Coördinerend controller Belastingdienst en Fiscale Zaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 30 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer SG 22-72
 • Plaatsingsdatum 13 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Enthousiaste en betrokken collega’s, actuele dossiers en veel dynamiek. Als coördinerend controller heb je met veel en zeer diverse dossiers te maken. En je bent de aanvoerder en verbinder van een team van zo’n acht collega’s. Jou wacht een uitdagende combinatie van coaching en inhoud bij het ministerie van Financiën in Den Haag.

Als coördinerend controller kun je aan de slag voor het cluster Belastingdienst en Fiscale Zaken en komt jouw affiniteit met de uitvoering van beleid goed van pas.
Samen met je cluster ben je verantwoordelijk voor de toetsing van het beleid en de uitvoering op doeltreffendheid, doelmatigheid, rechtmatigheid en budgettaire inpasbaarheid. Jij begeleidt acht enthousiaste en gedreven collega’s met jouw enthousiasme, (mensen)kennis en ervaring. De ontwikkeling van de mensen in jouw team vind jij van groot belang. Verder ben je trekker van een aantal dossiers en bewaak je de samenhang tussen en de voortgang op de verschillende projecten in het cluster.


Wat ga je doen

 • Je bent de sparringpartner van je clustergenoten als het gaat om de inhoudelijke advisering en standpuntbepaling over complexe dossiers.
 • Je vindt, samen met je cluster, hierbij een balans tussen het voortbouwen op het werk van de controllers bij de uitvoeringsdirectoraten-generaal en het maken van eigen analyses.
 • Je onderhoudt een goed functionerend netwerk op het terrein van financiële en controlvraagstukken.
 • Je draagt met tact en gevoel voor (politieke) haalbaarheid de standpunten van de dossiers in jouw cluster uit, weet deze te verdedigen en draagvlak te creëren.
 • Je informeert bij relevante ontwikkelingen de ambtelijke leiding en de bewindspersonen van Financiën.

Je bent betrokken bij de uitvoeringsvraagstukken die de Belastingdienst kent, en bij de beleidsmatige dilemma’s waar het directoraat-generaal (DG) Fiscale Zaken mee te maken heeft. Hierbij focussen we vanuit de directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) op de impact van fiscaal beleid op de uitgaven van het ministerie. De activiteiten van onze directie op het terrein zijn actueel en relevant. Denk daarbij aan:

 • Fraudesignaleringsvoorziening (FSV): het ministerie werkt aan een compensatieregeling voor burgers en bedrijven die onterecht zijn opgenomen in de FSV. Dit heeft een forse maatschappelijke en tegelijkertijd budgettaire impact.
 • Box 3: momenteel werken we aan de uitvoering van de uitspraak van de Hoge Raad om alleen het werkelijk rendement op het vermogen te belasten. Het herstel heeft grote impact, zeker voor de uitvoering.
 • Algemene Rekenkamer (AR) / Auditdienst Rijk (ADR): beleidscontrollers adviseren ook ten aanzien van onvolkomenheden en bevindingen vanuit de AR en ADR. Te denken valt aan het op orde krijgen van het verplichtingenbeheer en het beheersen van het informatievoorzieningsportfolio.
 • Werk aan Uitvoering: de komende tien jaar wordt er rijksbreed fors geïnvesteerd in de uitvoerende instanties zoals de Belastingdienst. Het team toetst de bestedingsvoorstellen en ziet toe op de juiste en tijdige verantwoording van de middelen.

Binnen dit cluster heb je veelvuldig contact met collega’s binnen de Belastingdienst, het DG Fiscale Zaken, de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane, Inspectie Rijksfinanciën, en ADR.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is dé concerncontroller van het ministerie van Financiën en bestaat uit vier afdelingen: Beleidscontrol, Begrotingszaken, Eigenaarsadvisering en Kaderstelling.

FEZ adviseert vanuit haar specifieke deskundigheid op financieel-economisch terrein de bewindslieden en de secretaris-generaal over het departementale beleid. Daarbij gaat het niet alleen om budgetten, maar ook om consequenties van het beleid en de organisatie van de bedrijfsvoering. De directie stelt de begroting en meerjarenramingen op van het ministerie van Financiën en de nationale schuld. Daarnaast ziet FEZ toe op budgettaire inpasbaarheid van voorstellen en de doeltreffende, doelmatige en rechtmatige uitvoering van de genoemde begrotingen, inclusief de interne en externe verantwoording daarover. Om dit te realiseren stelt FEZ vooraf de kaders vast van bijvoorbeeld de departementale planning-en-controlcyclus (P&C), risicomanagement en het toezicht op de financiële administratie. Daarnaast adviseert FEZ de secretaris-generaal over continuïteit en lange termijndoelstellingen van de uitvoerende en toezichthoudende organisaties van Financiën, zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten, Belastingdienst, Toeslagen en Douane.

Afdeling Beleidscontrol
De afdeling Beleidscontrol toetst – op basis van financiële vaardigheden en kennis van het beleidsterrein – de keuzes die andere directies binnen het ministerie van Financiën maken op het gebied van beleid en bedrijfsvoering. Samen met circa vijfentwintig enthousiaste collega’s, die samenwerkingsgericht en relatief jong zijn, beoordeel je of de door de directies gemaakte keuzes doeltreffend, doelmatig en rechtmatig zijn. De beleidsterreinen zijn zeer uiteenlopend en divers. Binnen de afdeling Beleidscontrol kijken we bijvoorbeeld mee bij de steun aan Air France-KLM maar ook bij de compensatie in het kader van de toeslagenaffaire en bij de grote ICT-projecten die binnen het ministerie of belastingdienst worden uitgevoerd.

De gemaakte (beleids)keuzes komen samen in een interne P&C en een externe (begrotings)verantwoordingscyclus. De afdeling Beleidscontrol is nauw betrokken bij deze cycli. De cycli zorgen voor structuur gedurende het jaar. Tegelijkertijd zijn de beleidsonderwerpen afhankelijk van de actualiteit. Dit spanningsveld vraagt om een flexibele houding waarbij je in de hectiek van alledag de langetermijnbelangen niet uit het oog verliest.

Als beleidscontroller ben je sparringpartner van de beleidsdirectie: je helpt en denkt mee, maar waar nodig treed je ook duidelijk op wanneer het beleid het doel niet dient of de kosten hoger zijn dan geraamd. Je toont durf door aan tafel van de beleidsdirectie duidelijk je mening te verdedigen en bent daarmee de hoeder van de begroting van deze directie. Hiermee dien je als essentiële schakel binnen de grotere opdracht waar FEZ voor staat: een sterke en deskundige concerncontroller van het ministerie van Financiën.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ellis Stolwijk, Plv hoofd Beleidscontrol

06–50180264

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kirsten Elenbaas, adviseur werving en selectie

06 - 50 15 86 56

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Financiën nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur beleidscontrol

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

(Senior) beleidsmedewerker fiscale rechtsbescherming

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Enterprise-architect

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon