Coördinerend Beleidsmedewerker - Senior Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.367 - €6.547
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 15 juli
 • Vacaturenummer CIORIJK/2022/20
 • Plaatsingsdatum 17 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de Rijksoverheid betrouwbaar haar taken uitvoeren en daarbij zorgvuldig omgaat met hun gegevens. Daar draag jij aan bij!

CIO Rijk zoekt een gedreven Coördinerend Beleidsmedewerker Informatiebeveiliging (IB) voor de afdeling Informatiebeveiliging en Privacy van CIO Rijk. De rol die de afdeling heeft tussen de rijksoverheidsorganisaties en dicht bij het bestuur en politiek vraagt inzicht, ambitie, creativiteit en goede communicatie van de mensen in het team.

Naast advies aan en ondersteuning van CISO Rijk werk je samen met collega’s bij de Rijksoverheid aan beleid en kaders. Je coördineert programma’s ter bevordering van de beheersing van risico’s op het gebied van informatiebeveiliging en cyber security binnen de overheid. Als er belangrijke issues spelen op het gebied van informatiebeveiliging of cybersecurity die meerdere departementen raken neem je een coördinerende rol, in samenspraak met de CISO’s, BVA’s en andere overheidslagen.

Wat ga je gaat doen als Senior Adviseur Informatiebeveiliging bij CIO Rijk:

 • Ondersteuning van CISO Rijk en bestuurlijke ondersteuning op politieke dossiers die te maken hebben met gegevensbescherming en de digitale weerbaarheid van de Rijksoverheid;
 • Ontwikkeling en uitwerken van beleid en kaders;
 • Versnellingsprogramma’s en ontwikkelprojecten van rijksbrede voorzieningen initiëren voor informatiebeveiliging, begeleiding van audits;
 • Dossierhouder en aanspreekpunt voor rijksbrede vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging, en voorbereiden van nota’s voor de politiek-bestuurlijke top;
 • Monitoring van informatiebeveiliging bij organisaties van de Rijksoverheid;
 • Onderzoeken en innovaties begeleiden;
 • Faciliteren en versterken van de CISO- en cybersecurity community bij de Rijksoverheid en adviseren aan leden;
 • Coördineren van departement overstijgende kwesties, zoals incidenten.

Wij bieden je daarbij:

 • Een uitdagende plek in een nieuw, divers team van zo’n 15 collega’s in een dynamische omgeving;
 • De kans om een relevante bijdrage te leveren aan een Rijksoverheid die veiliger is en groeit in volwassenheid op het gebied van Informatiebeveiliging;
 • Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden, de mogelijkheid om deeltijds vanaf thuis te werken, aandacht voor balans tussen werk en privé en goede opleidingsmogelijkheden.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directie CIO Rijk

De directie CIO Rijk heeft een overkoepelde rol binnen de rijkoverheid op het gebied van informatievoorziening, informatiebeveiliging en privacy. De directie CIO Rijk is een directie in opbouw en groeit snel in omvang en takenpakket. De directie bestaat uit de afdelingen Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP), I-stelsel en Vakmanschap (ISenV); en ICT-diensten en Voorzieningen (IDenV). Het Directiebureau ondersteunt deze afdelingen

Dagelijks werkt CIO Rijk aan de volgende zaken:

 • CIO Rijk stelt met de departementen rijksbrede strategie, kaders en handreikingen op, op het gebied van Informatiehuishouding, data, algoritmen, informatiebeveiliging en privacy.
 • CIO Rijk ondersteunt de CIO's, CTO’s, CISO’s en Privacy Officers van de ministeries om de “I” meer in het hart (dus op de bestuurstafel) te krijgen met toepassing van het Besluit CIO-stelsel en de omvorming van het BIT.
 • De Rijksacademie voor Digitalisering (RADIO) stimuleert I-vakmanschap. Radio werkt samen met het hoger onderwijs voor het ontwikkelen en geven van trainingen op alle bestuurslagen.
 • Met het sourcingsbeleid zorgen voor een goede taakverdeling tussen en samenwerking met de interne ICT-dienstverleners binnenshuis en met de marktpartijen buitenshuis.
 • Het (laten) leveren en door ontwikkelen van een flink aantal generieke voorzieningen die de samenwerking binnen het Rijk bevorderen, zoals Rijkspas, de digitale werkplek en videoconferencing.
 • De Privacy Adviseur Rijk (PAR) adviseert over privacyaspecten van rijksbrede trajecten.
 • Vanwege het rapport 'Ongekend Onrecht' (Kindertoeslagen) is de rijksoverheid een groot verbeterprogramma gestart. De directie CIO Rijk werkt samen met de Regeringscommissaris Informatiehuishouding en is betrokken bij 'Open op orde'.

Afdeling IBenP
De afdeling Informatiebeveiliging en Privacy (IBenP) van CIO Rijk heeft een coördinerende, faciliterende, monitorende en kader stellende rol op het gebied van informatiebeveiliging en privacy voor de hele rijksoverheid.
De afdeling staat onder leiding van de CISO Rijk en bestaat uit twee onderdelen: het informatiebeveiliging (IB) team en het team van de privacy Adviseur Rijk (PAR). De afdeling bestaat uit circa 15 professionals. In deze functie werk je in het IB-team.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven, bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een efficiënt functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor efficiënt beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

DG Digitalisering en Overheidsorganisatie
Onder het ministerie van BZK ressorteren onder andere vijf directoraten-generaal. Het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO) werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Dat doet zij door:

 • Met technologische innovaties en goede Europese samenwerking de samenleving en economie versterken en alles aan doen om gevaren te bestrijden of te minimaliseren;
 • Te zorgen voor een modern werkgeverschap van de overheid dat inspeelt op veranderingen op de arbeidsmarkt en uitgaat van hoogwaardig ambtelijk vakmanschap;
 • Concrete voorstellen te doen voor de rol van de overheid in de i-samenleving en de regie te nemen in de interbestuurlijke uitwerking en uitvoering daarvan;
 • Te bevorderen dat ICT in het Rijk optimaal en efficiënt wordt ingezet en de kaders te stellen voor de informatisering van het Rijk;
 • De opbouw van één bedrijfsvoering voor het Rijk, met toegevoegde waarde voor het primaire proces van de departementen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aart Jochem

070-4267593

Bart Pieters

06-50621070

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

070-4266161

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

070-4266161

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur Informatiebeveiliging

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 15 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur politiek-bestuurlijk - Senior Beleidsmedewerker

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Chief Privacy Officer (CPO) Ministerie van BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon