Coördinerend expert omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 Jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 10 augustus Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer RVB/2021/102
 • Plaatsingsdatum 14 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Welke procedureel-juridische aspecten in de nieuwe Omgevingswet hebben invloed op de bedrijfsvoering van Defensie? Hoe krijgen én houden we de stikstofuitstoot het beste in beeld bij bouwprojecten op defensielocaties? Vragen waarover jij je buigt als coördinerend expert omgevingsmanagement. Samen met de speciale vakgroep vanuit het Rijksvastgoedbedrijf die jij aanstuurt, zorg je ervoor dat de nieuwe Omgevingswet en de natuurwet- en regelgeving optimaal landen binnen Defensie.

Jouw functie is een interessante mix van coördineren, adviseren en implementeren. Je stuurt op programmaniveau de gloednieuwe vakgroep aan die bestaat uit negen andere collega’s van de secties Omgevingsmanagement en Natuur. Jouw taak? Een team smeden dat Defensie optimaal ondersteunt, kennis en resultaten deelt en elkaar op de hoogte houdt van vraagstukken. Je krijgt bij ons de ruimte om hiervoor een optimale methodiek te ontwikkelen. Daarnaast voer je de regie over het werk om de gewenste effecten te bereiken, adviseer je de medewerkers en creëer je een omgeving waarin het prettig werken is.

Je hebt een coördinerende functie, maar gaat zelf ook nadrukkelijk met inhoudelijke vraagstukken aan de slag. Zo speel je een belangrijke rol in de verankering van omgevingsmanagement binnen de organisatie, nu én in de toekomst. Belangrijke aspecten hierbij zijn de veranderingen die binnen Defensie op het vlak van de Omgevingswet en natuurwet- en regelgeving nodig zijn. En hoe de organisatie het beste kan bijdragen aan participatiebeleid, een van de onderdelen van de Omgevingswet. Maar ook hoe Defensie met haar activiteiten onder de kritische depositiewaarde voor stikstof blijft.

Als het gaat om de Omgevingswet, ben je het eerste aanspreekpunt voor de krijgsmacht. Daarnaast neem je deel aan (inter)departementale overleggen en werkgroepen, en in de rol van stuurgroeplid aan het project Referentiewaarde Stikstof Defensie. Hierbinnen speel je in op de uitkomsten van onderhandelingsprocessen en/of de verschuiving in beleidsdoelen. En zorg je dat de acties die uit de overleggen komen, binnen de vakgroep worden uitgevoerd. Ook geef je samen met Defensie vorm aan de ontwikkeling van kaders voor het beheer en de realisatie van vastgoed en infrastructuur. Kortom: jij draagt fors bij aan een toekomstbestendige defensieorganisatie waarin de processen goed ingeregeld zijn.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond in de richting milieu of ruimtelijke ordening, of vergelijkbaar werk- en denkniveau in het vakgebied.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring met het inhoudelijk aansturen van een team, en bij voorkeur ruime werkervaring bij de overheid of een andere grote organisatie.
 • Je hebt aantoonbare en recente kennis van de stikstofproblematiek, de (nieuwe) Omgevingswet en de wet- en regelgeving op het gebied van natuur.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van defensievastgoed en –processen.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de implementatie van nieuwe werkprocessen en/of wet- en regelgeving.
 • Je kunt goed zelfstandig werken, maar zoekt tegelijkertijd actief de samenwerking op met collega’s en partijen binnen en buiten het Rijksvastgoedbedrijf.
 • Je bent nieuwsgierig, kunt goed doorvragen en legt snel verbanden tussen zaken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 Jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Op dit moment vinden de sollicitatiegesprekken digitaal plaats via videobellen. Bij de uitnodiging voor het sollicitatiegesprek ontvang je hiervoor een instructie.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat de werkzaamheden plaatsvinden op een locatie van het Ministerie van Defensie zal er een screening door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Defensie (MIVD) plaatsvinden. Aanstelling bij het Rijksvastgoedbedrijf vindt plaats nadat er een verklaring van geen bezwaar door de MIVD is afgegeven.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het clusterhoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Voor meer inhoudelijke informatie over de functie kun je contact opnemen met Dick Buitenhuis.
 • Mocht je na 10 augustus op vakantie zijn, dan vragen wij je dit te vermelden in je brief zodat wij daar rekening mee kunnen houden.

Meer over de functiegroep Expert Vastgoed en Infrastructuur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Vastgoedbeheer verzorgt het beheer van de gebouwen, gebouwgebonden (technische) installaties, terreinen en gronden van het Rijksvastgoedbedrijf. Sommige daarvan zijn specialties: panden, terreinen en gronden die onlosmakelijk verbonden zijn met het primaire proces. We verzorgen het beheer zowel in de fase van (tijdelijk) gebruik als leegstand. Ook realiseren we de kleinere projecten voor (her)ontwikkeling, transformatie of transacties.

Afdeling Assetmanagement, sectie Omgevingsmanagement
Jouw thuisbasis is de sectie Omgevingsmanagement, onderdeel van de afdeling Assetmanagement. We geven invulling aan de eigenaarsrol (zakelijke rechten, jacht, huur, medegebruik, et cetera) voor het defensievastgoed. Ook zijn we verantwoordelijk voor het afstoten en gereedmaken van defensievastgoed, en leveren we specialistisch advies op deze gebieden. En we doen nog veel meer. Zo dragen we zorg voor het verkrijgen en beheren van projectgerelateerde toestemmingen, onder meer op het gebied van bouwen, reclame, sloop, kap en natuur. En werken we aan belangenbehartiging, planologie, inrichtingen, structuur- en ontwikkelingsplannen, en huisvestings- en/of beleggingsadviezen.

Vakgroep
Voor de duur van vijf jaar zetten we samen met de sectie Natuur van de afdeling Expertisecentrum Techniek een nieuwe vakgroep op die zich helemaal toelegt op de implementatie van de Omgevingswet en het Programma Natuur bij Defensie. Jij geeft sturing aan dit team, dat naast jou bestaat uit negen specialisten op het gebied van natuur en omgevingsmanagement. Ons doel? Er samen met Defensie voor zorgen dat de Omgevingswet goed landt binnen de defensieorganisatie en dat de Wet natuurbescherming op de juiste manier wordt toegepast. Jij stuurt de vakgroep inhoudelijk aan; de sectiehoofden Omgevingsmanagement en Natuur zijn verantwoordelijk voor de personele aangelegenheden.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rob Hakstege, Sectiehoofd

06-21228339

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, Backoffice Werving en Selectie BZK

06-50738020

Mireille Bottenbley, Backoffice Werving en Selectie BZK

06-52357973

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf (RVB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ondersteunend adviseur natuur- en stikstofwetgeving

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur Natuur, Landschap en Cultuurhistorie

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker omgevingsmanagement

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 12 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon