Coördinerend beleidsmedewerker schulden herstel toeslagen

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 6 juli Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-74
 • Plaatsingsdatum 22 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met het programma Schulden van het programma directoraat-generaal (pDG) Herstel Toeslagen in Den Haag willen we recht doen aan ouders en kinderen die nog dagelijks de gevolgen ondervinden van de problemen met de kinderopvangtoeslag en hen onder meer bijstaan bij het oplossen van hun schulden. Help jij ons als coördinerend beleidsmedewerker om de gedupeerden een nieuwe start te geven? Je vervult een voortrekkersrol in complexe beleidsstrajecten binnen het programma Schulden, zowel inhoudelijk als in het proces om dit gerealiseerd te krijgen. Daarbij richt jij je specifiek op het terrein van schulden.

Samen met het groeiende team van zo’n acht medewerkers bereid je de politieke besluitvorming voor. Het team is doordrongen van het maatschappelijk belang van de opgave en zeer gedreven om gedupeerden écht te helpen. Jij weet inhoudelijk sterke, korte en bondige adviezen op papier te zetten. Je schrijft (beleids)nota’s en Kamerbrieven, beantwoordt Kamervragen, bereidt debatten voor en verzorgt technische briefings tijdens het parlementaire traject. De lijnen naar de ambtelijke leiding en politieke top zijn kort en je zit geregeld bij hen aan tafel.

In het programma Schulden werken we aan verschillende dossiers, zoals de Wet schuldsanering natuurlijke personen / Minnelijke schuldsanering natuurlijke personen, kwijtschelding publieke schulden en private schulden. Er zit ook een belangrijke schuldencomponent in de verschillende regelingen voor gedupeerden. Denk aan de kindregeling en ex-partnerregeling. Ook hier lever jij een belangrijke (coördinerende) bijdrage aan, zodat die regelingen goed landen binnen de strategische prioriteiten van het pDG. Als beleid ontbreekt, organiseer je de totstandkoming van beleidsvoorstellen om gedupeerden te kunnen helpen, stel je plannen op voor nieuwe maatregelen en organiseer je interne en externe afstemming. Je hoeft niet op alle onderwerpen nu al een inhoudelijk expert te zijn, maar je bent wél inhoudelijk nieuwsgierig en duikt graag de diepte in. Vanuit jouw voortrekkersrol lever jij toegevoegde waarde door jouw strategisch inzicht en integrale overzicht van het beleid. Jij kijkt over dossiers heen, weet verbanden te leggen en de juiste prioriteiten te stellen. Doordat je continu afstemt weet je ons beleid naar een hoger niveau te tillen.

Je bent je bewust van de maatschappelijke en persoonlijke problematiek waar je aan werkt, en jouw politiek-bestuurlijke antenne is goed ontwikkeld. Je bewaakt de grote lijnen en gebruikt jouw ervaring met het parlementaire proces om tot verstandige beslissingen te komen. Ook heb je een belangrijke rol in het effectief schakelen met andere teams binnen pDG-herstel en het ministerie van Financiën, het samenwerken met andere departementen, de betrokken uitvoeringsorganisatie(s), de Sociale Banken Nederland en andere partijen. Doordat je in een klein team werkt, heb je veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief. Leuk, want er is nog een hoop op te bouwen. Reken dus op een uitdagende job in een interessant speelveld van de politieke en ambtelijke top, andere (beleids)afdelingen, de uitvoering en de samenleving. In deze dynamische omgeving met politieke druk zoek je samen met je collega’s iedere dag opnieuw slimme oplossingen voor gecompliceerde vraagstukken.

Een functie met impact? Reken maar! Wil je eerst nog even verder praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met David Sylbing, via  d.r.sylbing@minfin.nl of 06 2718 2760, of Wilbert van de Griendt, via w.l.j.griendt@minfin.nl of 06 1170 8631.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Op 1 januari 2022 is het programma directoraat-generaal Herstel Toeslagen formeel gestart. Dit programma-directoraat-generaal stuurt vanuit een coördinerende rol de opgavegerichte en domeinoverstijgende aanpak van de hersteloperatie aan, in samenwerking met alle partijen die erbij betrokken zijn. Zo verankeren we de betrokkenheid van de verschillende gemeenten, departementen, en de diverse uitvoeringsorganisaties. Een goede samenwerking is nodig om getroffen burgers snel en adequaat te compenseren en te helpen om de regie over hun leven terug te krijgen. Het programma richt zich daarbij zowel op herstelbeleid als op de regie op de uitvoeringsketen. Het programma-DG Herstel is te kenmerken als een tijdelijke regieorganisatie, in eerste instantie voor de duur van twee jaar. Voor medewerkers betekent dit werken in een organisatie die nu nog in een opstartfase zit. Dit vraagt flexibiliteit, nieuwe vraagstukken op andere wijze aanpakken. Maar ook samenwerken met collega’s die doordrongen zijn van het maatschappelijk belang van de opgave waar het programma-DG Herstel Toeslagen voor staat.

Het programma Herstel Toeslagen coördineert in de volle breedte het traject van
en voor gedupeerden van de toeslagenaffaire: het voert de regie op het
herstelbeleid én op de uitvoeringsketen en gemeenten. Binnen het programma
werken we intensief samen met meerdere betrokken ministeries én de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het programma kent meerdere taakgebieden, die worden aangestuurd door een programmadirecteur of programmamanager. Denk aan de herijking van de hersteloperatie, emotioneel herstel en de aanpak van de schuldenproblematiek.

Het programma-directoraat-generaal is opdrachtgever voor meerdere uitvoeringsprocessen in het kader van de hersteloperatie. Zoals de aansturing en financiering van Sociale Banken Nederland, dat zorgdraagt voor de afwikkeling van de private schulden voor de gedupeerden.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

David Sylbing (Plaatsvervangend programmadirecteur Schulden)

06 2718 2760

Wilbert van der Griendt (Programmadirecteur Schulden)

06 1170 8631

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ilma Valkema (Recruiter)

06 5007 8362

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Parlementair coördinator herstel toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Parlementair medewerker herstel toeslagen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker financiële stabiliteit

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon