Coördinerend secretaris Straf met zorg

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.756 - €4.430
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 maart Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer OM-4378
 • Plaatsingsdatum 19 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het arrondissementsparket Den Haag behandelt jaarlijks zo’n 20.000 strafzaken: elke zaak krijgt de aanpak en aandacht die hij nodig heeft. Soms kan forensische zorg nodig zijn. Door opleiding en ervaring ben jij thuis in alle (nieuwe) wetgeving op dit gebied. Als coördinerend secretaris lever jij een waardevolle bijdrage aan een veiligere samenleving.

Jouw functie als coördinerend secretaris heeft twee zwaartepunten. Voor een belangrijk deel ben je secretaris Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Daarnaast heb je als reguliere Verplichte zorg (VZ)-secretaris een aantal extra werkzaamheden. Je gaat aan de slag voor team Persoonsgebonden Aanpak van onze afdeling Interventies en Onderzoeken van het arrondissementsparket Den Haag.

Je bent (deels samen met de VZ-officier van justitie) de eerste contactpersoon en vraagbaak voor het Wvggz-netwerk. Denk hierbij aan onder meer ggz-instellingen, het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, gemeenten, politie en rechtbank). Ook medewerkers van het Openbaar Ministerie (OM) kunnen bij jou terecht met vragen over Wvggz-zaken in combinatie met hun strafzaak. Incidenteel kunnen ook burgers bij jou aankloppen voor informatie over gedwongen opname van bijvoorbeeld een familielid. Ten slotte draag je informatie aan voor veiligheidsoverleggen over verwarde personen.

Bij de beoordeling van Wvggz-verzoeken verwachten wij van je dat je snel weet te taxeren welke gevallen een zodanig risico voor de maatschappelijke veiligheid opleveren dat extra aandacht van de zijde van het OM geboden is. In deze zaken adviseer je de officier van justitie over mogelijke zorgvoorzieningen en afdoeningsmodaliteiten. Daartoe beschik je over een netwerk binnen, en kennis over het ggz-veld.

Jouw taken

 • Je destilleert en verwerkt informatie uit verschillende bronnen en maakt een snelle inschatting welke informatie relevant is om aan de rechter voor te leggen.
 • Je verstrekt informatie over (toepassing van) de Wvggz, beleidsregels en jurisprudentie.
 • Je adviseert en overlegt over verbetervoorstellen rond proces- en werkafspraken en in individuele casuïstiek.
 • Je monitort ingediende verzoeken en houdt relevante gegevens bij over de inhoud van de zaak, doorlooptijden, foutsignalering en afgewezen beschikkingen.
 • Je vertegenwoordigt het OM in casusoverleggen over personen met verward gedrag, met oog voor conflicterende belangen van de diverse betrokken partijen.
 • Je bewaakt de diverse belangen in de samenwerking, maar houdt de verbetering van de maatschappelijke veiligheid als doel.
 • Je ondersteunt als coördinerend VZ-secretaris de desbetreffende officier van justitie in de organisatie.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de VZ-secretarissen voor werkafspraken.
 • Je onderhoudt het Wvggz-netwerk en neemt deel aan al dan niet landelijke overleggen op VZ-gebied.
 • Je hebt een voortrekkersrol als het gaat om de meer complexe civiele zaken en de zaken waarin straf en zorg samengaan.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-diploma Nederlands recht.
 • Je hebt inzicht in de organisatie en in de processen van onze ketenpartners.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie.
 • Je hebt bij voorkeur juridische werkervaring binnen het werkveld van de verplichte zorg.
 • Je bent omgevingsbewust.
 • Je bent besluitvaardig en kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.
 • Je bent goed in het analyseren van problemen.
 • Je communiceert helder.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  De functie is gewaardeerd in salarisschaal 10 CAO Rijk. Afhankelijk van ervaring kan
  inschaling in de aanloopschaal plaatsvinden.

 • Maand­salaris Min €2.756 Max. €4.430 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB) van 16,37% van je jaarsalaris en IKB-uren. Met IKB kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren ook onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Meer over de functiegroep Commissiesecretaris

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het arrondissementsparket Den Haag is, samen met de politie-eenheid Den Haag, verantwoordelijk voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtstaat. Den Haag is de grootste plaats binnen het gelijknamige arrondissement. Het gebied omvat 34 gemeenten, met in totaal ruim twee miljoen inwoners. Steden als Gouda, Leiden, Alphen aan den Rijn en Delft vallen daaronder, maar ook landelijk gebied en een lange, aantrekkelijke kustlijn.

Het parket bestaat uit vier afdelingen: Beleid en Strategie, Interventies en Onderzoeken, Administratie en Bedrijfsvoering. Onze circa 380 medewerkers onderzoeken strafbare feiten, sporen verdachten op en gaan achter het crimineel verdiend geld aan. We begeleiden slachtoffers en proberen voor hen genoegdoening te vinden. Bij de rechtbank Den Haag behandelen we jaarlijks zo’n 20.000 strafzaken. Van de winkeldief tot de witwasser, van de cybercrimineel tot de verdachte van een levensdelict; elke zaak krijgt de aanpak en aandacht die hij nodig heeft.

Als OM geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Bij diversiteit kun je denken aan geslacht, culturele achtergrond, seksuele geaardheid en aan verschil in opleiding en carrière. Bij ons telt iedereen mee. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij ons thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

Afdeling Interventies en Onderzoeken
Bij onze afdeling Interventies en Onderzoeken werken ongeveer 180 medewerkers, verdeeld over zes teams, aangestuurd door zes teamleiders. De teams binnen de afdeling zijn twee gebiedsgebonden High impact crimes-teams (Groene Randstad en Den Haag), team Ondermijning, team ZSM, team Opleidingen en team Persoonsgebonden Aanpak (PGA).

Het team PGA kan gezien worden als het schakelpunt tussen de onderzoeks- en interventie-omgeving. Wij focussen op zaken waarin sprake is van een subjectgerichte aanpak waarbij kwetsbaarheid van dader en slachtoffer leidend is. Daarom zijn onder meer de verplichte zorg, de jeugdzaken, de TBS/PIJ-zaken (maatregelen van terbeschikkingstelling en plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) en andere Straf met Zorg-portefeuilles bij ons ondergebracht.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Groot verschil is dat de Wvggz een behandelwet is in plaats van een opnamewet zoals de wet Bopz. In de Wvggz heeft het OM de procesregie. In de nieuwe wetgeving besteden we meer aandacht aan de rechtspositie van de betrokkene.  De verplichte zorg wordt als het ware op maat bepaald. We overleggen vaker met collega’s binnen het OM, met de ggz-instellingen en met de rechtbank.

We kennen nu ook artikel 2.3 Wet forensische zorg. Dit artikel heeft impact op alle OM-collega’s die strafzaken beoordelen, omdat nu de strafrechter, naast het nemen van een beslissing in de strafzaak, in staat is een civiele zorgmachtiging of rechterlijke machtiging af te geven.

Door deze belangrijke wetswijzigingen zijn de werkzaamheden op het gebied van ‘verplichte zorg’ fors toegenomen en is er behoefte aan kwalitatief hoogwaardige ondersteuning op dit interessante en belangrijke thema.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat doen we samen met de politie en andere opsporingsdiensten. Bij strafbare feiten kan het gaan om overtredingen en misdrijven, variërend van winkeldiefstal tot moord. Na opsporing beslist het OM of het de zaak zelf verder afhandelt of dat verdachten voor de rechter moeten verschijnen. Het OM ziet toe op een correcte uitvoering van vonnissen: het betalen van geldboetes, het uitzitten van gevangenisstraffen of het uitvoeren van taakstraffen.

Bij het OM werken ruim vijfduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten en die diversiteit vinden we belangrijk. We streven dan ook naar een inclusieve organisatiecultuur waarin alle collega’s zich thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Óók in talent en groei.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Albert Baas, OvJ verplichte zorg

088-6998067

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kim Vaes, HR adviseur

06-83221741

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Onderzoeksjurist Afpakken Crimineel Vermogen

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 10 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Planner strafzaken Verkeerstoren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Businesscontroller

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon