Coördinerend bestuurlijk adviseur Uitvoeringsorganisaties

 • Den Haag
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 13
  €5.212 - €7.747 (bruto)
 • Financieel / economisch, ICT, Facilitair / dienstverlening, Juridisch, Personeel en organisatie, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 27 juni 2024 Nog 13 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: SG 24-115, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

Voor deze nieuwe functie zoeken wij een stevige senior adviseur die houdt van de dynamiek tussen beleid en een uitvoeringsorganisatie, energie krijgt van het verbinden van zowel inhoud als collega’s en kan acteren binnen de bestuurlijke en politieke context van de top van een departement. Herken jij jezelf hierin? Dan is dit de volgende stap voor jou!

Als eigenaar van de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane is de plaatsvervangend secretaris-generaal (pSG) binnen het driehoeksmodel verantwoordelijk om de continuïteit en capaciteit van de uitvoering te borgen. Om daar als eigenaar op te kunnen sturen is kennis nodig van het totaalpakket aan opdrachten dat bij de Belastingdienst, Toeslagen en Douane ter uitvoering ligt.

De afdeling Eigenaarsadvisering bij het ministerie van Financiën breidt uit om de pSG nog beter te kunnen adviseren in haar rol als eigenaar. Voor deze nieuwe functie in ons team zoeken wij een stevige senior adviseur die het ook leuk vindt om te coördineren. Jij zorgt dat je zicht hebt op welke nieuwe beleidswensen er op onze uitvoeringsorganisaties af komen en welk effect die hebben op de continuïteit en capaciteit van de uitvoering. Die kennis combineer jij met het in- en overzicht dat jij en je collega’s in het cluster gezamenlijk hebben van het takenpakket bij de uitvoering, in het bijzonder met de collega die zich bezighoudt met de ketensturing binnen de Belastingdienst. Samen met het team borg jij dat knelpunten tijdig worden besproken of geëscaleerd. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met een politieke beleidswens die niet past in het IV portfolio, maar wél een oplossing biedt voor een belangrijk maatschappelijk probleem?

In jouw coördinerende rol borg jij dat niet alleen jouw kennis maar ook die van je collega’s in het cluster wordt samengebracht tot bestuurlijk relevant en strategisch advies voor de pSG in haar rol als eigenaar. Dat doe je door een netwerk op te bouwen, overzicht te houden op wat er bij de drie uitvoeringsorganisaties Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane speelt en het standpunt van de eigenaar duidelijk over te brengen. Dankzij jouw inzet krijgt eigenaarsadvisering beter zicht op het totale takenpakket van de uitvoering, wat daarin knelt en welke oplossingsrichtingen nodig zijn om zorg te dragen voor uitvoerbaar beleid.

Dagelijks heb jij contact met collega’s bij de Belastingdienst, Dienst Toeslagen, Douane en het Directoraat-Generaal Fiscale Zaken. Met hen bespreek je onder andere aankomende wet- en regelgeving, de resultaten van uitvoeringstoetsen, eventuele knelpunten die daarin worden gesignaleerd én mogelijke oplossingen. Je durft met jouw analytisch vermogen ook een eigen oordeel in te brengen. Je eigen visie vertaal je met jouw bestuurlijke sensitiviteit naar strategisch advies voor de ambtelijke top in het algemeen en de pSG in haar rol als eigenaar in het bijzonder.

Je houdt van de uitdaging om vorm te geven aan dit nieuwe dossier. Inhoudelijk gezien coördineer jij de voorbereiding van besluitvorming en je creëert daartoe ook het benodigde draagvlak. Je laat je niet snel afschrikken en weet je, bij het verbinden van inhoud en collega’s, goed in te leven in de soms tegenstrijdige belangen. Je vindt het verder leuk om een diversiteit aan werkzaamheden te verrichten en bent bereid om je te laten verrassen door wat de dag brengt, zonder daarbij de lange termijn uit het oog te verliezen.

Je werkt in een prettig en collegiaal team. Toegewijde collega’s met wie je spart en kritisch durft te zijn, maar bovenal werkplezier beleeft. Dit alles in een dynamische omgeving die wordt geleid door de alledaagse politieke actualiteit. Je stemt af met elkaar en met stakeholders binnen en buiten het ministerie.

Je kunt je bij ons zowel op inhoudelijke thema’s als op je vakmanschap als adviseur van de bestuurlijke top ontwikkelen.

Wil je eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Eva Schuurman (06-50158727) of Björn Teunen (06-11722276).

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Bestuursondersteuning en Advies ondersteunt en adviseert de politieke en ambtelijke top van het ministerie over bestuurlijke en politieke aangelegenheden, of op gevoelige dossiers. De directie ondersteunt de secretaris-generaal (SG) daarnaast op de volgende dossiers: ondersteuning van de SG op de governance van de AFM en DNB, en crisiscoördinatie. Directie Bestuursondersteuning en Advies voert het secretariaat van de bestuursraad en van de wekelijkse ministerstaf en bereidt het interdepartementale SG-overleg en de ministerraad voor. De directie bewaakt het proces van de stukkenstroom richting de bewindslieden en is centraal aanspreekpunt voor parlementaire zaken. De directie adviseert de bewindspersonen over protocollaire zaken.

De directie kent vier afdelingen: de afdeling Bestuursondersteuning, de afdeling Advies, de afdeling Eigenaarsadvisering en de tijdelijke afdeling Parlementaire Enquêtes.

Afdeling Eigenaarsadvisering
Goed beleid vraagt om een goede uitvoering. Voor de aan het ministerie van Financiën verbonden uitvoeringsorganisaties wordt hier door eigenaar, opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk op gestuurd via het driehoeksmodel. Dat geldt voor de toezichthoudende- én de uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank, Domeinen Roerende Zaken, de Waarderingskamer en de Auditdienst Rijk.

De afdeling Eigenaarsadvisering adviseert de (plv.) secretaris-generaal als eigenaar van uitvoeringsorganisaties van het ministerie van Financiën. Het eigenaarsperspectief richt zich vooral op de continuïteit (langetermijndoelstellingen) en doelmatigheid van de uitvoeringsorganisaties. Denk daarbij aan onderwerpen zoals sturing op personeelsplanning, ICT-portfolio en cultuur. Die gesprekken voert de eigenaar in het driehoeksoverleg met zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, en in het eigenaarsoverleg één op één met de opdrachtnemer. Anderen typeren Eigenaarsadvisering als gezellig, collegiaal en doelgericht.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva Schuurman, Clustercoördinator

06-50158727

Björn Teunen, Afdelingshoofd EA

06–11722276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sharon Steenvoorden, Adviseur Werving & Selectie

06-29690882

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Plaatsvervangend afdelingshoofd Eigenaarsadvisering, tevens coördinator

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 4 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Kwantitatief beleidsmedewerker

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur Openbaarmaking en Transparantie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon