Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend Beleidsmedewerker Smart Mobility

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 28 mei Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer DGMO 2020-096
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bij de nieuwe afdeling Smart Mobility zijn we op zoeken naar een gedreven en ervaren coördinator die in staat is om innovatie, maatschappelijke waarden, complexe beleidsthema’s in een politiek bestuurlijke omgeving te verbinden. Als coördinator ga je aan de slag met toekomstbestendige en vitale infrastructuur.

Onze mobiliteit verandert snel. Met name de mogelijkheden om met behulp van informatie- en communicatietechnologieën grote hoeveelheden gegevens real-time te verzamelen, te verwerken en te presenteren, zorgen ook binnen het mobiliteitssysteem voor een digitale transitie. Veel voertuigen hebben beschikken over Advanced Drivers Assistance systems en zijn in toenemende mate ‘connected’, dat wil zeggen dat ze steeds meer onderling en met de weginfrastructuur kunnen communiceren. Dat vraagt om infrastructuur die is toegepast op deze nieuwe werkelijkheid. Om als overheid te kunnen blijven voldoen aan het bieden van een basisinfrastructuur waarop mobiliteit plaats kan vinden, zullen we vorm moeten geven aan wat deze infrastructuur in de toekomst inhoudt en hoe we die organiseren. Hieraan wordt gewerkt aan de hand van de volgende doelen:

 • Smart Mobility is onderdeel van de uitgangspunten en analyse-instrumentarium die ten grondslag liggen aan investeringsbeslissingen, oftewel het investeringsbeleid;
 • Instrumenten en methodieken binnen het min. van IenW zijn toekomstbestendig, hetgeen inhoudt dat ze rekening houden met automatisering en digitalisering in de mobiliteit;
 • Uitvoeringsprocessen (waaronder verkeersmanagement, assetmanagement) houden rekening met en benutten de kansen van automatisering en digitalisering, met oog voor mogelijke negatieve effecten;
 • Fysieke infrastructuur wordt zo ingericht dat zowel menselijke bestuurders als geautomatiseerde voertuig(systemen) veilig, vlot en duurzaam gebruik kunnen maken van het wegennet.

Daarnaast is het vervoer over het wegennet recent aangewezen als vitale infrastructuur. Dat betekent dat deze zo belangrijk is voor Nederland dat deze nu en in de toekomst niet mag uitvallen in tijde van crisis of ontwrichting. Samen met andere partners binnen en buiten de directie is de afdeling Smart Mobility hiervoor verantwoordelijk. De coördinator toekomstbestendige infrastructuur draagt zorg voor het vormgeven van het beleid hieromtrent en stemt af met de eigen afdeling (wat betreft de data en cyber security component hiervan, andere afdelingen binnen de directie Wegen en Verkeersveiligheid, de NCTV, Rijkswaterstaat, etc.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een relevant afgeronde WO-opleiding;
 • Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijke advisering over complexe beleidsthema’s
 • Je hebt kennis van en ervaring met mobiliteit, inclusief de daarbij behorende wet- en regelgeving;
 • Je hebt kennis van het Nederlandse mobiliteitsveld en de daarin opererende partijen en belangen;
 • Je hebt ervaring in (bestuurlijke) adviestrajecten;
 • Je hebt ervaring in opdrachtgeversrol richting uitvoeringsorganisaties;
 • Je bent een teamspeler en zoekt actief de samenwerking met je collega’s op;
 • Je bent bereid om verder te kijken dat je eigen vastomlijnde takenpakket en hebt de flexibiliteit om taken uit het team op te pakken;
 • Je bent netwerkvaardig zowel binnen als buiten de organisatie;
 • Je hebt overtuigingskracht, bent resultaatgericht en flexibel, kan goed plannen en organiseren;
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen en bent in staat om innovatief te handelen;
 • Kent de (internationale) politieke/maatschappelijke ontwikkelingen en trends, geeft daar betekenis aan in termen van risico’s en kansen op middellange en lange termijn en vertaalt deze naar het eigen werk;
 • Hanteert een programmatische aanpak en hebt een hands-on mentaliteit;
 • Kan omgaan met multidisciplinaire en tegengestelde belangen en weet deze te verenigen op complexe trajecten. Ervaring met transitie-vraagstukken is een pré;
 • Bij voorkeur heb je kennis, ervaring en affiniteit met digitalisering en IV-vraagstukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wil je toch meer informatie over deze vacature voordat je gaat solliciteren of wil je meer weten over het team? Bel of app met Lennart Salemink, Afdelingshoofd.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Wegen en Verkeersveiligheid werkt aan een slim, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem. De directie WV heeft de ambitie om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren. Zij houdt zich bezig met de aanleg en het gebruik van de wegeninfrastructuur, de voertuigen op de weg en het gedrag van de weggebruikers. Dit gebeurt in samenspraak met bestuurlijke partners en maatschappelijke partijen, rekening houdend met vele belangen, zoals de kosten, duurzaamheid, de leefomgeving en het maatschappelijke draagvlak.

De directie Wegen en Verkeersveiligheid bestaat uit vier afdelingen:

 1. Programmering Rijkswegen
 2. Wegverkeersbeleid en Wegvervoer
 3. Verkeersveiligheid
 4. Smart Mobility

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

Door nieuwe technologie en data in het verkeer komen innovaties als zelfrijdende auto’s, truck platooning, nieuwe mobiliteitsconcepten en slimme vormen van verkeersmanagement steeds dichterbij. Die ontwikkelingen kunnen helpen om het verkeer veiliger, vlotter en schoner te maken. Tegelijkertijd roepen ze ook nieuwe vraagstukken en uitdagingen op. Moet een zelfrijdende auto in de toekomst ook een rijexamen afleggen? Hoe zien onze wegen er over 30 jaar uit? Hoe kunnen slimme systemen in voertuigen helpen om het verkeer veiliger te maken? Hoe doen we verstandige investeringen voor de lange termijn, als we de technologie van de toekomst nog niet kennen? En als belangrijkste, speerpunt nummer 1, hoe zorgen we ervoor dat het veilig is en blijft, zodat de transitie naar nieuwe mobiliteit met vertrouwen tegemoet kan worden gezien.

Achter de schermen moet er veel werk gebeuren om deze innovaties in goede banen te leiden en dat is onze uitdaging. De afdeling ontwikkelt bijvoorbeeld spelregels voor data-uitwisseling tussen voertuigen, werkt aan een nieuwe toelatingssystematiek voor zelfrijdende voertuigen, en draagt bij aan toekomstbestendige infrastructuur en wegbeheer. De afdeling is verantwoordelijk voor de vitale infrastructuur (vervoer over het hoofdwegennet) van Nederland, waaronder de cyber security. We werken aan het borgen van veiligheid en bereikbaarheid, en proberen tegelijkertijd de kansen die nieuwe technologie biedt te verzilveren. We hebben gesprekken met voertuigfabrikanten, we lobbyen in Europa en de VN, en we helpen andere afdelingen zich voor te bereiden voor vraagstukken en keuzes van de toekomst. Daarnaast staat het team aan de lat voor (on)geplande (spoed)klussen zoals verzoeken van de Europese Commissie of andere departementen, advisering voor uitnodigingen van de minister, het opstellen van spreekteksten/speeches voor internationale bezoeken of incidenten die in de media worden opgepikt. Denk uiteraard ook aan overleggen met de Tweede Kamer.

Onze afdeling is georganiseerd langs vier beleidslijnen:

 1. Smart toelating van voertuigen
 2. Digitaal op orde
 3. Smart infrastructuur en wegbeheer
 4. Impact met partners

Met ongeveer 15 mensen werken we samen aan uitdagende onderwerpen. Ons team bestaat uit mensen met een achtergrond in o.a. wiskunde, psychologie, bedrijfskunde, kunstmatige intelligentie, economie en sociologie. Door die multidisciplinariteit versterken we elkaar. Ons werk raakt aan veel uiteenlopende thema’s binnen het ministerie, waardoor we een groot netwerk hebben bij andere afdelingen en met veel onderdelen van het ministerie, Rijkswaterstaat, CBR, RDW etc. Ook relevante partijen uit het bedrijfsleven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en andere overheden zijn we voortdurend in contact. Veel van de dossiers staan periodiek in de belangstelling van media en politiek, dus dat vraagt iets van je politieke antenne. Je gaat actief aan de slag om, vanuit de beleidsprioriteiten van IenW, te zorgen dat smart mobility op een verantwoorde manier werkelijkheid wordt in bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuw beleid, het voorbereiden van wetgeving of het ophalen van de nieuwste kennis.

De werkzaamheden die binnen de afdeling worden uitgevoerd zijn divers en bestaan o.a. uit beleidswerkzaamheden en politieke advisering. Ook wordt er programmatisch en projectmatig gewerkt. Je zorgt samen met je collega’s voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie, uitvoering en evaluatie van nationaal beleid en internationaal beleid. Je bent een effectieve schaker en weet partijen binnen en buiten het departement voor je te winnen.

Je werkt samen met collega’s binnen het ministerie, met operationele partners zoals RWS, CBR en RDW, andere departementen en (lokale) organisaties. Verder ondersteun je de politiek-ambtelijke leiding op deze thema’s, bijvoorbeeld door het beantwoorden van Kamervragen en het aanleveren van bijdragen voor debatdossiers.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Wij zetten de kracht van diversiteit in om onze doelen te realiseren. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer L.W. Salemink MSc

06-20598476

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw L. Kijlstra

06-83597729

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker circulaire economie (plastic en textiel)

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker reductie stikstof

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinerend beleidsmedewerker

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 27 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon