(Coördinerend) beleidsmedewerker Landbouw en Leefomgeving Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 12, schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Agrarisch
 • Reageren voor 15 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer DGED_20220728_12/13
 • Plaatsingsdatum 30 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Welke innovaties kunnen onze voedselvoorziening zeker stellen met een steeds droger wordende landbouwgrond? Wat is nodig om alternatieve eiwitbronnen te ontwikkelen? Hoe zorgen we voor een leefbare omgeving waarin we ons aanpassen aan klimaatverandering? De directie Nationaal Groeifonds zoekt een nieuwe collega met kennis van de landbouwsector die warm loopt voor deze vraagstukken en hier graag met een economische bril naar kijkt!

De directie Nationaal Groeifonds adviseert de adviescommissie Nationaal Groeifonds over het toekennen van middelen aan projecten en over de monitoring en evaluatie van deze projecten. Het gaat om grote en betekenisvolle projecten op de terreinen Kennisontwikkeling en Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie die een bijdrage moeten leveren aan de welvaart van toekomstige generaties. Denk aan innovatieve voorstellen op het terrein van landbouw, circulariteit, een toekomstbestendige leefomgeving en preventieve gezondheidszorg. De projecten zijn zeer uiteenlopend, maar hebben gemeen dat het om spannende nieuwe zaken gaat, die een kritisch oog behoeven voordat het Groeifonds middelen committeert. De directie Groeifonds heeft een divers team van 20-25 fte en werkt in een informele sfeer. Het team is relatief nieuw en is in ontwikkeling. Er liggen mooie uitdagingen om een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van het groeifonds.

Bij het Nationaal Groeifonds is plek voor een collega op het terrein van Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie die een trekkende rol speelt in het verder ontwikkelen van de beoordeling van voorstellen op het gebied van landbouw en leefomgeving. Ook de monitoring en evaluatie van deze voorstellen en het netwerk met het veld moeten verder worden ontwikkeld. Je speelt hier in een trekkende rol en coacht één of twee collega's die ook werkzaam zijn op het terrein van landbouw en leefomgeving. Ook draag je bij aan het verhogen van het kennisniveau van de directie op jouw terrein en de contacten met stakeholders. En je werkt aan beleidsvraagstukken rondom het beoordelingsproces van de commissie: hoe moeten we bijvoorbeeld het verdienvermogen van voorstellen duiden, welk beoordelingsproces is zorgvuldig, maar efficient en hoe meten we de impact van de projecten?
Bij je werk overleg je met stakeholders binnen en buiten de overheid en met verschillende experts op het terrein van landbouw en leefomgeving. En je adviseert de beoordelingsadviescommissie van het fonds. We zoeken analytisch sterke en initiatiefrijke collega's die hoofd-en bijzaken kunnen scheiden en hun analyse overtuigend in woord en geschrift kunnen overbrengen. Je hebt expertise en ervaring op het gebied van landbouw, kunt ontwikkelingen in de sector duiden en hebt een visie op de toekomst van de sector binnen Nederland. Je hebt een netwerk op deze terreinen en ervaring binnen een bestuurlijke omgeving. Je komt tot bloei in een veranderende en ontwikkelende omgeving.

We vinden het belangrijk dat jij je ontwikkelt, of je nu enkele jaren werkervaring hebt of een ervaren medewerker bent. Samen stellen we je werkpakket zo samen, dat dit het meest bijdraagt aan jouw ontwikkeling. Vanzelfsprekend houden we daarbij rekening met jouw persoonlijke behoeftes en competenties. Bij ons krijg je alle mogelijkheden om ervaring op te doen en een netwerk op te bouwen waardoor perspectief kan ontstaan om verder door te groeien naar economische functies binnen de overheid en in het bedrijfsleven.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Financiën hebben in de rijksbegroting voor 2021 hun voorstel voor de oprichting van het Nationaal Groeifonds opgenomen. Dit fonds financiert vernieuwende voorstellen op de terreinen kennisontwikkeling en R&D en innovatie, die een positieve impact op duurzame economische groei op langere termijn zullen hebben. Het kabinet heeft voorgesteld dat het fonds een budget van € 20 mld voor de komende vijf jaar heeft. Beoordeling van de voorstellen geschiedt door een onafhankelijke beoordelingsadviescommissie die bestaat uit een voorzitter en daarnaast 9 andere leden met een brede maatschappelijke ervaring. Per 1 oktober 2020 is de directie Groeifonds gestart die de beoordelingsadviescommissie van het Nationaal Groeifonds ondersteunt in de beoordeling van voorstellen die bij het fonds worden ingediend en de monitoring en evaluatie van deze voorstellen. De directie stelt een werkwijze voor de commissie vast en een beoordelingskader waarmee de ingediende voorstellen worden beoordeeld. De stafdirectie bestaat nu uit een team van circa 16 personen en de sfeer is informeel. Het team zal groeien naar 20-25 fte. Verder worden op de verschillende terreinen waarvoor voorstellen zijn ingediend externe experts ingehuurd om tot een state-of-the-art-advies te komen.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat voor een ondernemend Nederland, met een sterke internationale concurrentiepositie en met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een ondernemend, duurzaam Nederland. 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Carola Legerstee, plv directeur

06-21000819

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Strategisch portfoliomanager Nationaal Groeifonds

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG Economie en Digitalisering (DGED)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 15 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon