Coördinerend directeur inkoop

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €5.359 - €7.834
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 23 april Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer IW FIB 24-106
 • Plaatsingsdatum 2 april 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een grote uitdaging met het behalen van de klimaatdoelen en het werken aan een veilig en bereikbaar Nederland. De coördinerend directeur inkoop (CDI) voert de regie op alle inkoop van IenW. De CDI-office bestaat uit 3 à 4 personen en is ondergebracht bij Financieel Economische Zaken (FEZ). Jij stelt de kaders voor het effectief en rechtmatig inzetten van publieke middelen. Jouw werk heeft dus grote maatschappelijke relevantie, omdat een verantwoord inkoopbeleid een cruciale bijdrage levert aan het realiseren van bereikbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en een circulaire economie.

Hoe jij bijdraagt in je rol
Je bent een strategisch adviseur voor de ambtelijke en politieke top en ondersteunt de (plaatsvervangend) secretaris-generaal als het gaat om besluitvorming op inkoopvraagstukken. Jouw werkveld beslaat het totale concern IenW, dus niet alleen de bestuurskern in Den Haag, maar ook de hieronder vallende diensten, agentschappen zoals Rijkswaterstaat, inspecties en raden.

Je hebt een kaderstellende rol op het gebied van inkoopbeleid en bedenkt samen met de inkoopuitvoering wat realistisch en haalbaar is zodat de kaders ook werkbaar zijn in de praktijk. Je hebt namens IenW zitting in interdepartementale overleggen waarin je adviseert over rijksinkoopvraagstukken en de belangen van de inkoopfunctie van IenW verdedigt. Je bent het eerste contactpunt voor rijksbrede samenwerkingsverbanden en brengt jouw netwerk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Er is een aantal prioritaire taken waar je direct mee aan de slag kunt. Zo dient het systeemtoezicht op inkoop verder ontwikkeld te worden waarbij jij adviseert over de inrichting en verbetering van de inkoopfunctie. Daarnaast vraagt het programma voor de vervanging van het huidige SAP-inkoopsysteem en de vernieuwing van inkoopprocessen veel aandacht.

Je hebt ook een actieve rol bij het doorontwikkelen van een stelsel van 'checks and balances' voor risicovolle inkooptrajecten en (Europese) aanbestedingen. En je adviseert categoriemanagers en eigenaren over het monitoren van de realisatie van categorieplannen voor rijksbrede inkoop.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Een optimale inzet van de inkoopkracht van IenW en daarbij als kadersteller intensief samenwerken met de uitvoerende inkoopdiensten van IenW: daar haal je voldoening uit. Jij hebt een sleutelrol in het verder verbeteren van systeemtoezicht en het zorgen dat de inkoopprocessen op orde zijn en blijven.

Jij bepaalt mede het beleid voor honderden inkopers binnen het ministerie en Rijkswaterstaat. Je zorgt ervoor dat deze kaders naadloos aansluiten op de praktijk. We zijn één van de grootste inkoopdepartementen in Den Haag. Daarmee ben je een belangrijke speler in een groot (interdepartementaal) speelveld en heb je met veel verschillende mensen contact.

Jouw rol is een dynamische: er spelen altijd een heleboel dingen tegelijkertijd en je schakelt daarover met veel mensen om tot een goed resultaat te komen en dingen beter te maken. Bovendien heb je korte lijntjes met de ambtelijke top.

Meer weten?
Lees anders ook de verhalen van onze collega's over werken bij IenW.

Of neem contact op met Pascal van Velzen, afdelingshoofd Kaderstelling en Control, via 06-31749218. Hij vertelt je graag meer over deze uitdagende functie!

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Financieel-Economische Zaken (FEZ) is de concerncontroller van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) én het financieel geweten en de financieel adviseur voor de minister en de ambtelijke leiding. We zijn onderdeel van de controlketen op de rijksfinanciën en vormen daarin de schakel tussen het ministerie van IenW en het ministerie van Financiën.

We beheren in totaal drie begrotingen met een waarde van bijna 13 miljard euro: de IenW-begroting en de begrotingen van het Mobiliteitsfonds en het Deltafonds. Vanuit onze financiële expertise ondersteunen we bij alle aspecten van beleid en bedrijfsvoering.

We werken intensief samen met alle onderdelen van het departement en met onder meer het ministerie van Financiën, de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer. FEZ is een dynamische directie die meteen mix van jonge, talentvolle collega’s én collega’s met veel expertise en ervaring werken aan een mooier Nederland.

Kaderstelling en Control
Het CDI-office, naast jezelf bestaande uit 2 collega’s, maakt onderdeel uit van de directie Financieel-Economische Zaken en daarbinnen van de afdeling Kaderstelling en Control. De afdeling is kadersteller en controller van het financiële instrumentarium (zoals inkoopopdrachten en subsidies) dat wordt ingezet om onze maatschappelijke opgaven te bereiken. De afdeling zorgt ook voor de evaluatie hiervan. De afdeling is het aanspreekpunt voor de Auditdienst Rijk en de Algemene Rekenkamer, voert het secretariaat van het Audit Comité en is verantwoordelijk voor de aansturing van de interne planning- en controlcyclus. Daarnaast is Kaderstelling en Control verantwoordelijk voor de toetsing van de apparaatsuitgaven en de daarbij ondersteunende budgetten.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Pascal van Velzen

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Alexander Wielemaker, adviseur Werving en Selectie

06-24773591

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Junior contractmanager

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 24 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

strategisch adviseur informatievoorziening

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 29 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inkoopadviseur ICT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon