Coördinerend Specialistisch adviseur Arbeid en Vermogen bij FJZ

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.984 - €8.408
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer DGBD2023-TD/FJZ 09
 • Plaatsingsdatum 15 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als Coördinerend/Specialistisch Adviseur Arbeid en Vermogen signaleer je politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken en speel je daarop in. Je geeft vorm aan richtinggevende beleidsvorming in de toekomst (visie en agenda-vorming), beïnvloedt deze en vertaalt dit alles naar strategieën en oplossingsrichtingen die passen binnen het fiscale recht. Onderwerpen die bij Arbeid en Vermogen spelen liggen op het terrein van de inkomstenbelasting (niet-winst), loonbelasting, erf- en schenkbelasting, overdrachtsbelasting, assurantiebelasting, kansspelbelasting en Natuurschoonwet.

Als adviseur Arbeid en Vermogen houd jij je dus bezig met zeer complexe onderwerpen. Deze zijn vaak ook politiek of publicitair gevoelig of hebben een groot budgettair belang. Van jou wordt verder verwacht dat je een voortrekkersrol vervult en een motiverende en stimulerende rol hebt naar andere medewerkers van de afdeling. Je staat voor eenheid van beleid en uitvoering en hebt ook oog voor ontwikkelingen op het terrein van de menselijke maat, maatwerk en dienstverlening.

Je werkt nauw samen met andere onderdelen van de Belastingdienst en afdelingen van het ministerie van Financiën. Je legt waar nodig verbanden met andere belastingmiddelen en -processen. Je adviseert in complexe casuïstiek, waarbij je rekening houdt met conflicterende belangen. Je zorgt voor aansluiting op en afstemming met bestuurlijke, politieke en strategische doelstellingen. Ook geef je gevraagd en ongevraagd advies over voorgenomen wet- en regelgeving. Hierbij houd je rekening met politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en de uitvoeringsaspecten. Signalen uit de praktijk zet je waar nodig om in voorstellen voor beleidsaanpassingen.

Je beschikt als adviseur over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat een brug te slaan tussen partijen met verschillende belangen en deze op één lijn te brengen. Je bent proactief, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management en ondersteunt hen bij de fiscale sturing. Verder signaleer je beleidsmatig, budgettair, politiek of publicitair gevoelige kwesties en ben je in staat hierop relevante actie te ondernemen.

Gezien de taken en verantwoordelijkheden gaat het om een functie van 36 uur.

 • je hebt WO-niveau in een voor de functie relevante richting;
 • je hebt inzicht in politieke verhoudingen en de bestuurlijke context van vraagstukken;
 • je hebt inzicht in wetgevingsprocessen;
 • je bent senior met landelijke autoriteit op het gebied van het fiscale recht;
 • je bent kritisch en analytisch;
 • je bent stressbestendig en kunt goed in een klein team samenwerken;
 • je brengt je standpunt helder en met overtuiging over;
 • je beschikt over een brede blik, je legt verbanden met andere processen en middelen en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • je beschikt over uitstekende contactuele, communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
 • ervaring op verschillende posities binnen of buiten de Belastingdienst en het Ministerie van Financiën heeft de voorkeur.

Competenties

 • Bestuurssensitiviteit;
 • Onafhankelijkheid;
 • Netwerken;
 • Visie;
 • Omgevingsbewustzijn;
 • Verbinden;
 • Creativiteit.

Wat vinden we nog meer belangrijk?

Je bent in staat de verbinding tussen beleid en uitvoering leggen. Je bent een initiatiefrijke teamspeler die knopen durft door te hakken. Je bent stressbestendig en gewend om veel ballen in de lucht te houden. Je bent betrokken, hebt verantwoordelijkheidsgevoel én je bent flexibel.

Talent als basis, diversiteit als kracht

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.984 Max. €8.408 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Je reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur je Curriculum Vitae en je motivatiebrief voor 2 Oktober 2023 onder vermelding van DGBD2023-TD/FJZ 09 naar emailadres: [email protected].

Informatie over de functie
Celine Slijpen, Afdelingshoofd Arbeid en Vermogen, Telefoon: 06 4683 6264
E: [email protected]

Informatie over de procedure
Iris Huisman, MD-adviseur Belastingdienst, Telefoon: 06 5018 5553
E: [email protected]

Een assessment en een draagvlakgesprek maken onderdeel uit van de procedure. Ook kan het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (FJZ)

De concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (hierna: FJZ) is de fiscaal-juridisch verantwoordelijke directie binnen DGBD. Dat komt tot uitdrukking in fiscaal-juridisch advies aan de ambtelijke en politieke top en in kaderstelling over en kwaliteitsborging van het fiscale uitvoeringsbeleid.

De fiscaliteit is het geheel van alle wetten, regels en procedures voor de belastingheffing en - inning en daarmee de kern van de Belastingdienst. Elke verandering in fiscale wetgeving heeft impact op burgers en bedrijven, maar ook op de Belastingdienst zelf. Rechtsstatelijkheid, rechtmatigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid zijn belangrijke waarden die FJZ voor de Belastingdienst als geheel bewaakt. FJZ vervult een schakelrol tussen de Belastingdienst en het kerndepartement.

De afdeling Arbeid en Vermogen

De afdeling Arbeid en Vermogen bestaat uit gespecialiseerde fiscalisten en is volop betrokken bij de uitdagingen van de Belastingdienst op het gebied van bijvoorbeeld box 3, de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de eigen woning.

De afdeling heeft onder meer de volgende taken:

 • Adviseren en ondersteunen bij parlementaire kwesties op het gebied van arbeid en Vermogen;
 • Kaders stellen voor het fiscale uitvoeringsbeleid;
 • Functionele aansturing van corporate dienst Vaktechniek. Deze functionele aansturing komt bijvoorbeeld tot uiting bij de totstandkoming van beleidsbesluiten;
 • Aanspreekpunt voor Directoraat Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) en tussen DGFZ en de overige onderdelen van de Belastingdienst;
 • Bijdragen aan fiscale inhoud van uitvoeringstoetsen en quickscans bij beleidsvorming en totstandkoming wet- en regelgeving;
 • Beantwoorden van Kamervragen in samenwerking met de directie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en de uitvoerende directies;
 • Bijdragen aan wets- en beleidsevaluaties DGFZ.

Ministerie van Financiën, directoraat-generaal Belastingdienst

De afdeling Arbeid en Vermogen bestaat uit gespecialiseerde fiscalisten en is volop betrokken bij de uitdagingen van de Belastingdienst op het gebied van bijvoorbeeld box 3, de Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de eigen woning.

De afdeling heeft onder meer de volgende taken:

 • Adviseren en ondersteunen bij parlementaire kwesties op het gebied van arbeid en Vermogen;
 • Kaders stellen voor het fiscale uitvoeringsbeleid;
 • Functionele aansturing van corporate dienst Vaktechniek. Deze functionele aansturing komt bijvoorbeeld tot uiting bij de totstandkoming van beleidsbesluiten;
 • Aanspreekpunt voor Directoraat Generaal Fiscale Zaken (DGFZ) en tussen DGFZ en de overige onderdelen van de Belastingdienst;
 • Bijdragen aan fiscale inhoud van uitvoeringstoetsen en quickscans bij beleidsvorming en totstandkoming wet- en regelgeving;
 • Beantwoorden van Kamervragen in samenwerking met de directie Uitvoerings- en Handhavingsbeleid en de uitvoerende directies;
 • Bijdragen aan wets- en beleidsevaluaties DGFZ.

Belastingdienst
Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen.
De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen.
De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.
Lees meer over de Belastingdienst. Belastingdienst Nederland
Ministerie van Financiën
Samenwerken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen
en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
Lees meer over het ministerie van Financiën. Ministerie van Financiën | Rijksoverheid.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Celine Slijpen, Afdelingshoofd Arbeid en Vermogen

06 4683 6264

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Iris Huisman, MD-adviseur Belastingdienst

06 5018 5553

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur formeel recht

Belastingdienst
 • Stand­plaats KV7
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 12 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bestuursadviseur uitvoering

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 9 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior jurist publiekrecht

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 16 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon