Coördinerend concern- of businesscontroller Douane

Belastingdienst

 • Stand­plaats Rotterdam
 • Werkplekken 4
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 6 juli Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 1138366
 • Plaatsingsdatum 21 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Het snijvlak van strategie, sturing en verantwoording met langere tijdslijnen: daar richt ik me op. En samen met collega’s binnen de organisatie werk ik tegelijkertijd aan specifieke dossiers die directe aandacht vragen. Die afwisseling geeft me energie!” Arnold Quak, controller bij de Douane.

Programmadirectie Control
Het nieuwe directoraat-generaal (DG) Douane bestaat sinds 1 januari 2021. Voor de komende drie jaar wordt de programmadirectie gepositioneerd onder de directeur-generaal (DG) Douane. Nu richten we ons op het opbouwen van de programmadirectie Control, een belangrijk onderdeel van het DG. We bieden jou de kans om samen met twintig nieuwe collega’s onze directie mede vorm te geven. In de rol van beleids-, concern- óf businesscontroller op de aandachtsgebieden die het best bij jou passen en die jij beheerst. Naar welke rol jouw voorkeur ook uitgaat, je bouwt én houdt tegelijkertijd de winkel open en de schappen gevuld. Daarbij opereer je op het snijvlak van uitvoering en beleid, en schakel je moeiteloos tussen strategische en operationele opgaven. Een uitdagende functie! Want je speelt een belangrijke rol in de dynamiek van een spannende toezicht- en handhavingsorganisatie die beeldbepalend is voor de Europese buitengrenzen.

De hoeder van het douanebudget en de regisseur van de planning-en-controlcyclus: zo mag je de programmadirectie Control bestempelen. Voor zowel de directie Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Financiën als voor de Inspectie Rijksfinanciën, de eigenaar én de opdrachtgever zijn wij het aanspreekpunt. We zijn bovendien kaderstellend op het gebied van financiën, en verantwoordelijk voor financial control, interne beheersing en externe verantwoording. De directeur-generaal van de Douane en de directeuren van de afdelingen en regio’s adviseren we gevraagd en ongevraagd over het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de bedrijfsvoering, databeheersing en de informatievoorziening. We zorgen voor en borgen de juiste checks and balances binnen de organisatie. En dankzij onze onafhankelijke en analytisch-kritische blik neemt het directieteam van de Douane goed onderbouwde besluiten.

Op welke van de volgende controlgebieden ga jij de uitdaging aan?

Businesscontrol
Als coördinerend businesscontroller leg je de focus je op het challengen van de business. Ook zorg je ervoor dat wat is toegezegd, uitgevoerd wordt. Tegelijkertijd overzie je op het niveau van Douane Nederland de consequenties en lever je een actieve bijdrage om dit verder te brengen. Als strategische gesprekspartner voor de directeur van een directie beheers je de juiste balans tussen kritisch beoordelen en adviseren. Van alles wat er in de business van de Douane gebeurt ben jij de toetser en positief-kritische adviseur op de doeltreffendheid en doelmatigheid. Of het nu gaat om onderwerpen als het inzetten van meer technologie, douaniers en speurhonden, of het werken in de logistieke stroom van Nederland. Ook geef je als aanvoerder inhoudelijke richting aan een cluster van businesscontrollers. Daarbij heb je oog voor de ontwikkeling van het team. En samen met je collega’s initieer je het gesprek over de ontwikkeling van de financiële functie binnen de Douane en de verdere doorontwikkeling van de controlcommunity.

Informatie Voorziening- en ketencontrol
De Informatie voorziening (ICT) programma’s en -projecten en het portfolioproces waarin (strategische) keuzes worden gemaakt over door te voeren Informatie Voorziening-wijzigingen voor de directies van de Douane: daar focus jij op als specialist. Je signaleert risico’s, adviseert gevraagd en ongevraagd over het behalen van resultaten en doelen, en draagt bij aan de efficiënte uitvoering van de planning-en-controlcyclus. Ook richt je je op de langetermijndoelstellingen. Tegelijkertijd heb je oog voor de continuïteit van de Informatie Voorziening-ondersteuning. Je bent betrokken bij de inhoudelijke productie van agile-gestuurde ontwikkelketens en het borgen van de informatievoorziening vanuit toeleveranciers. En je hebt zicht op de financiering en verantwoording van grote ICT-projecten en programma’s. Op het Informatie Voorziening-deelgebied werk je nauw samen met de coördinerend businesscontroller.

Planning-en-controlcyclus
Een van de belangrijke processen binnen de Douaneorganisatie is de planning-en-controlcyclus. Als programmadirectie tekenen we voor de regie en coördinatie daarvan. De strategische ontwikkelingen, politieke toezeggingen en de veranderingen vanuit onze opdrachtgevers vertalen we daarbij door in plannen, gericht op uitvoerbare doelstellingen. We maken een koppeling met het begrotingsproces en beschouwen het geheel in samenhang. Zo leggen we de basis voor de interne stuur- en de (externe) verantwoordingsinformatie. Jij begeleidt als controller het proces. Ook geef je adviezen. En je ziet erop toe dat het proces binnen de gegeven of te ontwikkelen kaders verloopt.

Interne Beheersing
De interne beheersing is een belangrijke schakel in de in-control-verklaring van de Douaneorganisatie. Daarbij is de administratieve organisatie een belangrijke basis waarbinnen de lijnorganisatie haar taken en verantwoordelijkheden waarmaakt. Samen met je collega’s zie jij er als controller op toe dat deze organisatie meebeweegt met de verantwoordelijkheden en aansluit op de derde verdedigingslinie. Denk aan de Algemene Rekenkamer, de Auditdienst Rijk en de Europese Toezichthoudende Autoriteiten. Als coördinator en adviseur richt je je op interne controles en beheersing en monitor je de voortgang van verbeteringen. Ook ben je betrokken bij de formele verslaglegging, zoals de verantwoording naar opdrachtgevers en het jaarverslag.

Word jij de nieuwe collega van Arnold? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-masterdiploma in de richting economie, bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring als controller of in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring als adviseur op directieniveau.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring op het gebied van businesscontrol, logistieke processen, handhavings- of toezichtorganisaties en het snijvlak tussen uitvoering en beleid bij de Rijksoverheid.
 • Je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.

Jouw competenties?

 • bestuurssensitiviteit
 • overtuigingskracht
 • plannen en organiseren
 • samenwerken
 • motiveren

Herken jij jezelf ook hierin?
Als ervaren controller geef je het goede voorbeeld vanuit jouw vakgebied. Je stroopt je mouwen op en klaart op een intelligente manier de klus. Daarbij houd je rekening met de kleine afstand tussen het managementteam van de Douane, de ambtelijke top van het ministerie en je eigen directie. Je werkt secuur en gestructureerd en verliest de termijnen of projecten niet uit het oog. Collega’s zijn blij met jouw tact, doorzettingsvermogen, enthousiasme en nieuwsgierigheid. Probleemloos kun jij als teamspeler je werkstijl aan verschillende situaties aanpassen in een dynamische en politiek-sensitieve omgeving. Daardoor kom je altijd met juist en effectief advies. En jouw vermogen om te anticiperen, je positief-kritische instelling en je helikopterview maken je toegevoegde waarde nóg groter. Bovendien kun je als geen ander informatie analyseren en verwerken. Ook werk je oplossingsgericht, kun je hoofd- van bijzaken scheiden en houd je duidelijk grip op de voortgang van je werkzaamheden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
De vacature staat gedurende zes weken open. De gesprekken vinden op drie momenten plaats.
In week 24, week 26 en week 28 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.
Bij voldoende geschikte reacties, sluit de vacature eerder.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Tot en met 31 december 2020 behoorde de Douane tot de Belastingdienst. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aernout Korff de Gidts, teamleider bedrijfsvoering Douane

06 - 51 45 02 77

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hanneke Richardson, adviseur Werving & Selectie

06 - 11 14 99 36

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Concern-, business- of beleidscontroller Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior businesscontroller Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Test Automation Engineer Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon