Coördinerend beleidsmedewerker toestemmingverlening stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 19 augustus Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer GDGS20220513_13
 • Plaatsingsdatum 29 juli 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het team toestemmingverlening zoekt een enthousiaste collega die een stevige inhoudelijke opdracht wil oppakken en daarnaast als achtervang voor de projectmanager optreedt. Je komt te werken in een team dat dagelijks met alle beleidsmatige aspecten van toestemminverlening bezig is. Team toestemmingverlening bestaat nu 2 jaar en groeit nog steeds. Binnen het team wordt veel samengewerkt.

Als coördinerend beleidsmedewerker sta je voor een mooie uitdaging: invulling geven aan de kaders rondom toestemmingverlening.. In jouw rol ligt de focus daarbij op de lange termijn, samen met een interbestuurlijk projectteam werk je toekomstige kaders voor toestemmingverlening uit en adviseer je de minister over toestemmingverleningsbeleid voor de toekomst. Pionieren staat daarbij voorop, want we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Wat als we het stikstofprobleem succesvol achter ons laten, kunnen we de toestemmingsverlening dan versoepelen? Jij zoekt het uit en ontdekt of we binnen de bestaande Europese kaders eenvoudiger en transparanter kunnen werken.

Je bent daarnaast ook achtervang voor de programmamanager, jullie werken nauw samen. Samen geven jullie sturing aan de manier waarop het beleid het best vormgegeven en uitgewerkt kan worden.

Je wordt graag uitgedaagd door inhoudelijke, complexe, vraagstukken en bekijkt deze vanuit meerdere perspectieven. Je gaat lastige vragen niet uit de weg. Op die manier werk je aan goed doordachte oplossingsrichtingen.

Jouw werk heeft invloed op de natuur, het milieu en zijn keuzes van invloed op bijvoorbeeld de vergunningen van individuele ondernemers. Daarom ga je regelmatig in gesprek met provincies en rijkspartners en met stakeholders, zoals natuurorganisaties en LTO. In deze context breng je de uiteenlopende belangen bij elkaar. Zo weet je strategische en operationele doelen te behalen.

Je bent een teamspeler die graag samen met directe collega’s werkt om opgaven samen verder te brengen. Daarbij heb je oog voor je omgeving en neem je betrokkenen mee in de uitwerking en betrek je ze niet alleen bij de afronding.

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Landelijk Gebied en Stikstof (DGLG&S) Het coördineren van de verdere beleidsontwikkeling rondom de gecombineerde opgaven voor natuur- en stikstofverplichtingen, klimaat en schoon water. Hierbij bekijken we zowel de gebiedsgerichte aanpak als landelijke maatregelen vanuit het Rijk.

We richten ons op thema’s als de transitie van het landelijk gebied, het reduceren van de totale hoeveelheid stikstofdepositie in Nederland én het herstel en de versterking van de natuur. Zodat de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding bereiken. Tegelijkertijd zorgen we dat er ruimte vrijkomt voor economische en maatschappelijke ontwikkelingen in ons land. Onder andere op het gebied van infrastructuur, bedrijvigheid, woningbouw, veiligheid, klimaat en landsverdediging.

We maken onderscheid tussen het mogelijk maken van een verantwoorde toestemmingsverlening op de korte termijn, en een nieuwe aanpak rond stikstof, klimaat en water op de lange termijn. Hierbij vinden we de betrokkenheid van stakeholders belangrijk en komen we graag samen met hen tot oplossingen. Naast de inzet van communicatie is participatie daarbij belangrijk.

DGLG&S is een interdepartementaal en -bestuurlijk coördinerende organisatie. Met zo’n tachtig collega’s zetten we ons in voor het oplossen van het stikstofprobleem. Passie en gedrevenheid staan daarbij voorop. We werken intensief samen en willen elkaar graag helpen. Zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk gebied. Daarnaast is onze sociale bandsterk, en de interesse in elkaar groot.

Team Toestemmingsverlening
Samen met een programmamanager, projectondersteuner, projectsecretaris en verschillende beleidsmedewerkers vorm jij het team Toestemmingsverlening. We focussen op de beleidskaders voor toestemmingsverlening op het gebied van stikstof. Zowel in het nu als op de lange termijn. We zijn binnen de regieorganisatie al redelijk lang een team en kunnen snel schakelen. Ons sleutelwoord? Samenwerking.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor een eerlijke en verantwoorde landbouw en visserij. Wij versterken het economisch perspectief van boeren, tuinders en vissers én stimuleren duurzame productie en dierenwelzijn. Samen met alle betrokkenen werken we aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. Het ministerie wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen, met een nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk.

Onze uitdagingen
In de geschiedenis hebben we de inrichting van Nederland meermaals aangepast aan de uitdagingen van de tijd. Door de stikstof- en klimaatcrisis staan we de komende jaren opnieuw voor zo’n historisch grote uitdaging. We moeten de natuur versterken en daarbij nieuw perspectief creëren voor toekomstbestendige landbouw en andere ruimtelijke functies, zoals wonen, verkeer en industrie. Dat kan door de stikstofuitstoot omlaag te brengen, de natuur en waterkwaliteit te verbeteren en de klimaatopgave te realiseren.

Hóe we alle doelen het beste kunnen halen, verschilt van gebied tot gebied. Boeren en andere grondgebruikers, bewoners, maatschappelijke organisaties en overheden zullen in gesprek met elkaar bepalen wat de lokale mogelijkheden zijn, binnen de schaarse ruimte. Dit leidt onvermijdelijk tot moeilijke keuzes en vraagt een bijdrage van alle sectoren. Specifiek voor de bedrijfsvoering van agrariërs kunnen in sommige gebieden de gevolgen ingrijpend zijn. Innovatie, extensivering, verplaatsing, en combinaties daarvan, maar ook het stoppen van een bedrijf zijn mogelijke oplossingen. Bij het vinden en uitvoeren van de oplossing wil de overheid volop steun geven en ook perspectief bieden aan de landbouw.

Overheden en samenleving zullen in elk gebied intensief samenwerken. Om dit goed te doen, willen we bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onze organisatie verder versterken. We zijn daarom op zoek naar een flink aantal nieuwe collega’s, met verschillende achtergronden, ervaringen en expertises. Werken aan deze transitie in het landelijk gebied biedt je de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een grote maatschappelijke opgave.

Een inclusieve werkomgeving
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt nauw samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Joke Kikstra

06-31112237

Vera Pieterman

06-52367432

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Stikstof (DGS)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 29 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Clustercoördinator Transitiefonds

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinerend Jurist

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon