Coördinerend Specialistisch Adviseur Microbiologische Voedselveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.927 - €7.237
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 10 juni
 • Vacaturenummer NVWA_20220419_14
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Voedselveiligheid: daar wil jij jouw wetenschappelijke expertise graag voor inzetten. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werk je in Utrecht voor Bureau Risicobeoordeling & Onderzoek (BuRO). Hier breng jij als Coördinerend specialistisch adviseur jouw wetenschappelijke kennis in op het gebied van microbiologie en levensmiddelentechnologie.

Als Coördinerend specialistisch adviseur microbiologische voedselveiligheid kom je te werken binnen de directie Strategie, op de afdeling Risicobeoordeling van BuRO. Je werkt in een multidisciplinair team van biologen, chemici, microbiologen, dierwetenschappers en dierenartsen. Dit team draagt bij aan de missie van de NVWA om de product- en voedselveiligheid, het welzijn van de natuur en dier en diergezondheid te vergroten.

Van kip tot koe, van stal tot slachthuis, van boer naar bord, deze baan bruist van variatie in breedte en diepgang. Microbiële risico’s zijn er van groot tot klein, waarbij je voor je advies op zoekt gaat naar dat ene puzzelstukje of een hele mozaïek waarmee je de meeste impact hebt op de weg naar een gewaarborgde voedselveiligheid. Elke dag werken we als team aan het verbeteren van de voedselveiligheid in Nederland door de microbiële risico’s van levensmiddelen in kaart te brengen om hiermee het risicogericht toezicht te ondersteunen.

Wat ga je doen?
Je voert binnen het dossier ‘microbiologische voedselveiligheid’ wetenschappelijke risicobeoordelingen uit en daarover adviseer je. Als adviseur zul je met name werken aan de wetenschappelijke volksgezondheidsrisicobeoordelingen van diverse productieketens en van productgebruik.

Als Coördinerend specialistisch adviseur microbiologische voedselveiligheid ben je verantwoordelijk voor de wetenschappelijke vraagstellingen rondom de beoordeling van microbiologische voedselveiligheid in verschillende situaties, van boer naar bord en dus in verschillende fasen van de productieketen. Je hebt gespecialiseerde kennis en ervaring in diverse disciplines en je bent bekend met microbiologische risico’s in levensmiddelen. Je signaleert relevante knelpunten en beoordeelt risico’s in Nederland (en Europa) en je ondersteunt de advisering daarover aan de divisies van de NVWA en de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Primair staat dat je op hoog wetenschappelijk niveau risicobeoordelingen uit kunt voeren in een complex speelveld van diverse productieketens en stakeholders. Je leidt en begeleidt daarbij wetenschappelijke onderzoeksprojecten en zet daarvoor je gespecialiseerde knowhow en ervaring in diverse disciplines van de microbiologie en levensmiddelentechnologie in. Als Coördinerend specialistisch adviseur onderhoud je professionele relaties met een groot (inter)nationaal deskundigennetwerk in binnen- en buitenland. Je bent verantwoordelijk voor het uitbestedingstraject van projecten en je begeleidt het onderzoek op het gebied van microbiologie en levensmiddelentechnologie.

In je rol als Coördinerend specialistisch adviseur microbiologische voedselveiligheid, krijg je de ruimte om je wetenschappelijke onafhankelijkheid en creativiteit in te zetten, samen te werken met betrokken en deskundig collega’s binnen en buiten BuRO, en inhoudelijk interessant werk te leveren in een goede en collegiale werksfeer.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) is ingebed binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO voert wetenschappelijk onderbouwde risicobeoordelingen uit c.q. laat die uitvoeren door één van de kennisinstellingen. Dat onderzoek omvat zowel bestaande situaties en incidenten als signalen van potentieel nieuwe gevaren. BuRO voert ook onderzoek uit om proactief tot risicobeoordelingen te kunnen komen voor nieuwe agentia en situaties. Tevens verzamelt BuRO gegevens vanuit het toezicht om risicobeoordelingen uit te kunnen voeren binnen domeinen en over hele productieketens. Deze risicobeoordelingen van casussen, ketens en domeinen vormen de basis voor adviezen aan de bewindspersonen van LNV en VWS, alsmede aan de IG-NVWA.

De Wet Onafhankelijke Risicobeoordeling Voedsel en Waren Autoriteit (WOR) regelt de onafhankelijkheid, kwaliteit en transparantie van risicobeoordeling. Binnen de WOR staan voedselveiligheid en productveiligheid centraal. Destijds heeft de toenmalige staatssecretaris van EZ bepaald dat hieronder ook dierenwelzijn moet worden verstaan. Deze wet heeft geen betrekking op plant- en diergezondheid of natuur (inclusief biodiversiteit). Desondanks beoordeelt BuRO op deze terreinen wel risico’s. BuRO handelt bij het opstellen van risicobeoordelingen op vergelijkbare wijze, ongeacht of deze wel of niet onder de WOR vallen.

BuRO is een relatief klein onderdeel binnen de directie Strategie van de NVWA. BuRO kenmerkt zich als laagdrempelig en bevat veel betrokken en gemotiveerde, hoogopgeleide medewerkers, met oog voor elkaar.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving. 

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

T.H.M. (Dick) Sijm, Midden manager Risicobeoordeling

06-46860810

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Chief Food Safety Officer

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 10 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior inspecteur Relatiemanager

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectleider Productveiligheid

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 16 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon