Coördinerend / Specialistisch Adviseur DG-control

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.913 - €5.825
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 2 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer FEZ/2021/975
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Is er dekking voor het beleidsvoorstel in deze brief aan de Tweede Kamer?”,
“Kloppen de tabellen met de tekst?” ,
“Is dit een goed antwoord op deze Kamervraag?”,
“Deugt deze onderbouwing van de claim?”, maar ook
“Welke punten kan de directeur-generaal (DG) inbrengen in het overleg met de minister morgen?”
“Waar moet ik de DG op attenderen zodat hij snel scherp heeft welke gevolgen het voorgelegde besluit hebben?”

Dit zijn vragen die dagelijks binnen het cluster DG-control DGHBWE binnenkomen. De kolom van DGHBWE betreft de volgende werkvelden: hoger onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, wetenschap en emancipatie.

Om ons team compleet te maken zoeken wij een slimme, enthousiaste en sociaalvaardige persoon. Een adviseur die de DG scherp kan adviseren en vanuit een goede samenwerking stevige (beleids)control uitvoert op de directies van DGHBWE.

Dit doe je vanuit de directie FEZ, ofwel: je bent verantwoordelijk voor de instemming van FEZ. Beleidsvoorstellen, toezeggingen en dergelijke dienen binnen de begroting te passen. Dit betekent dat je niet alleen de directeur-generaal goed moet adviseren, maar zeker ook de directeur FEZ goed aangesloten houdt op hetgeen er binnen het directoraat speelt. Binnen FEZ ben je degene die de punten van DGHBWE zo goed mogelijk voor het voetlicht brengt. Ook verzorg je de afstemming met het ministerie van Financiën van de beleidsvoorstellen die aan de Tweede Kamer worden verzonden.

Dit alles doe je door goed contact en nauwe afstemming te hebben met de collega’s bij de directies en dienstonderdelen, binnen FEZ en met de Inspectie der Rijksfinanciën (ministerie van Financiën).

Daarbij heb je onder meer de volgende taken:

 • advisering en informatievoorziening aan de DG over de effectiviteit, betrouwbaarheid en realiteit van beleids- en begrotingsvoorstellen (conform de interne regels budgetdiscipline) van onder de DG ressorterende beleidsdirecties;
 • toetsen van budgettaire gevolgen, gehanteerde vooronderstellingen, consistentie met de strategische beleidsagenda, risicoanalyse en beheersmaatregelen;
 • monitoring, evaluatie en analyse van (strategische) ontwikkelingen op het aandachtsgebied van de DG;
 • advisering aan de DG ten aanzien van opdrachtverlening aan DUO;
 • participeren in projecten zoals interdepartementale beleidsonderzoeken, brede maatschappelijke heroverwegingen en de operatie inzicht in kwaliteit.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Binnen de directie Financieel Economische Zaken is de afdeling DG-control. De afdeling DG-control adviseert en ondersteunt de DG's bij de aansturing en beheersing van portefeuilleaangelegenheden. De DG-controllers incl. hun ondersteuners voorzien de DG's van adviezen waarmee de DG's optimaal in positie worden gebracht om beslissingen te nemen. Door de adviezen van DG-control moeten de DG's beter in staat worden gesteld vooraf te sturen en te anticiperen op ontwikkelingen en knelpunten op de beleidsterreinen en de directies die tot zijn of haar verantwoordelijkheid behoren. DG-control maakt hiertoe analyses, onderkent risico's en stelt beheersmaatregelen voor. Tevens bewaakt DG-control het overzicht over de portefeuille en de voortgang van de beleidsprioriteiten ten behoeve van de betreffende DG. DG-control is het aanspreekpunt voor de directies.
Onder de afdeling DG-control vallen de clusters DGHBWE, DGPV en DGCM.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OCW werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. Het ministerie werkt voor mensen. Leerlingen, studenten en hun ouders. Kunstenaars, museumdirecteuren en leraren. Onderwijzers en docenten van primair tot hoger onderwijs. Wetenschappelijk onderzoekers. Medewerkers van radio en televisie, bibliotheken en kunstinstellingen. Deze opsomming is nog verre van compleet. Beleid wordt gemaakt vóór mensen, dóór mensen. De bewindslieden, bestuur, leidinggevenden en medewerkers van het ministerie werken er dagelijks hard aan.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet zich actief in om een inclusieve werkomgeving te creëren. Samen werken wij aan een organisatie waar iedere medewerker zich betrokken en gewaardeerd voelt. Naast jouw talenten, ervaring en motivatie maken ook verschillende aspecten van jouw identiteit onze organisatie rijker, innovatiever en leuker. Talent als basis, diversiteit als kracht.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ronald Flohil, hoofdcontroller DGHBWE

06-51574138

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving en Selectie OCW

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Financieel adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior financieel economisch adviseur

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Management/projectondersteuner

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-32
 • Salaris­niveau schaal 7,schaal 8
 • Reageren voor 8 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon