en denk je mee over beleid dat hier goed op inspeelt. Al met al een verantwoordelijke en afwisselende functie waarin je met je strategische visie op internationaal ondernemen veel betekent voor ons bedrijfsleven én voor de hele Nederlandse economie.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Topsectoren en Industriebeleid (TOP) is onderdeel van het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie. Met nu ruim 110 collega’s zijn we dé toegankelijke netwerkpartner die signalen vanuit de maatschappij en het bedrijfsleven vertaalt in overheidsbeleid waarmee we het verdienvermogen van de hele Nederlandse economie vergroten. Binnen onze behoorlijk grote directie – we verwachten dat we de komende jaren nog verder groeien – zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitrol van het (top)sectorenbeleid, het industriebeleid en de verduurzamingsopgaven die binnen het bedrijfsleven spelen; in de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de dienstensector.

Het bedrijfsleven in Nederland in de breedste zin, daar richten we ons op. We hebben een regierol, zowel richting externe stakeholders (onder andere de bedrijven, brancheorganisaties en regionale instanties) als binnen de overheid. Ook bewaken we de integrale aanpak van het topsectorenbeleid. Daarnaast zijn we in de rol van accountmanager aanspreekpunt voor het bedrijfsleven op alle onderwerpen waarop we ons richten.

Ons belangrijkste doel: met name door innovatie de concurrentiekracht van het bedrijfsleven vergroten en daarmee het succes van bedrijven in de breedste zin. Binnen Nederland, maar ook in EU-verband. Dit met veel aandacht voor verduurzaming en de doelstellingen van het klimaatakkoord.

Team Strategie
Als coördinerend beleidsmedewerker internationaal industriebeleid werk je met in totaal twaalf collega’s in het team Strategie van de directie TOP. Samen leveren we een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van het nationale, Europese en mondiale industriebeleid. Hierin werken we nauw samen met de negen topsectoren die we binnen TOP kennen. Het beleid is gericht op (internationale) groei, verduurzaming en digitalisering van de industrie. Onder meer door de groeiende rol van Europa en de stormachtige geopolitieke ontwikkelingen is dit beleid sterk in beweging.

Daarnaast is ons team verantwoordelijk voor een aantal directiebrede coördinerende taken, zoals politieke en parlementaire coördinatie en de gespreksvoorbereiding met het bedrijfsleven voor bewindspersonen, de secretaris-generaal, de directeur-generaal en de directeur. Ook zorgen we voor het vaststellen van de prioriteiten van de directie, de coördinatie van de topsectorenaanpak en publiek-private governance.

Jij bent als coördinerend beleidsmedewerker binnen het team verantwoordelijk voor de internationale beleidsactiviteiten die zijn gekoppeld aan ons industriebeleid. Daarbij coördineer je activiteiten over de departementale grenzen heen en schakel je veelvuldig met publieke en private stakeholders uit het netwerk. In je rol treed je actief naar buiten en ben je zichtbaar als internationaal gezicht van ons directoraat-generaal. Je werkt met name nauw samen met twee collega’s binnen ons team.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I)

Het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie (DG B&I) werkt aan wat Nederlanders belangrijk vinden in de economie: werk, inkomen, goede collectieve voorzieningen, en een duurzame en veilige leefomgeving. Dat noemen we brede welvaart en een rechtvaardige en inclusieve economie. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van leven in ons land en daarmee houden we Nederland internationaal aantrekkelijk. De 400 medewerkers van het Directoraat-Generaal Bedrijfsleven & Innovatie zetten zich hier dagelijks volop voor in. Hoe we dat doen? Door ons te richten op vooruitgang door economische vernieuwing. Op innovaties, nieuwe technologieën en nieuwe manieren van (samen)werken bijvoorbeeld digitaal. Daarmee zijn we het kloppend hart van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maurits van Os, manager Team Strategie

06 – 4615 2230

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel Specialist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) Beleidsmedewerker Economische Veiligheid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clusterleider Menselijk Kapitaal

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon