Coördinerend Senior Jurist Bestuurlijke Maatregelen LNV-werkterrein

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Juridisch, Agrarisch
 • Reageren voor 18 december Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 46828
 • Plaatsingsdatum 25 november 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als coördinerend senior jurist heb je een breed takenpakket. Zo is het jouw verantwoordelijkheid om een passende maatregel te schrijven op een situatie die ertoe doet. Dit alles doe jij om ervoor te zorgen dat de NVWA een effectieve toezichthouder kan zijn. Binnen het team ben je coach en coördinator voor collega’s. In deze functie ben je een duizendpoot. Je hebt een signalerende rol en vertaalt diverse onderwerpen richting de rest van de organisatie.

Als senior jurist bestuurlijke maatregelen LNV kom je te werken binnen het team Bestuurlijke maatregelen 1 LNV van de divisie Juridische zaken. De focus van het team ligt op het LNV-werkterrein. Onder dit werkterrein vallen de volgende wetten: de Wet dieren, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, de Landbouwkwaliteitswet, de Plantenziektenwet, de Visserijwet en de Wet natuurbescherming. De taak van de NVWA is om toezicht te houden op (onderdelen van) deze wetten.

Wat ga je doen?
Geen werkdag is hetzelfde. Je bent voor collega’s een juridische vraagbaak en adviseert hen in het boeteopleggingstraject en bij passende en noodzakelijke herstelmaatregelen. Je stelt zelf complexe handhavingsbesluiten op en neemt als deel aan werkgroepen over (nieuwe) handhavingstrajecten met collega’s van andere directies van de organisatie. Je heb een signalerende rol en bent een belangrijke verbindende factor tussen Inspectie-onderdelen en Juridische zaken.

Als coördinerend senior jurist bestuurlijke maatregelen LNV zorg je dat je altijd op de hoogte bent van ontwikkelingen in het bestuursrecht, handhavingsrecht en Europees recht. Bij nieuwe wetgeving en wetswijzigingen ben je betrokken bij de implementatie. Bij politieke en media gevoelige zaken treedt jij op als juridische gesprekspartner en penvoerder, niet alleen intern maar ook extern.

Je betrekt de juiste partijen binnen en buiten de organisatie en weet wanneer je moet escaleren. Je signaleert knelpunten en potentiële risico’s. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de divisie door mee te denken over verbeteringen die de kwaliteit en uniformiteit kunnen bevorderen. Binnen het team werken we met een 4-ogenprincipe. In jouw handelen reflecteer je de kernwaarden van de NVWA: transparant, betrouwbaar, onafhankelijk en professioneel.

Je hebt een proactieve houding en bent in staat om snel te schakelen tussen rechtsgebieden. Je bent goed in het stellen van prioriteiten. Je hebt een open houding en zoekt de verbinding met anderen. Je bent overtuigend, staat open voor ideeën en weet de juridische consequenties goed te verwoorden. Complexe juridische trajecten weet je in de juiste richting te bewegen en je krijgt anderen hierin mee. Je beweegt je gemakkelijk in een politiek- bestuurlijke omgeving en weet je weg te vinden in een complexe organisatie. Daarnaast vind je het leuk om anderen op weg te helpen en te coachen. Je zoekt naar creatieve manieren om problemen op te lossen en denkt daarbij buiten de gebaande paden. Je bent innovatief en deelt je ideeën met je collega’s, voelt je thuis in een dynamische productieomgeving en houdt goed overzicht.

Daarnaast heb je:
• Een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau.
• Goede kennis van het bestuursrecht en Europees recht.
• Minimaal vijf jaar werkervaring in het behandelen van complexe juridische vraagstukken.
• Zeer goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
• Ervaring in politiek en/of bestuurlijke omgeving.
• Kennis van de agrarische sector is een pré.

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof, kun je uren verkopen voor geld of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, dan wordt het vaste contract allereerst voorafgegaan door een jaarcontract. Bij gebleken geschiktheid volgt in beginsel na een jaar omzetting in een vast contract voor onbepaalde tijd.
 • Betreft het een vacature met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op vast, maar heb jij al een vast dienstverband als rijksambtenaar? Dan behoud je dit vast dienstverband.
 • Betreft de vacature in eerste instantie een functie voor bepaalde tijd, dan wordt deze vacature niet opnieuw opengesteld als deze functie vast ingebed kan worden in de organisatie en de (in eerste instantie) tijdelijke vacature vervuld werd door een interne medewerker met een vast dienstverband.
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA, o.a. bij de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD).
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De divisie Juridische Zaken staat voor de juridische kwaliteit van het werk van de NVWA. Het toezicht kan alleen effectief en doelmatig zijn als het voldoet aan de eisen van het recht. De divisie bewaakt dit in de uitvoering van al haar taken en wil aldus een actieve bijdrage leveren aan toezicht, handhaving en dienstverlening door de NVWA. De verankering in de directie Strategie zorgt voor checks and balances ten opzichte van de directies Handhaven en Keuren. Ondanks verankering in de directie Strategie blijft Juridische Zaken NVWA-breed actief met nauwe relaties en taken op het terrein van de directies Handhaven, Keuren en Interne Organisatie.

De taken van Juridische Zaken zijn:
• (strategische) advisering aan de directie van de NVWA en de andere organisatieonderdelen, waaronder advisering in crisissituaties (bijvoorbeeld bij dierziektes);
• het nemen van handhavingsbesluiten (bestuurlijke boetes, bestuursdwang e.d.) en besluiten op bezwaar;
• het voeren van beroepsprocedures bij de rechter;
• actieve en passieve openbaarmaking (Wob).
De divisie bestaat uit 9 teams:
• Team Advisering & Privacy
• Team Bestuurlijke Maatregelen LNV 1 (vleesketen, visserij en diervoeders, diertransport)
• Team Bestuurlijke Maatregelen LNV 2 (dierenwelzijn, plant & natuur)
• Team Bestuurlijke Maatregelen VWS1 (horeca, ambachtelijke en industriële productie, bijzondere eet- en drinkwaren, geneesmiddelenwet)
• Team Bestuurlijke Maatregelen VWS2 (alcohol, tabak en cannabis, productveiligheid)
• Team Bezwaar en Beroep 1 (LNV en schadeclaims)
• Team Bezwaar & Beroep 2 (VWS en openbaarmaking en privacy)
• Team Openbaarmaking
• Team Juridische Zaken Bedrijfsbureau
De divisie Juridische Zaken biedt een uitdagende werkomgeving, waarin enthousiast en collegiaal wordt samengewerkt en medewerkers volop ontwikkelmogelijkheden hebben.
De vacature is in het team Openbaarmaking.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Marnix Dijkman

06-52758240

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Manager Openbaarmaking Juridische Zaken

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Directiesecretaris Handhaven (Inspectie)

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Administratief Inspecteur Medewerker Toezicht

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats =Woonplaats
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 2 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon