Coördinerend beleidsmedewerker prioriteitslanden buiten Europa

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Cultureel / taalkundig, Onderzoek / wetenschap, Onderwijs / opleiding
 • Reageren voor 20 oktober Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IB/2021/960
 • Plaatsingsdatum 6 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Vanuit Den Haag voeg jij een internationale dimensie toe aan de opgaven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Met jouw ruime beleidservaring, nieuwsgierigheid en verbindingskracht coördineer je – naast je eigen dossiers - de werkzaamheden van ons cluster Prioriteitslanden buiten Europa, waarbij je een coachende en verbindende rol vervult en de afdeling Mondiaal versterkt.

Nederland werkt onder andere samen met China, de VS en Indonesië. Jij behartigt, samen met collega’s, belangrijke OCW-beleidsonderwerpen, zoals het uitwisselen en beschermen van kennis. Dat gebeurt via internationale of bilaterale samenwerkingsverbanden. Denk aan de stichting Fulbright, waarin we samenwerken met de VS.

Jouw werk wordt voor een groot deel bepaald door de actualiteit. Waar nodig beantwoord je vragen en leg je contacten met mensen van ambassades, buitenlandse ministeries of organisaties. Je werkt ook veel samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken. En in het kader van de Internationale Kennis- en Talentstrategie bouw je een netwerk op met collega’s op de posten buiten Europa, in Washington D.C. en Beijing,

Jij coördineert het cluster dat zich richt op de bilaterale relaties met de prioriteitslanden buiten Europa. Een interessante opdracht, want doordat de directie en afdeling waar je cluster bij hoort volop vernieuwt, kan de insteek van jouw cluster veranderen. Samen met je teamgenoten vertaal je de nieuwe missie en visie van de directie naar jullie cluster. Daarbij houd jij het overzicht over de verschillende activiteiten en geef je hier inhoudelijk goed invulling aan. Voor jouw teamleden, het afdelingshoofd en de directeur ben je een sparringpartner en breng je de verbinding tot stand met andere collega’s en clusters binnen je afdeling en directie. Tegelijkertijd steek je ook zelf de handen uit de mouwen op een aantal dossiers.

Het uitdagende aan jouw functie? Je werkt aan actuele, internationale onderwerpen, in een politiek-bestuurlijke complexe omgeving vol dynamiek. Daarbij leg je proactief strategische dwarsverbanden tussen de Haagse en internationale context en draag je zelf kansen aan. Je adviseert de bewindspersonen en ambtelijke top over internationale ontwikkelingen, met name gericht op landen en ontwikkelingen buiten Europa. Daarnaast ga je aan de slag met het voorbereiden en begeleiden van de bewindspersonen en ambtelijke top bij buitenlandse werkbezoeken en bij inkomende bezoeken.

Nog een uitdaging; niets is in beton gegoten. Jouw werkzaamheden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Er is zeker ruimte om je ook buiten je eigen cluster in te zetten, afhankelijk van de prioriteiten van de directie. Je bent dus breed inzetbaar en kunt rekenen op veel afwisseling!

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De collega’s van de directie Internationaal Beleid, werken net als alle collega’s van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij verbinden de maatschappelijke opgaven van OCW met de wereld om ons heen, over de grenzen van beleidsonderwerpen, over de grenzen van OCW-directies en over landsgrenzen. Een sterke internationale positie van ons onderwijs, cultuur- en wetenschapsstelsel, steunt Nederlanders om internationaal te floreren. We bereiken dat door internationale samenwerkingen.

We doen dat altijd op basis van sterke en hechte relaties; een-op-een met individuele landen, als lid van de Europese Unie en in mondiale verbanden. Vanuit Nederland, inclusief het Caribische deel, ter plekke én samen met onze OCW-collega’s in het buitenland.

We maken en bewaken internationale afspraken, waarbij we belangrijke Nederlandse waarden uitdragen én beschermen. We vertegenwoordigen OCW bij internationale en rijksbrede vergaderingen. We adviseren onze bewindslieden tijdens buitenlandse optredens. En wij staan ze bij met raad en daad en begeleiden ze ter plaatse.

Dit doen we nog meer:

 • We verrijken beleidsvoornemens van andere directies met onze visie op internationalisering, vertaald in heldere aanbevelingen en praktische beleidsvoorstellen.
 • We coördineren het internationale beleid van OCW door de internationale context toe te voegen aan beleidsvoorstellen. Gevraagd én ongevraagd signaleren we internationale kansen of risico’s.
 • We initiëren beleid, wanneer internationale thema’s of mondiale ontwikkelingen om een geïntegreerde aanpak of snelle actie vragen. Denk aan klimaatissues, de COVID-19-pandemie of het thema kennisveiligheid.

De collega’s van de directie Internationaal Beleid voegen de internationale dimensie toe aan de opgaven van OCW. We doen dat op een nieuwsgierige, proactieve, verbindende sfeer. We zijn open minded en altijd gericht op samenwerking. De sfeer bij onze directie is open en collegiaal, waarbij er ruimte is voor een informeel gesprek en hulp voor elkaars dossiers.

Afdeling Mondiaal
De afdeling Mondiaal richt zich op bilaterale relaties, met voor OCW belangrijke landen, en multilaterale relaties, zoals bij de G20, UNESCO en de Raad voor Europa. We stimuleren internationale samenwerking door deelname en financiële bijdragen aan internationale organisaties. We bereiden internationale optredens voor of nemen zelf deel aan overleggen, binnen en buiten Nederland. Ook beheren we de internationale reisagenda van de bewindslieden en ambtelijke top.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Karin Dekker, hoofd mondiaal

06-20364124

Bernardine Bijl, hoofd Diensten, directiesecretaris

06-15038299

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior raadsadviseur

Onderwijsraad
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur archeologie

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur informatiegestuurd toezicht

Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 21 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon