• Utrecht
 • Universitair Master
 • 32 - 36 uur
 • schaal 14
  €5.864 - €8.550 (bruto)
 • Onderzoek / wetenschap
 • Solliciteer voor 17 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: 51674, Plaatsingsdatum: 18 mei 2024

Dierenwelzijn: daar wil jij jouw wetenschappelijke expertise graag voor inzetten. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werk je in Utrecht voor bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO). Hier breng jij als Coördinerend specialistisch adviseur jouw wetenschappelijke kennis in op het gebied van dierenwelzijn.

 

Als Coördinerend specialistisch adviseur dierenwelzijn kom je te werken binnen de directie Strategie, op de afdeling Risicobeoordeling Dierenwelzijn, Plantgezondheid en Natuur van BuRO. Samen met de medewerkers van de afdeling Risicobeoordeling Volksgezondheid werk je in een multidisciplinair team van biologen, chemici, microbiologen, dierwetenschappers en dierenartsen. Dit team draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

 

Van kip tot koe, van hond tot vis, van stal tot slachthuis, deze baan bruist van variatie in breedte en diepgang. Risico’s voor dierenwelzijn zijn er van groot tot klein, waarbij je voor je advies op zoek gaat naar de beste manier die de meeste impact kan hebben op de weg naar een gewaarborgd dierenwelzijn. Elke dag werken we als team aan het verbeteren van het dierenwelzijn in Nederland door de risico’s voor gehouden dieren (zoals landbouwhuisdieren, huisdieren en dierentuindieren) in kaart te brengen, om hiermee onder andere het risicogericht toezicht te ondersteunen.

 

Wat ga je doen?
Als Coördinerend specialistisch adviseur dierenwelzijn ben je verantwoordelijk voor de wetenschappelijke vraagstellingen en analyses rondom de beoordeling van dierenwelzijn in verschillende situaties, bij verschillende diersoorten en in verschillende fasen van de productieketens. Je hebt gespecialiseerde kennis en ervaring in diverse disciplines en je bent bekend met dierenwelzijnsrisico’s voor verschillende diersoorten. Je signaleert relevante knelpunten en beoordeelt risico’s in Nederland (en Europa) en je ondersteunt de advisering daarover van BuRO aan de divisies van de NVWA en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). 

 

Primair staat dat je op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren in een complex speelveld van diverse productieketens en stakeholders. Je leidt en begeleidt daarbij wetenschappelijke onderzoeksprojecten en zet daarvoor je gespecialiseerde kennis en ervaring in diverse disciplines van dierenwelzijn in. Als Coördinerend specialistisch adviseur onderhoud je professionele relaties met een groot (inter)nationaal deskundigennetwerk. Je bent verantwoordelijk voor het uitbestedingstraject van projecten en je begeleidt het dierenwelzijnsonderzoek dat BuRO heeft uitgezet. 

 

In je rol als Coördinerend specialistisch adviseur dierenwelzijn krijg je de ruimte om je wetenschappelijke onafhankelijkheid en creativiteit in te zetten en verder te ontwikkelen, samen te werken met betrokken en deskundige collega’s binnen en buiten BuRO, en inhoudelijk interessant werk te leveren in een goede en collegiale werksfeer.  


 

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is ingebed binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit c.q. laat die uitvoeren door één van de kennisinstellingen. Dat onderzoek omvat zowel bestaande situaties en incidenten als signalen van potentieel nieuwe gevaren. BuRO voert ook onderzoek uit om proactief tot risicobeoordelingen te kunnen komen voor nieuwe agentia en situaties. Tevens verzamelt BuRO gegevens vanuit het toezicht om risicobeoordelingen uit te kunnen voeren binnen domeinen en over hele productieketens. Deze risicobeoordelingen van casussen, ketens en domeinen vormen de basis voor adviezen aan de bewindspersonen van LNV en VWS, alsmede aan de IG-NVWA.

 

De Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit (WOR) regelt de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van risicobeoordeling. Binnen de WOR staan voedselveiligheid en productveiligheid centraal. Recent heeft de minister van LNV bepaald dat hieronder ook dierenwelzijn moet worden verstaan. Deze wet heeft geen betrekking op plant- en diergezondheid of natuur (inclusief biodiversiteit). Desondanks beoordeelt BuRO op deze terreinen wel risico’s. BuRO handelt bij het opstellen van risicobeoordelingen op vergelijkbare wijze, ongeacht of deze wel of niet onder de WOR vallen.

 

BuRO is een relatief klein onderdeel binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO kenmerkt zich als laagdrempelig en bevat veel betrokken en gemotiveerde, hoogopgeleide medewerkers, met oog voor elkaar.
 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, voor ons is dat vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers niet altijd makkelijk is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toeziet. Veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat doet de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wij kijken scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Ook heeft de NVWA een belangrijke rol bij exportkeuringen en bij de import van producten in Europa.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op dierenwelzijn, diergezondheid, voedselveiligheid, productveiligheid, tabaks- en alcoholontmoediging, plantgezondheid en natuur en milieu.

De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Godelieve Kranendonk, afdelingshoofd Risicobeoordeling Dierenwelzijn, Plantgezondheid en Natuur

06-21936059

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Specialistisch Adviseur Veterinaire Volksgezondheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Adviseur/Projectleider Toezicht Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

ISO Auditor Interne Auditdienst

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon