• Amsterdam  -  route
  • Universitair Master
  • 36 uur
  • schaal 13
    €5.212 - €7.747 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 5 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: OM-3284, Plaatsingsdatum: 21 juni 2024

Het Functioneel Parket (FP) in Amsterdam is voor het Team IB&S op zoek naar een Coördinerend specialistisch adviseur - Horizontale fraude.

Heb jij het in je om de totale slagkracht van alle parketten van het OM te versterken op het gebied van Horizontale Fraude? Ben jij iemand die met creativiteit de aanpak van fraude naar een volgende fase brengt? Solliciteer dan nu!

Wat ga je doen?
In de portefeuille FINEC – financieel en economische criminaliteit, behoren onder andere de landelijke thema’s fraude en criminele geldstromen. Een deel van de operationele activiteiten op deze thema’s, waaronder verticale fraude waarbij de overheid zelf slachtoffer is, vallen binnen het Functioneel Parket. Het tweede deel van de operationele activiteiten, waaronder horizontale fraude waarbij veelal burgers en bedrijven het slachtoffer zijn, is primair belegd bij de arrondissementsparketten en de politie.

Vanuit de FINEC portefeuille en daarbinnen specifiek voor het thema horizontale fraude volgen een aantal landelijk coördinerende taken welke als doel hebben om intern het OM te verbinden en extern het OM te positioneren. Specifiek voor horizontale fraude is het daarnaast belangrijk om de totale slagkracht van de parketten gezamenlijk te versterken en landelijk het overzicht op het terrein van horizontale fraude te hebben teneinde visie, strategie en beleid te ontwikkelen en uit te dragen.

Jij bent het interne en externe aanspreekpunt voor zowel de portefeuille FINEC als horizontale fraude. Je ondersteunt de landelijke portefeuillehouder FINEC. Binnen het FP zitten vele specialisten op dit thema en jij zorgt dat deze kennis ontsloten wordt binnen een “virtueel” expertisecentrum.

In afstemming met de strategisch adviseurs en het plv. hoofd IB&S ontwikkel je op horizontale fraude binnen het OM tevens beleid, structureert en verbind de aanpak en doorziet fenomenen en trends in fraudebestrijding. Je bent iemand die de aanpak van fraude naar een volgende fase brengt, daar creatief in is en overzicht en inzicht met betrekking tot het effect creëert.

Het overdragen van kennis met betrekking tot deze thema’s binnen het gehele OM is een belangrijke taak die bij jou is ondergebracht. Dit kan door het vullen van kennissites, door presentaties te geven en door het onderhouden van een operationeel netwerk van specialisten bij de arrondissementsparketten, onder meer door het organiseren en leiden van themabijeenkomsten voor officieren van justitie.

Je hebt binnen de portefeuille horizontale fraude een belangrijke netwerkfunctie richting publieke en private ketenpartners. Je draagt het OM-standpunt derhalve actief en overtuigend uit. Zo zorg je er voor dat de inzet van het strafrecht bij de bestrijding van horizontale fraude zo efficiënt en effectief mogelijk is georganiseerd en dat het OM een betrouwbare partner is voor alle betrokken partijen. Voorbeelden van belangrijke private partners zijn: (brancheverenigingen van) verzekeraars, banken en curatoren. Belangrijke publieke partners zijn: Politie en FIOD, toezichthouders, rechters-commissaris faillissementen en diverse ministeries.

Bij sommige thema’s binnen de horizontale fraudeaanpak heeft het FP ook een operationele verantwoordelijkheid. Op deze thema’s ben je samen met een Informatie Officier van Justitie en de eigen afdeling IB&S, ook betrokken bij informatieprocessen en de verwerving van zaken.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het Functioneel Parket is gevestigd op vijf locaties, namelijk Zwolle, Amsterdam, Den Bosch, Rotterdam en Leeuwarden.

Wij willen dat onze gepleegde interventies zichtbaar, merkbaar en herkenbaar zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Daarom pakken we zaken op die effect hebben en bijdragen aan de bestrijding van ondermijnende criminaliteit op de gebieden fraude, milieu en afpakken van crimineel vermogen. In die aanpak werken wij nauw samen met de bijzondere opsporingsdiensten en de politie. Omdat ondermijnende criminaliteit niet mag lonen delen wij onze expertise aan andere onderdelen van het OM.

Het team:
Het team IB&S is binnen het FP verantwoordelijk voor de parket brede strategie en beleidsontwikkeling en geeft sturing aan informatieprocessen, zo ook binnen het fraudedomein. Hiermee geven wij invulling aan de verantwoordelijkheid om voor het FP zaken te verwerven met maatschappelijke impact en effect. Binnen het Fraudedomein zijn dat voornamelijk zaken die afkomstig zijn van de Fiscale inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) en de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA).

IB&S is een divers team dat bestaat uit ongeveer 45 medewerkers. Het team heeft als standplaats Amsterdam, maar werkt ten behoeve van alle FP-vestigingen in het land. Het team bestaat uit vier clusters, te weten Fraude, Milieu, Criminele Geldstromen en Privacy. Het team wordt geleid door een teamleider en een plaatsvervangend teamleider, die beiden verantwoordelijk zijn voor twee clusters en het daarbij behorende personeel.

De FINEC portefeuille is een OM-brede portefeuille die vanuit het FP vorm wordt gegeven. Je werkt dus vanuit het FP maar niet alleen voor het FP.

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim zesduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Sjoerd van Roosmalen, Plv. Teamleider

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Tim Spijker, Senior HR adviseur Recruitment 06-42400400

Solliciteren?

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon