Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend beleidsmedewerker veiligheidsregio’s, risico- en crisisbeheersing

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.252 - €6.374
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BD20/DGPenV/200157
 • Plaatsingsdatum 23 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Van COVID-19 tot de Nationale Veiligheidsstrategie, civiel-militaire samenwerking bij de crisisbeheersing, waterveiligheid, droogte en digitale ontwrichting. Als coördinerend beleidsmedewerker ga jij aan de slag met urgente en uitdagende thema’s binnen het programma Veiligheidsregio’s, Risico- en Crisisbeheersing.

In Den Haag zorg jij voor de inhoudelijke informatievoorziening over het programma aan het parlement. Samen met andere ministeries en veiligheidsregio’s los je knelpunten op en versterk je het stelsel van risico- en crisisbeheersing verder.

Je geeft zo goed mogelijk invulling aan de thema’s in jouw portefeuille. Dat brengt een verscheidenheid aan contacten met zich mee. Zo heb je veel afstemming met veiligheidsregio’s en ministeries zoals Infrastructuur en Waterstaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat. Jij draagt helder de positie van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit en investeert in standvastige samenwerkingen met andere betrokkenen.

Functie-eisen

 • Je hebt beleidsmatige werkervaring en bent aantoonbaar succesvol in het aansturen van (complexe) beleidsvraagstukken, processen of programma’s.
 • Je bent in staat om meerdere complexe multidisciplinair samengestelde beleidsprocessen te coördineren en te verbinden. En om daarmee verantwoordelijkheid in te vullen voor integrale beleidsproducten of oplossingen te realiseren voor maatschappelijke, urgente knelpunten met grote politieke gevoeligheid.
 • Je spant je actief in om concrete resultaten en doelstellingen te halen. Bij tegenslagen geef je niet op en houd je de uitgezette lijn voor ogen.
 • Je neemt veelvuldig initiatief, komt met nieuwe oplossingen en ideeën en vindt het leuk om complexe vraagstukken te benaderen vanuit verschillende en soms onverwachte invalshoeken.
 • Je hebt een sterk analytisch vermogen en bent stressbestendig.
 • Je weet goed een netwerk op te bouwen, te onderhouden en in te zetten om je doelen te bereiken.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar bent ook een goede teamspeler.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.252 Max. €6.374 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Veiligheidsregio’s, Risico- en Crisisbeheersing (VRC) richt zich op de stelselverantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de brandweerzorg, en daarbij onder meer op de bestuurlijke en operationele informatievoorziening.

Het programma:

 • zorgt voor een functionerend stelsel van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing op decentraal niveau en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
 • bevordert de multidisciplinaire samenwerking (brandweer, GHOR, politie en gemeenten), de bovenregionale samenwerking, de grensoverschrijdende samenwerking , de samenwerking met andere (vitale) partners en de aansluiting tussen het Rijk en veiligheidsregio’s;
 • zorgt dat de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Staatsnoodrecht, actueel en toekomstbestendig is, onder andere door middel van evaluaties;
 • bevordert dat veiligheidsregio’s zich adequaat voorbereiden op branden, rampen en crises door onder andere planvorming, opleiden, trainen en oefenen en het organiseren van de informatievoorziening.

Net als je collega’s wissel je binnen het programma regelmatig van portefeuille. Zo versterken we de verbinding tussen de diverse thema’s dagen we elkaar blijvend uit om ontwikkelkansen te benutten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Edwin Meekes

06-52525915

Nino Manzoli

06-51211213

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Edwin Meekes

06-52525915

Nino Manzoli

06-51211213

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio's nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker veiligheid en bestuur

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsondersteuner veiligheid en (lokaal) bestuur

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur informatiebeveiliging / cybersecurity

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Bestuursdepartement
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 20 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon