• Utrecht
 • Master/doctoraal
 • 36 uur
 • schaal 13
  €4.758 - €7.094 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid
 • Solliciteer voor 31 mei 2024 Nog 7 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: ILT-2024-0095, Plaatsingsdatum: 10 mei 2024

Een baan met impact. Dat heb jij als coördinerend inspecteur bodem en bouwstoffen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zeker. Je draagt bij aan het voorkomen van verontreinigingen van de bodem en aan duurzaam hergebruik van bodem en bouwstoffen. Als inspecteur weet jij alles over het toezicht op de bodemketen. In jouw coördinerende rol houd jij je bezig met coachen, nieuwe ontwikkelingen en ben jij een steun voor de teamleiders op inhoud en organisatie. Wil jij de bodem een stem geven binnen een team van collega's die zich inzetten voor duurzaamheid en circulariteit? Solliciteer direct of lees verder!

Hoe jij bijdraagt in je rol
Momenteel lopen er binnen de teams Bodem en Bouwstoffen van de ILT projecten gericht op onder andere immobilisaat, staalslakken en granulaat. Ook worden jaarlijks ruim 300 signalen over mogelijke misstanden op bodemgebied behandeld. De ILT kan het uitvoeren van het toezicht niet alleen. Daarom zetten we bij de uitvoering van de projecten en bij het oppakken van bodemsignalen stevig in op de samenwerking met andere partners in de keten.

In deze rol ben jij de motor binnen de bodemteams van de ILT. Dit ben je op zowel operationeel als strategisch niveau. Je bent op de hoogte van de lopende inspecties, bent een belangrijke schakel voor de teamleider en medewerkers op het gebied van teamontwikkelingen en ontwikkelingen in het veld. In dit verband houd je je bezig met de jaarinzet, het jaarplan en -verslag en zit je overleggen voor. Voor dit alles heb je je blik zowel naar binnen als naar buiten de organisatie gericht.

Jouw belangrijkste taken:

 • inspireren en coachen van medewerkers. Dit doe je voor hen persoonlijk en om in projecten of op dossierniveau ons toezicht nog effectiever in te richten en het nalevingsgedrag te vergroten
 • opnemen van de rol van projectleider indien noodzakelijk en rondom complexe materie
 • signaleren van nieuwe ontwikkelingen, risico’s en kansen ten aanzien van het team en de buitenwereld richting de teamleider en de medewerkers

Verder ben jij een verbinder bij uitstek om onze samenwerking met externe partijen, privaat en publiek, te versterken.

Dit is waar jij voldoening uit haalt
Jij hebt een sterke interesse in circulariteit en draagt graag actief bij aan een schonere en duurzamere omgeving. Dankzij jouw inzet maak je een grote impact op de bodemketen en dat is wat jij ambieert. Het dragen van verantwoordelijkheid binnen het team om de teamleider te ondersteunen is iets waar jij energie uit haalt. Je zet jouw ervaring en kennis graag in voor een maatschappelijk groter doel.

Herken jij je in deze tekst? Solliciteer dan direct! Of heb je nog wat vragen? Dat kan natuurlijk ook. Neem dan gerust contact met ons op. Jolanda Roelofs, teamleider Bodem en Bouwstoffen, vertelt je graag meer over de functie. Je kunt haar telefonisch bereiken via 06-52525930. Zij staat je graag te woord! Neem vooral ook een kijkje op de Bodemtoezicht pagina van de ILT.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Inspecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Afdeling Toezicht Milieu
Het toezichtgebied van de afdeling Toezicht Milieu is divers. Wij zetten ons zich in voor de vermindering van het risico van afval voor het milieu. Ook maken we ons hard voor het voorkomen van dumping van afvalstoffen in kwetsbare landen die geen lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Ook streven we naar bescherming van de bodemkwaliteit zodat er geen verontreiniging en verspreiding van verontreinigingen plaatsvindt naar de bodem of het grondwater. Bovendien zetten we in op het verminderen van gezondheidsschade door geluidsemissies, het verminderen van emissies en lozingen van broeikasgassen en het voorkomen van het gebruik van brandstoffen die niet aan de milieueisen voldoen. Daarnaast richten we ons op het stimuleren van een transitie naar een circulaire economie.

De afdeling werkt in 7 teams: team Afval Logistiek, team Afval Circulaire Economie 1 en 2, team Bodem en Bouwstoffen 1 en 2, team Geluid en Luchtkwaliteit Transport en het team Broeikasgassen en Brandstoffen.

Team Bodem en Bouwstoffen 1 en 2
De teams Bodem en Bouwstoffen richten zich op het voorkomen van schade en verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater door lozing, lekkage en verspreiding van verontreinigende stoffen. Ook willen we de onjuiste verwerking en toepassing van bouwstoffen en grond voorkomen. Ons toezicht richt zich op alle actoren die werken met grond en bouwstoffen.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met 1.600 medewerkers zet de ILT zich dagelijks in voor een duurzame en veilige leefomgeving, veilig transport en het vertrouwen in publieke instellingen zoals woningcorporaties.


De ILT ziet erop toe dat zeer uiteenlopende doelgroepen een breed scala van wetten en regels naleven. Het aandachtsgebied van de ILT omvat ongeveer 160 onderwerpen waaronder geluidsoverlast in de luchtvaart, vaartijden in de binnenvaart, taxivergunningen, woningcorporaties, vervoer van gevaarlijke stoffen, afval, genetisch gemodificeerde organismen en energielabels van woningen.

We bewegen mee met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en zetten onze middelen in daar waar de risico’s voor de publieke belangen het grootst zijn. Een goed gebruik van data en andere informatie is sturend voor al onze werkzaamheden: van toezicht en vergunning- en dienstverlening tot opsporing en communicatie.

Samenwerken, leren door doen en constant verbeteren zijn onze sleutelwoorden. Medewerkers, leidinggevenden en teams krijgen de ruimte om talenten optimaal in te zetten, bevlogenheid te tonen en het verschil te maken. Welke eigenschappen wij zoeken in nieuwe medewerkers? De vaardigheid om te kunnen werken met diverse informatiebronnen, out-of-the-box kunnen denken bij toezichtsvraagstukken, de creativiteit hebben om vernieuwende methodes te bedenken en in te zetten, met lef onbekende paden durven bewandelen en overzicht kunnen houden.

Je bent welkom zoals je bent
De Inspectie Leefomgeving en Transport hecht grote waarde aan diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van een team. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jou.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jolanda Roelofs, teamleider

06-52525930

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Nathalie Veen, adviseur werving en selectie

06-10151705

Solliciteren?

Inspectie Leefomgeving en Transport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inspecteur broeikasgassen

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 13 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior inspecteur digitale luchtvaarttoegankelijkheid

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Facilitair assistant

Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon