Coördinerend beleidsmedewerker Publieke Gezondheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 21 april Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer VWS210056 (PG)
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De directie Publieke Gezondheid is flink in beweging. Door de coronacrisis, die sterk verweven is met de opgaven van de directie, zoals infectieziektebestrijding en de openbare gezondheidszorg. Maar ook doordat gezond leven steeds hoger op de agenda staat. Dit vraagt een kritische blik op de aansturing van publieke gezondheidstaken.

Functieomschrijving
Wij zoeken een breed inzetbare coördinerend beleidsmedewerker op het thema governance van de publieke gezondheid. In deze functie bouw je aan het stelsel van de publieke gezondheid, waaronder de Wet publieke gezondheid, zodat het stelsel goed blijft functioneren tegen het licht van nieuwe uitdagingen. Om een optimale kwaliteit van leven te bevorderen is extra inzet op gezondheid van steeds groter belang. Daarnaast heeft de coronacrisis kwetsbaarheden blootgelegd in de wijze waarop de publieke gezondheidszorg wordt aangestuurd. De komende periode verwachten we een herbezinning op de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende spelers zowel op het gebied van infectieziektenbestrijding als op het gebied van preventie. Bij de infectieziektebestrijding ligt er ook een verbinding met het veiligheidsdomein en de Wet op de veiligheidsregio’s. De bevindingen van deze herbezinning moeten vervolgens worden vertaald naar concrete actie.

Het werk binnen onze directie vraagt om mensen die in staat zijn conceptueel te denken en tegelijkertijd praktisch te handelen. Het vergt begrip voor de belangen van de organisaties die publieke gezondheidstaken uitvoeren en een helikopter blik van hoe deze taken samenhangen en worden aangestuurd. Je richt je op het creëren van een gezamenlijke visie op de veranderopgave en draagvlak voor de concrete veranderingen die hieruit voortvloeien. Dit vergt veel gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en de wendbaarheid om problemen van verschillende invalshoeken te beschouwen.

De governance van de publieke gezondheid staat naar verwachting de komende periode in de nasleep van de coronacrisis hoog in de politieke aandacht. Je bouwt relaties op en onderhoudt deze met spelers in het veld, waaronder gemeenten, GGD-en en zorgverzekeraars en agendeert relevante vraagstukken op de juiste tafels. Je onderbouwt je adviezen met een doorwrochte analyse van de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Je verdiept je in de ontwikkelingen die directiebreed spelen op gebied van sturingsvraagstukken en legt hierbij verbindingen, ook met andere directies. Je houdt hierbij oog voor leidende principes zoals medebewind. Je schakelt soepel tussen een hoog abstractieniveau en de concrete gevolgen voor de uitvoering. Je neemt het MT en je collega’s mee in je bevindingen en staat open voor hun input en betrokkenheid.

Omdat je werkt in een dynamische omgeving, is het belangrijk dat je pro-actief en stressbestendig bent. Je plant en organiseert je eigen werk en de daarvoor benodigde besluitvormingsprocessen. Je bent in staat om een abstracte vraag te vertalen in concrete tussenproducten. In de hectiek neem je ook tijd voor reflectie. Je signaleert kansen voor verbetering en verandering en blijft ook je eigen werkwijze evalueren.

De directie streeft naar een flexibele inzet van medewerkers, wanneer de focus van de vraagstukken rond governance verschuift, beweeg je mee. Daarbij kan worden ingespeeld op je eigen wensen en ontwikkelmogelijkheden, op ontwikkelingen op de beleidsthema’s en inhoudelijke prioritering door de bewindspersonen.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau en een goed ontwikkeld analytisch vermogen.
 • Je bent in staat om meerdere complexe beleidstrajecten met elkaar te verbinden.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van/ervaring met het stelsel van gezondheidsbevordering en bescherming en de belangrijkste partijen in de publieke gezondheidszorg.
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, bent omgevingsbewust en rolvast.
 • Je legt en onderhoudt makkelijk contacten en je bent ondernemend.
 • Je kunt je goed uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt meerdere jaren ervaring met beleidsontwikkeling.
 • Je bent in staat om informatie en analyses te gebruiken om een oordeel te vormen en hebt overtuigingskracht.
 • Je bent flexibel en creatief in situaties met grote complexiteit en/of belangentegenstellingen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie onder vermelding van het vacaturenummer: VWS210056 (PG) richten aan: Gerie Jonk, MT-lid Publieke Gezondheid.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte VWNW-kandidaat, dan verzoeken wij je, een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.
 • Kandidaten die nog geen vast dienstverband hebben bij de Staat der Nederlanden krijgen eerst een tijdelijk dienstverband van een jaar, voorafgaand aan een vaste aanstelling bij goed functioneren.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Publieke Gezondheid (PG) houdt zich bezig met de zorg voor publieke gezondheid in Nederland. Zij richt zich op het bevorderen van de algehele gezondheidstoestand, het voorkomen van ziekten (preventie) en het voorzien in een goede structuur bij crises en rampen. Een goede gezondheid van mensen is van breed maatschappelijk belang: de directie Publieke Gezondheid agendeert en faciliteert dit thema daarom bij andere overheden, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Belangrijke dossiers van de directie zijn: jeugdgezondheidszorg, lokaal gezondheidsbeleid, bevolkingsonderzoeken en screeningsprogramma's, preventie, aanpak antibioticaresistentie, aanpak van (gezondheids)crises en rampen, infectieziektebestrijding, vaccinatiebeleid en medisch ethische onderwerpen. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationaal Preventieakkoord, het actieprogramma Kansrijke Start, het Zevenpuntenplan Onbedoelde (tiener)zwangerschappen en de nota Medische Ethiek.

De directie is op dit moment ingedeeld in drie afdelingen: Openbare en Jeugdgezondheidszorg (OJGZ), Crisisbeheersing en Infectieziekten (CI) en Financieel Beleid en Ethiek (FBenE). Er zijn zo’n 80 mensen werkzaam binnen de directie, die in de afgelopen maanden sterk is uitgebreid. Met het oog op de nieuwe uitdagingen die volgen op de Covid-19 pandemie en een nieuw regeerakkoord in het vooruitzicht is de directie in beweging. Bij PG werken we aan onderwerpen die iedere Nederlander raken en die in de belangstelling staan van politiek en media. Het is een dynamische directie, waar de werkdruk hoog is, maar waarbij medewerkers en leden van het managementteam elkaar bijstaan in die drukte. Gezelligheid verliezen we niet uit het oog. Samenwerking en betrokkenheid bij elkaars werk is belangrijk. Ook is er oog voor persoonlijke ontwikkeling en kansen.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Gerie Jonk, MT-lid Publieke Gezondheid (bereikbaar op woe- en vrijdagochtend)

06-25682108

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

MT-lid Concernsturing/plv. Directeur BPZ bij VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Bezwaar

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Open Overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon