Coördinerend beleidsmedewerker, tevens plaatsvervangend afdelingshoofd Financiën

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.367 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 13, schaal 14
 • Niveau Gepromoveerd, Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer PO/2022/1109
 • Plaatsingsdatum 9 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In Nederland ontvangen scholen in het primair onderwijs jaarlijks circa € 11 miljard voor het geven van kwalitatief goed onderwijs. Met het Nationaal Programma Onderwijs, het Groeifonds en het laatste Regeerakkoord komen daar nog grote onderwijsinvesteringen bij deze kabinetsperiode. Er is volop werk aan de winkel om dit investeringspakket zo doeltreffend mogelijk vorm te geven de komende jaren. Wil jij hierbij een leidende rol spelen en samen met jouw teams deze klus klaren? Reageer dan op deze vacature!

Je opereert in deze functie echt op het snijvlak van onderwijsbeleid en financiën. Je bent verder verantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van de afdeling in drieverband met het afdelingshoofd en je counterpart bij de directie Voortgezet Onderwijs. Samen bepaal je de koers van de afdeling. Het gaat dan om zowel inhoud (dagelijkse zaken, maar ook doelen en koers van de afdeling) als personeelszaken (bezetting, werkverdeling, ontwikkeling van medewerkers, vacatures). Je stuurt twee van de vier teams van de afdeling inhoudelijk aan en bent eindverantwoordelijk voor de onderliggende dossiers. Ook coach je de ca. 7 medewerkers uit jouw teams op hun ontwikkeling. Daarnaast vervang je het afdelingshoofd en fungeer je als sparring partner. Je hebt een zelfstandige rol in het MT van de directie Primair Onderwijs, je neemt afwisselend met het afdelingshoofd deel aan de wekelijkse MT vergaderingen. Je bent een aanspreekpunt namens de afdeling voor medewerkers van binnen en buiten de directie, bijvoorbeeld voor de directie Financieel-Economische Zaken, DUO, de Inspectie van het Onderwijs of voor andere departementen. Je bent dan ook een belangrijke verbinder tussen beleid, uitvoering en financiën.

In je rol als coördinator geef je proactief en (on)gevraagd hoogwaardig financieel advies ter ondersteuning van het beleidsproces. En je zet je visie ten aanzien van het financiële werkterrein om in concrete werkwijzen, producten en adviezen. Daarnaast initieer en coördineer je financiële beleidsontwikkeling binnen de teams van de afdeling.

Dit alles doe je samen in de goede en open sfeer die de afdeling kenmerkt. Er is veel ruimte voor jouw inbreng en invalshoek bij onderwerpen. Binnen de afdeling is er veel oog voor een uitdagend takenpakket waarbij iedereen zich zoveel mogelijk eigenaar voelt van de onderwerpen waarmee hij aan de slag is.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Directies Primair en Voortgezet Onderwijs / Afdeling Financiën en Verantwoording
De afdelingen Financiën en Verantwoording maken onderdeel uit van de directies Primair en Voortgezet onderwijs. Beide directies kennen drie beleidsafdelingen en de afdeling Financiën en Verantwoording.

Binnen de afdelingen Financiën en Verantwoording werken ca. 30 mensen (2 x 15 mensen). De afdelingen zijn verantwoordelijk voor het financieel beleid van de directies Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning (KO) en breder voor de financiële kant van een aantal OCW-brede thema’s (lerarenbeleid, Caribisch Nederland). De financiële afdelingen van de directies PO en VO werken daarbij nauw samen. Onze taken zijn onder meer:

 • beleid: in een vroegtijdig stadium strategisch-financieel meedenken over en ondersteunen van beleidstrajecten;
 • begroting: opstellen van een strategisch-financieel kader, waarin prioritering van de politieke wensen plaatsvindt, in samenhang met de budgettaire spelregels, en proactief uitbrengen van advies aan de directie en de directeur-generaal over kansen en bedreigingen voor de begroting;
 • verantwoording en toezicht: financieel toezicht op onderwijsorganisaties op afstand namens de directeur-generaal, leggen van verbinding met auditafdelingen en afleggen van verantwoording over onderwijsgeld door de sector;
 • bestedingsplan: opstellen en strategisch beheren van de budgetten voor subsidies en opdrachten, zorgdragen voor optimale besteding van deze budgetten, ondersteunen van de directies PO, KO en VO bij het aangaan van financiële verplichtingen en adviseren over de (on)mogelijkheden;
 • bekostiging: ontwikkelen van bekostigingsbeleid voor het primair en voortgezet onderwijs.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert een slim, vaardig en creatief Nederland. Wij zetten ons in voor mensen. De opsomming is verre van compleet, maar denk aan:

 • leerlingen, studenten en hun ouders;
 • kunstenaars, museumdirecteuren en leraren;
 • onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs;
 • wetenschappelijk onderzoekers;
 • medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen.

Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, het bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.
Het ministerie van OCW zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maartje Plattel, afdelingshoofd primair en voortgezet onderwijs, Financiën en Verantwoording

06-15038435

Daniëlle Schiet, directeur Primair Onderwijs

06-31753269

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Curriculum en Toetsen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker bestuur- en schoolontwikkeling

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker voortgezet onderwijs

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 23 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon