Coördinerend beleidsmedewerker jeugdcriminaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 22 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGSenB/210262
 • Plaatsingsdatum 8 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het verder versterken van (jeugd)preventie en zorgen voor de verbinding met het sociaal domein. Daar zet jij je voor in bij het team Jeugdcriminaliteit in Den Haag. Als coördinerend beleidsmedewerker kom je terecht in een jong team. Je bent dan ook een gedreven en enthousiaste collega die samen met ons wil werken aan de opbouw van het team. Tegelijkertijd ontwikkel je een visie van onze positie in de verhouding tot het sociaal domein.

Met de aanpak van multiproblematiek willen we de oververtegenwoordiging van multiprobleemhuishoudens binnen de strafrechtketen terugdringen. Dat doen we door tijdig in te zetten op problemen, zodat deze niet verergeren of zelfs escaleren. Zo voorkomen we dat mensen onnodig lang blijven hangen in de strafrechtketen en voorkomen we herhaald slachtoffer- en daderschap (recidive). Daarnaast werk je mee om de verbinding met het sociaal domein in de nabije toekomst anders vorm te geven.

Jouw taken

 • Je zorgt voor het (door)ontwikkelen van beleid gericht op het voorkomen van (jeugd)recidive.
 • Je coördineert de voorbereidingen voor de programma- en overlegstructuren op het vlak van het sociaal domein.
 • Je versterkt de aanpak van de programma’s met betrekking tot multiproblematiek en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB).
 • Je onderhoudt en versterkt het opgebouwde beleidsnetwerk met het Openbaar Ministerie en andere relevante partners, en je neemt deel aan hun overleggremia.
 • Je signaleert ontwikkelingen die kansen en/of risico’s inhouden voor de aanpak van multiproblematiek en LVB.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC) richt zich op specifieke fenomenen en doelgroepen, zoals de vereenvoudiging en het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdbescherming, het voorkomen en de aanpak van (herhaalde jeugd)criminaliteit en high impact crimes. Ook richt de directie zich op het tegengaan van kindermishandeling en huiselijk geweld en de aanpak van multiproblematiek. En op familie(recht), zoals de toekomst van adoptie, het meerouderschap en Scheiden zonder Schade.

De directie behandelt ook het kansspelbeleid en het integriteitsbeleid, onder andere rondom de Verklaring Omtrent het Gedrag. De directie werkt waar mogelijk via een integrale aanpak in samenwerking met justitiepartners, het lokaal domein, het zorgdomein en sociaal domein, en met burgers en bedrijven. Buiten het veiligheidsdomein werkt DJFC nauw samen met de ministeries van Volksgezondheid en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gemeenten, onder andere in het programma Sociaal Domein.

De directie bestaat uit vijf teams:

 • Jeugdbescherming
 • Jeugdcriminaliteit
 • Familie
 • Aanpak Criminaliteitsfenomenen
 • Integriteit en Kansspelen

Team Jeugdcriminaliteit
Het team Jeugdcriminaliteit dat sinds 1 september bestaat is onderdeel van de directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen. Het team richt zich op beleidsontwikkeling rondom stelselvraagstukken, jeugdinterventies en preventie/verbinding met het sociaal domein. Doel is het terugdringen van recidive. We zijn een jong team, ontstaan uit de eerdere afdeling Jeugd, Toezicht en Behandeling en Veiligheid en sociaal domein. De komende periode richten wij ons voor een belangrijk deel op het organiseren van het team en de (interne) samenwerking.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving en we gebruiken de kracht van de diversiteit van onze medewerkers om samen resultaten te halen voor Nederland. Hierbij staan openheid naar elkaar, transparantie in wat we doen en sensitiviteit voor wat in de maatschappij speelt voorop. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt en zich kan ontwikkelen. Daarom bevorderen we het werken in divers samengestelde teams.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Criminaliteit voorkomen. Slachtoffers en kwetsbare personen beschermen. Daders straffen én perspectief bieden. En daarbij samenwerken met partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor. DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave centraal. Daarmee draagt DGSenB met zijn partners bij aan een veilig en leefbaar Nederland: door middel van genoegdoening en re-integratie.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn/haar eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open en transparante wijze.

DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en dienst Justis. DGSenB bestaat uit drie directies:

 • Sanctie- en Slachtofferbeleid
 • Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen
 • Advies, Regie en Centrale Autoriteit

Tot slot valt het programma Artificiële intelligentie (AI) onder het DGSenB. Dit is ingericht voor de duur van drie jaar. Het programma zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Marcel Klaver

06-46825970

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Allround managementondersteuner

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker familierecht

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker uitvoering vrijheidsbenemende straffen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon