Coördinerend/specialistisch adviseur digitalisering processen en datakwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 21 juni Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer BD21/DGM/210142
 • Plaatsingsdatum 7 juni 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het DG Migratie is verantwoordelijk voor het beleid voor toelating, verblijf en terugkeer van vreemdelingen. Dit belangrijke werk kan alleen goed gedaan worden als de informatiepositie van alle betrokken ketenpartners uitstekend is. Om die reden zoeken wij iemand die ijzersterk is in het verbeteren van samenwerkingsverbanden met als doel om ingewikkelde informatieprocessen in de goede banen te leiden. Krijg jij er energie van als er op basis van kwalitatieve data op beleids- en uitvoeringsniveau de juiste besluiten kunnen worden genomen? Zie jij het als een uitdaging om een belangrijke bijdrage te leveren aan de verdere doorontwikkeling van de informatiepositie van de gehele migratieketen? Lees dan snel verder.

De migratieketen heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in het verbeteren van de gezamenlijke informatiepositie. De kwaliteit van de uit te wisselen informatie is door de onderlinge samenwerking en afhankelijkheden steeds belangrijker geworden. Deze doorontwikkeling heeft ertoe geleid dat de informatie van alle ketenpartners voor een aanzienlijk deel digitaal beschikbaar is voor medewerkers op de werkvloer. Hierdoor beschikken zij over actuele en kwalitatieve informatie en kunnen zij hun werkzaamheden op de juiste wijze uitvoeren. We willen als keten toewerken naar een situatie dat alle informatie digitaal beschikbaar is. Een volledig digitaal online real-time vreemdelingenbeeld is het doel dat we als Migratieketen nastreven.

In deze functie lever je een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van dat vreemdelingenbeeld. Om de kwaliteit van het werk in de migratieketen te kunnen blijven realiseren, ligt jouw focus op het borgen van de informatiepositie van alle medewerkers op de werkvloer van de migratieketen. Dit doe je door het vervullen van twee specifieke rollen, namelijk als Coördinator Datakwaliteit en als Voorzitter van de Adviesgroep keteninformatie- en processen. In beide rollen is het jouw taak de onderlinge afstemming en samenwerking tussen ketenpartners te optimaliseren. Je ondersteunt hierbij de ketenpartners in de uitvoering van initiatieven en houdt daarbij oog voor het ketenbelang.

Rol 1: Coördinator Datakwaliteit
In je rol van Coördinator Datakwaliteit ondersteun je de ketenpartners bij het op orde houden van de kwaliteit van de gegevens die zij met elkaar uitwisselen in het primaire proces. Daartoe zorg je ervoor dat de opgestelde en vastgestelde Plan-Do-Check-Act cyclus (PDCA-cyclus) datakwaliteit in samenspraak met de ketenpartners wordt uitgevoerd. Hiervoor coördineer je verschillende initiatieven zoals het organiseren van datakwaliteitsmetingen, het voorzitten van overleggen en het organiseren van inspiratiesessies. Hierbij sla je de brug tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de keten.
Je hebt oog voor de haalbaarheid en complexiteit van de uitvoering. Ook vertaal je de bevindingen naar (jaar)plannen en opdrachtbrieven en/of managementafspraken.

Rol 2: Voorzitter Keteninformatie en -processen
Ter ondersteuning van de verdere doorontwikkeling van de informatiepositie van de gehele keten is de Adviesgroep Keteninformatie en –processen ingesteld. Dit betreft een adviesorgaan van de migratieketen voor de digitalisering van de werkprocessen. De Adviesgroep, waarin alle ketenpartners vertegenwoordigd zijn, wordt ondersteund door een Team ketenprocessen, bestaande uit de voorzitter, een business analist en een ondersteuner. Het team ondersteunt ketenpartners bij het in kaart brengen van de impact van wijzigingen in de inhoudelijke processen op de ketenbrede informatie-uitwisseling.

Als Voorzitter van deze adviesgroep heb je oog voor de verschillende ontwikkelingen bij ketenpartners op het gebied van informatiepositie en informatiesystemen. Je behoudt zoveel mogelijk het totale overzicht van de ontwikkelingen en de wensen bij de ketenpartners. Welke processen moeten met voorrang gedigitaliseerd worden? Je signaleert en bespreekt ontwikkelingen tijdig met ketenpartners in de overleggen op tactisch en strategisch niveau die daarvoor zijn ingericht en met de Directie Migratie Beleid (DMB). Alles is er op gericht om ontwikkelingen die van invloed zijn op ketenbrede informatie-uitwisseling vroegtijdig te onderkennen. Ook signaleer je wijzigingen in beleid en wetgeving die van invloed zijn op de informatie-uitwisseling.

Functie-eisen

Functie eisen
• Je hebt een WO-werk- en denkniveau;
• Je hebt werkervaring opgedaan in ketenverbanden in de (semi)overheid;
• Je hebt werkervaring op het gebied van de verbinding tussen primaire processen en ICT;
• Je hebt ruime ervaring met het inhoudelijk aansturen en motiveren van hoger opgeleide professionals;
• Je hebt sterke communicatie- en presentatie-vaardigheden, met name overtuigingskracht en sturend vermogen;
• Je hebt goede onderhandel- en netwerkvaardigheden;
• Je bent een teamplayer;
• Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in woord en geschrift.

Competenties:
• Omgevingsbewust
• Goed kunnen samenwerken
• Enthousiasmeren
• Creatief
• Pro-actief

Jouw profiel
Samen met ketenpartners werken aan het verbeteren van processen en het leveren van kwalitatief goede data zijn echt onderwerpen waar je energie van krijgt. Je vindt het leuk om te begrijpen hoe de Migratieketen werkt en hoe deze effectiever en efficienter kan worden. Je wilt ervoor zorgen dat medewerkers in de migratieketen hun werk goed kunnen uitvoeren door de informatiebehoefte van de keten te vertalen naar gedegen strategie en beleid. Het is je kracht om tussen uitvoerend, tactisch en strategisch niveau te kunnen schakelen. Zo word je bijvoorbeeld blij van het organiseren van een datamissie, visie- en strategietraject en het realiseren van een nieuw digitaal werkproces samen met de ketenpartners.

Je hebt affiniteit met de relevante ketenbrede, departementale en rijksbrede standaarden en afsprakenkaders op het gebied van informatiemanagement en data-governance raamwerken (als DAMA-DMBOK en het Kenniswiel Datagovernance Rijk) en kunt deze toepassen. Het helpt als je ervaring hebt opgedaan met het organiseren van datakwaliteitsmetingen en analyses en je al enige kennis hebt van de migratieketen en/of kennis hebt van de belangrijkste migratieketenprocessen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Regie Migratieketen (DRM) bevordert het functioneren van en samenwerking binnen de migratieketen. Daarmee stelt DRM de migratieketen maximaal in staat de Vreemdelingenwet en het migratiebeleid snel en zorgvuldig uit te voeren en daarover verantwoording af te leggen. De directie doet dit vanuit verschillende rollen (zoals ketenregisseur en opdrachtgever) en met verschillende instrumenten (zoals (financiële) sturing met (Europese) subsidies, managementinformatie en data-analyse, keteninformatiesystemen, relatiemanagement etc.).

De migratieketen wordt gevormd door een keten van uitvoeringsorganisaties werkzaam op het (publieke) vreemdelingenterrein zoals onder andere de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Nationale politie, de Koninklijke Marechaussee, Dienst Justitiële Inrichtingen en Buitenlandse Zaken. Daarnaast werkt de directie samen met een groot aantal partners van de keten, zowel binnen als buiten de overheid, zoals de rechtspraak, Vluchtelingenwerk Nederland, Stichting Nidos etc.

De afdeling Ketenvoorzieningen is onderdeel van de Directie Regie Migratieketen (DRM). De afdeling Ketenvoorzieningen voert, in opdracht van het Topberaad (het Topberaad is het hoogste ambtelijke overlegorgaan en besluit over strategische vraagstukken in de Migratieketen), de regie over de centrale ketenvoorzieningen. Via de centrale voorzieningen wisselen ketenpartners informatie uit over vreemdelingen. Voorbeelden van centrale voorzieningen zijn de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV), het gegevenswoordenboek Vreemdelingenketen en het beheer over de afspraken die in de keten gemaakt zijn.
Samen met de ketenpartners bepaalt de afdeling de gewenste ontwikkelrichting, coördineert de realisatie en implementatie daarvan en worden problemen in het gebruik opgelost. De afdeling stuurt, namens de ketenpartners, de leveranciers van de ketenvoorzieningen aan. Daarnaast adviseert de afdeling over de informatieaspecten van ketenprocessen en voert het overleg in Europa over de Europese voorzieningen, zoals het beheer op het Europese visumsysteem, de introductie van een nieuw Entry-Exitsysteem (EES), e.d., zodat deze zo goed mogelijk aansluiten op onze nationale voorzieningen. Daarmee is de afdeling Ketenvoorzieningen aanspreekpunt voor informatievoorziening-gerelateerde vraagstukken binnen de migratieketen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Anders kijken. Meer zien. Een divers en inclusief JenV
Wij geloven dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteiten en ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Wij willen dat iedereen bij JenV zich welkom en gewaardeerd voelt, ongeacht zijn of haar achtergrond of voorkeur. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Peter Mostert

06-18308806

Karin Heijstek

06-53209039

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Hümeyra Akalin

06-50079682

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker asiel, opvang en terugkeer

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Migratie, directie Migratiebeleid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Technisch beheerder digitale toegang

Justitiële Informatiedienst (Justid)
 • Stand­plaats Almelo
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 9 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Administratief Medewerker

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 21 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon