Coördinerend financieel adviseur

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Eén jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 3 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VWS23-877(LZ)
 • Plaatsingsdatum 11 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als coördinerend financieel adviseur ben je op de inhoud en het proces van de VWS begroting dè gesprekspartner voor het hele directoraat-generaal langdurige zorg (DGLZ). Je bent het financiële schakelpunt tussen de (financieel adviseurs) van de directies en de directeur-generaal (DG). Je adviseert hem, de directeuren en afdelingshoofden over bijvoorbeeld financiële toereikendheid en doelmatigheid. De maatschappelijke en financiële uitdagingen zijn groot op het DGLZ-domein.

Je bent een vraagbaak op het gebied van de overheidsfinanciën en de begrotings- en planning & control cyclus. Je beoordeelt uiteenlopende voorstellen op (financiële) consequenties. En je bent verantwoordelijk voor het inzichtelijk hebben en houden van de financiële situatie. Dat doe je in samenwerking met je collega’s van DGLZ en Financieel-Economische Zaken (FEZ). Daarbij overzie je het grote plaatje van de begrotingsconsequenties bij DGLZ. Ook heb je contact met de andere CFA’s en directies van het ministerie en met collega’s van het ministerie van Financiën.

Je bent een inhoudelijk expert en verbindende sparringpartner wanneer het om financiële zaken gaat. Je verplaatst je in de belangen van een ander en snapt wat er speelt op bestuurlijk niveau. In jouw baan gaat het om actuele dossiers met grote maatschappelijke relevantie, zoals:
- De hervormingsagenda Jeugd, waar het gaat om betere en tijdige ondersteuning van de jeugdigen, maar ook om de beheersbaarheid en daarmee een financieel houdbaar stelsel
- Toegenomen energiekosten, wat een effect heeft op iedereen en dus ook de zorgaanbieders
- Stelselveranderingen en het effect van de stelselveranderingen

Dit zijn voorbeelden waar jij als financieel adviseur impact op hebt! Hoewel de CFA organisatorisch-praktisch onder de directie Maatschappelijke Ondersteuning valt, adviseer je DGLZ onafhankelijk en over de hele kolom

Wat ga je doen als coördinerend financieel adviseur?
Je denkt actief mee over de financiële vraagstellingen en financieel-economische gevolgen van complexe wetgevings-, beleids- en veranderingsprocessen voor het DG. Je kijkt met een frisse blik naar financiële risicobeheersing, draagt creatieve oplossingen aan en ontwikkelt financiële richtlijnen. Ook neem je zitting in verschillende financiële werkgroepen en bereid je deze voor. Verder informeer je DGLZ over actuele ontwikkelingen en adviseer je gevraagd en ongevraagd over risico’s en kansen die zich voordoen. Je adviseert en rapporteer over beleids- en uitvoeringsrisico’s en de (afwijkingen in de) kwaliteit van de interne bedrijfsvoeringprocessen, lever je een actieve bijdrage aan de begrotingscyclus (begroting, 1e en 2e suppletoire begrotingswetten, jaarrekening) en de planning- en control cyclus (jaarplannen, bestedingsplannen, uitvoeringsrapportages).

Financieel advies met invloed op beleid
Je zorgt dat (beleids)voorstellen altijd goed onderbouwd zijn voordat ze worden voorgelegd aan de budgethouder (DGLZ). Je adviseert hierbij over de organisatie van het financieel beheer. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de financiële managementinformatie binnen de kolom. De financiële besluitvorming en het beheersen van risico’s en afwijkingen binnen het financieel beleid, zijn dan ook thema’s waarbij jouw visie onmisbaar is. Verder adviseer je de budgethouder over mogelijke claims en herschikkingen binnen de kolom en geef je financieel advies op concernniveau.

Je werkt veel samen met de financieel adviseurs van de directies. Daarnaast geef je adviezen geef je aan de DG. Deze heeft als taak om het beleid te definiëren. Samen met de bestuursadviseur van de DG ben je procesbegeleider in het definiëren van dit beleid. Ook ben je het eerste aanspreekpunt voor de concerncontroller (directeur FEZ). In deze uitdagende baan, krijg je veel verantwoordelijkheid en heeft jouw financiële kennis invloed op ons handelen.

- Wo-niveau en een aantal jaar, voor deze functie, relevante werkervaring;
- Ervaring met het coördineren van meerdere dossiers tegelijkertijd;
- Teamplayer die verbinding legt en gericht is op een gezamenlijk goed resultaat;
- Cijfermatig inzicht: je kunt financiële stukken (begroting, jaarverslag) snel doorgronden, uit dossiers relevante informatie halen, berekeningen maken, verbanden leggen en inzichtelijk presenteren in bijvoorbeeld tabellen;
- Affiniteit met politieke besluitvorming: je volgt de actualiteit, weet wat er speelt in de wereld en hebt inzicht in politieke verhoudingen;
- Kennis van de financiering van de langdurige zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning is een pré.

Herken jij jezelf hierin?
Door jouw politieke voelsprieten en netwerkvaardigheden zie jij ontwikkelingen binnen het ministerie ruim van tevoren aankomen. Daarbij ben je in staat over de grenzen van je eigen dossiers heen te kijken en financieel advies te verbinden aan de inhoud. Ook zie jij als geen ander wat er nodig is om budgettaire besluiten goed te laten landen. Jij begrijpt dat er verschillende belangen spelen bij beleidsthema’s, kunt zaken goed uitleggen, staat stevig in je schoenen als de situatie daarom vraagt en weet het standpunt van de kolom overtuigend uit te dragen, óók als dat weerstand oproept.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Eén jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

• Meer weten over de functie, de uitdagingen en ons team? Bel gerust met Jeroen Korving (financieel adviseur bij directie langdurige zorg en waarnemend CFA voor de DGLZ) op 06-11797034 of mail naar [email protected];
• Vind je dit een interessante vacature, maar twijfel je of je geschikt bent? Ook dan vragen we je contact op te nemen met Jeroen Korving. Hij helpt je graag om een beter beeld te vormen van wie we zoeken en of dit bij jou past;
• Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
• Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn bekijken.

Meer over de functiegroep Coördinerend Specialistisch Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De missie van de directie LZ is: “Wij zorgen dat mensen met een zware beperking terzijde kunnen worden gestaan om te leven zoals zij dat willen”. Binnen het Directoraat-Generaal Langdurige Zorg (DGLZ) houdt de directie Langdurige Zorg (LZ) zich bezig met het ontwikkelen, (doen) uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van langdurige zorg. Daarbij gaat het om zorg aan mensen die vanwege somatische, psychogeriatrische, verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of vanwege langdurige psychiatrische problematiek 24uurs toezicht en zorg nodig hebben. Deze zorg is geregeld in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). In die kwetsbaarheid en afhankelijkheid van zorg en ondersteuning moet de zeggenschap van cliënten zo groot mogelijk zijn. De langdurige zorg moet betaalbaar, kwalitatief goed en voor iedereen toegankelijk blijven. LZ werkt daarom aan veel verschillende onderwerpen, zoals bekostiging van zorg, kwaliteitsbeleid toegankelijkheid, administratieve lastenverlichting en elektronische gegevensuitwisseling.

Binnen de directie werken ongeveer 75 bevlogen collega’s.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bij VWS zetten we ons in voor een gezond, fit en veerkrachtig Nederland. Met en voor iedereen. Wat we doen, doet ertoe en dat voel je. Je werkt samen met betrokken, bevlogen en deskundige mensen met een groot hart voor hun werk. Die elkaar zowel persoonlijke aandacht als professionele ruimte geven. Binnen een deskundige en daadkrachtige organisatie die voortdurend moet vernieuwen en in oplossingen denkt. Altijd vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven. En in nauwe samenwerking met partners, collega-ministeries, zorgprofessionals en burgers.

Talent als basis, diversiteit als kracht
VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert. De directie CZ bestaat uit ongeveer 75 medewerkers.

VWS telt ruim 5500 medewerkers. Zij zijn voor een belangrijk deel werkzaam bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ruim tweeduizend mensen. Het ministerie is ook verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s (zelfstandige bestuursorganen) zoals de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg), het CAK (Centraal Administratie Kantoor) en het Zorginstituut Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Korving - (waarnemend coördinerend financieel adviseur)

0611797034

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Management assistent

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-28
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectmanager de Juiste Zorg op de Juiste Plek

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon