Coördinerend Specialistisch Adviseur

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €5.427 - €6.792
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 565427
 • Plaatsingsdatum 6 oktober 2022
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Als coördinerend specialistisch adviseur ben je verantwoordelijk voor de coördinatie en inhoudelijke aansturing van het tot stand komen en afstemmen van meerdere zeer complexe adviesproducten en/of ontwikkeling van zeer complexe specialistische adviesproducten in alle levensfasen van een product of systeem, binnen een of meer aandachtsgebieden binnen de Defensieorganisatie. Daarvoor bereid je de opdracht voor, analyseer je de problematiek, maak je advies- of specialistische producten, communiceer je tussen- en eindresultaten aan relevante doelgroepen en faciliteer je de besluitvorming.

De adviseur die wij zoeken, heeft ruime ervaring binnen de defensie organisatie op diverse IT-vakgebieden. Je ontwikkelt adviesproducten en voert adviesprocessen uit en je zorgt voor de inhoudelijke, procesmatige en procedurele voorbereiding van besluitvorming.

Je hebt ervaring met het maken van een vertaling van (strategisch) beleid naar het vakgebied. Evenals het implementatie en realiseren van nieuwe ontwikkelingen. Je bent een ster in het uitdragen en verdedigen van interne/externe (advies)producten en processen.

Inhoudelijke en operationele aansturing, begeleiding en coaching van andere (senior) adviseurs en medewerkers op de verschillende adviesterreinen is een vaardigheid die je geheel eigen hebt gemaakt.

De coördinerend specialistisch adviseur zorgt ervoor dat JIVC inhoudelijk goede adviezen levert en hoogwaardige producten realiseert. De coördinerend specialistisch adviseur is een autoriteit op zijn of haar vakgebied, loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen en is binnen en buiten JIVC een boegbeeld die uitdraagt dat JIVC het IT bedrijf is van Defensie.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie en werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.

Om de functie van coördinerend specialistisch adviseur goed te kunnen uitvoeren, vragen wij veel kennis, vaardigheden en ervaring. Wij zijn ons ervan bewust dat niet voor de volle 100% voldaan kan worden aan de gestelde kwalificaties, maar we vinden goede motivatie, aangevuld met relevante (werk)ervaring, net zo belangrijk.

Opleiding/ervaring:

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding, bij voorkeur richting techniek, bedrijfskunde of informatica, of een vergelijkbare militaire opleiding binnen de NLDA.
 • Je hebt ruime ervaring in en kennis van het defensie IT-domein.
 • Je hebt ervaring met complexe I(C)T-projecten.
 • Je hebt een IT- of processpecialisme zoals draadloze communicatie, assortimentsgewijs werken, landoptreden, informatie-gestuurd optreden, data.
 • Je hebt ruime bekendheid met de structuur en werkwijze van de Defensieorganisatie en de Bestuursstaf.

Je hebt kennis van:

 • De producten, diensten, organisatie en processen binnen Defensie en JIVC.
 • Programma- en projectmanagementmethodieken, voortbrengingstechnieken en verbeteraanpakken (MSP, Prince-2, IPMA, Agile / Scrum / Kanban, Lean).
 • Je beschikt over adviesvaardigheden voor senior adviseurs.
 • Je hebt inzicht in het strategisch beleid van Defensie en in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen projecten/programma's.

Persoonlijke eigenschappen:

 • Je beschikt over adviesvaardigheid, integriteit, durf en bestuurlijke sensitiviteit.
 • Je kunt goed analyseren en conceptueel denken.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je bent organisatiegericht, kunt goed beïnvloeden en bent een echte netwerker.
 • Je hebt durf en schroomt niet impopulaire maatregelen te nemen.
 • Je beschikt over sterke overtuigingskracht, waarbij je in staat bent ingewikkelde zaken goed over te brengen op anderen.
 • Je hebt een goed gevoel voor belangen van individuen en organisatieonderdelen en handelt hiernaar.
 • Je beschikt over leidinggevende en motiverende capaciteit.
 • Je kunt goed werken in teamverband.
 • Je kunt omgaan met tegengestelde belangen.
 • Je bent actief in het op peil houden van je kennisniveau.

Tijdens het gesprek zullen cases voorgelegd worden. Een assessment kan deel uitmaken van het sollicitatieproces.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.

 • Maand­salaris Min €5.427 Max. €6.792 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling.
 • Maximaal aantal uren per week 38

OVERIGE ARBEIDSVOORWAARDEN

Buiten het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. Daarnaast ontvangen burgermedewerkers maandelijks een bruto tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering. Naast een pensioenregeling bij het ABP ontvang je maandelijks een tegemoetkoming voor woon-werkverkeer of kun je onder gunstige voorwaarden kiezen voor een OV-abonnement met onbeperkt reizen door heel Nederland. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Hoe leuk werken bij Defensie ook is; wij vinden het belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het JIVC is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

De werkzaamheden worden verricht binnen het Competentie Centrum (CC), dat onderdeel uitmaakt van het Expertise Centrum (EC), organisatorisch ondergebracht binnen het Joint IV Commando (JIVC) van de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Het Competentie Centrum kun je zien als de interne detacheringsorganisatie voor generiek inzetbare expertise gebieden. Belangrijke pijlers voor het Competentie Centrum zijn vakmanschap en betrokkenheid. Wij zorgen ervoor dat onze collega's met een gevulde gereedschapskist bij de diverse afdeling aan de slag kunnen. Voor collega's is het Competentie Centrum de thuisbasis om van daaruit uitdagende klussen aan te gaan.

Het Competentie Centrum bestaat uit verschillende op vakgebieden (project-/portfoliomanagement en (project)advies) gerichte functionele units. Deze units vormen de (groei)kernen waarbinnen vaktechnische expertise wordt gecentreerd. Het bijeenbrengen van professionele expertise op het betrokken vakgebied en de bijbehorende kennisdeling vormen daarbij het uitgangspunt. Het creëren van flexibiliteit in de allocatie van schaarse capaciteit zorgt voor een wendbare IT-organisatie die effectief kan meebewegen met de continu wijzigende behoefte die Defensie en haar ketenpartners stellen aan de IT-ondersteuning.

Ministerie van Defensie

Het Ministerie van Defensie bestaat uit de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando en de Defensie Materieel Organisatie. De minister van Defensie heeft de politieke leiding. Defensie is dagelijks actief in Nederland en het buitenland voor de belangen van ons land en haar inwoners. Hiermee dragen wij, nu en in de toekomst, bij aan de welvaart en veiligheid van ons land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer R.J. Vossestein

06-13930696

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Spec Adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider C

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Junior Specialistisch Adviseur

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon