Coördinerend beleidsmedewerker Marktgedrag en Effectenverkeer

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 27 september Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer GT 21-24
 • Plaatsingsdatum 28 augustus 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

"Als beleidsmedewerker bij de afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer krijg ik de kans om te werken aan verschillende vraagstukken die te maken hebben met regels die gelden voor de omgang van financiële instellingen met hun klanten. Ik let daarbij altijd op het perspectief van de consument. In het werk ervaar ik echt de ruimte en verantwoordelijkheid om dossiers verder te brengen. Ik heb daarvoor veel contact met de financiële sector, toezichthouders en consumentenorganisaties, binnen Nederland en in internationaal verband. Dit alles maakt mijn werk dynamisch, uitdagend en maatschappelijk relevant.” Mark Damink, afdeling Markgedrag en Effectenverkeer.

Aan welke eisen moeten financiële producten voldoen? Hoe bescherm je consumenten die ingewikkelde financiële producten moeten aanschaffen? Welke randvoorwaarden zijn nodig voor betrouwbare accountantscontroles? Hoe kun je verkeerde prikkels in de financiële sector aanpakken? En hoe komt de Europese kapitaalmarktunie eruit te zien? Als coördinerend beleidsmedewerker werk jij aan dit soort actuele vraagstukken die burgers én het bedrijfsleven raken en volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan.


Als coördinerend beleidsmedewerker kom je te werken binnen de afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer. Samen met een divers team van twintig deskundige, betrokken en intrinsiek gemotiveerde collega’s, lever je een zelfstandige bijdrage aan complexe beleids- en wetgevingstrajecten. Ons doel? Het gedrag van partijen in de financiële sector en op de kapitaalmarkt zo sturen dat we de financiële weerbaarheid van huishoudens kunnen vergroten. Binnen de afdeling ben jij in Den Haag dus betrokken bij het nieuws van morgen.

In deze functie werk je in een voortrekkersrol in complexe beleids- en wetgevingstrajecten. Je lost samen met collega’s vraagstukken op die tijdens die trajecten opduiken en weet tot creatieve oplossingen te komen. Deze vraagstukken kunnen juridische afwegingen vergen, maar zijn altijd breder. Zij gaan bijvoorbeeld over de normen die gelden voor maximale hypotheken of andere leningen, de accountancysector, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en verzekeringen. Als aanspreekpunt werk je aan verschillende dossiers. Soms maak je beleid, soms wetgeving, steeds samen met je collega’s. Daarin weet je de verbinding met andere dossiers te leggen en zorg je voor een juiste prioritering en afstemming, zowel binnen als buiten de afdeling. Ook help je collega’s met minder ervaring vooruit.

De lijnen naar de ambtelijke leiding en politieke top zijn kort. Je adviseert de minister over de ontwikkeling van beleid en draagt met goede onderbouwing bij aan de omzetting van dat beleid in wet- en regelgeving. Samen met het team bereid je de politieke besluitvorming voor en weet daarin inhoudelijk sterke, korte en bondige adviezen op papier te zetten. Je schrijft (beleids)nota’s, beantwoordt Kamervragen en brieven richting de Eerste en Tweede Kamer. Daarnaast ben je betrokken bij het schrijven van wetgeving en heb je ook de kans zelf wetgeving op te stellen.

Wat jouw functie extra leuk maakt is dat je regelmatig onderhandelt over Europese richtlijnen in Brussel. Deze richtlijnen vertaal je naar de Nederlandse situatie en je zorgt met jouw team dat ze ook passen binnen de Nederlandse wetgeving. Samen met collega’s bereid je het Nederlandse standpunt voor en draag je dit zelfstandig uit in Brussel. Dankzij jouw onderhandelings- en diplomatieke vaardigheden weet je draagvlak te creëren, kom je tot gunstige resultaten voor Nederland en weet je een netwerk op te bouwen. Daarnaast voer je overleg en onderhoud je contacten met bijvoorbeeld de financiële instellingen, consumentenorganisaties, de Autoriteit Financiële Markten, de Europese Commissie en andere ministeries.


Samen met het afdelingshoofd maak je onderlinge afspraken voor welke grote dossiers je in eerste instantie het aanspreekpunt bent. Het uitgangspunt is dat je voldoende ruimte en vertrouwen krijgt om je talenten te benutten. Daarnaast bieden we je volop mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen die bijdragen aan jouw ontwikkeling.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan zeker contact met ons op.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekeren we financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorzien we in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld. De naam Generale Thesaurie komt van het Franse woord voor schatkistbewaarder: ‘thésaurier’.

De Generale Thesaurie bestaat uit vier directies:

 • het Agentschap;
 • Financiële Markten;
 • Financieringen;
 • Buitenlandse Financiële Betrekkingen.

Directie Financiële Markten, afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer
De taak van de directie Financiële Markten is voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instellingen.
De afdeling Marktgedrag en Effectenverkeer is verantwoordelijk voor de gedragsregels in de financiële sector en op de kapitaalmarkt, waar de Autoriteit Financiële Markten toezicht op houdt. De gemiddelde Nederlander heeft een veelheid aan financiële producten en maakt regelmatig keuzes die van invloed zijn op zijn of haar financiële situatie. Door voorwaarden te scheppen waarin consumenten worden beschermd en geholpen bij financieel gezond gedrag kunnen we de financiële weerbaarheid van huishoudens vergroten. De afdeling richt zich op de kwaliteitseisen waar onder meer banken en verzekeraars en hun financiële producten en diensten aan moeten voldoen. Het gaat onder andere om het toezicht op producten, het aanpakken van tegennatuurlijke gedragsprikkels via provisie- en beloningsregels, een beter werkende krediet- en hypotheekmarkt, een goede (toegang tot) adviesdienstverlening en het duurzaam verhogen van de kwaliteit van de accountancysector. Daarnaast vormt het beleid ten aanzien van kapitaalmarkten een belangrijk deel van de werkzaamheden, zoals de regulering van beursgangen en handelsplatformen.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sander Luijsterburg, afdelingshoofd Marktgedrag en Effectenverkeer

06-25684525

Gabriëlle van Veen, plv. afdelingshoofd Marktgedrag en Effectenverkeer

06-11927471

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Robert van Hemert, adviseur Werving en Selectie

06-50078480

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist exportkredietverzekering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior onderzoeker integriteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Plaatsvervangend sectiehoofd Inspectie der Rijksfinanciën

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 23 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon