• Amsterdam  -  route
  • Universitair Master
  • 36 uur
  • schaal 13
    €5.212 - €7.747 (bruto)
  • Juridisch
  • Solliciteer voor 12 augustus 2024
  • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: OM-3300, Plaatsingsdatum: 27 juni 2024

Het Functioneel Parket (FP) is voor het Team Informatie Beleid & Strategie (IB&S) op zoek naar een enthousiaste en kundige operationeel coördinator binnen het cluster Milieu en Veiligheid.

Wil jij bijdragen aan de vertaling van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en strategieën naar actielijnen voor het primaire proces van het Functioneel Parket? Werk jij graag in een team dat wil anticiperen op ontwikkelingen in de actualiteit en heb je grote affiniteit met het milieu werkterrein? Dan zoeken wij jou!

Wat ga je doen?
Het domein Milieu en Veiligheid van het FP heeft een centrale rol in de bestrijding van milieucriminaliteit. Wij werken daarbij samen met een breed netwerk van publieke en private organisaties. Milieucriminaliteit behelst een veelheid van onderwerpen. Zie voor een mooi overzicht mét goede infographic: https://www.om.nl/onderwerpen/milieucriminaliteit/dreigingsbeeld-milieucriminaliteit.

Als coördinator ben je het eerste aanspreekpunt voor de teamleiding IB&S en werk je nauw samen met de Strategisch Adviseur Milieu. Je hebt een breed overzicht over het cluster en de medewerkers en de taken die binnen het cluster zijn belegd. Je bewaakt de voortgang, richting en resultaten van de handhavingsarrangementen en zorgt voor gewenste afstemming, samenhang en uniformiteit bij de uitvoering van de programmatische aanpak op de geprioriteerde thema’s Illegale gewasbeschermingsmiddelen, Afval en Zeer zorgwekkende stoffen.

Je zorgt voor de verbinding tussen thema’s, taken en activiteiten binnen het cluster. Daarbij kan je signalen van collega’s oppikken en verzamelen om deze vanuit het cluster als ‘rode draad’ onder de aandacht brengen van de teamleiding en daarop adviseren. Waar nodig organiseer je het overleg met collega’s op samenwerking, verbinding en taakverdeling binnen het cluster of in verbinding met andere clusters.

Je faciliteert de trekkers van de programmatische aanpak in het verbinding maken met in- en externe samenwerkingspartners, waardoor zij in staat zijn scherpe keuzes te maken binnen deze multidisciplinaire bestrijding van criminaliteit. Je fungeert als vraagbaak voor collega’s en hebt een coachende rol richting de minder ervaren medewerkers binnen het team.

Naast de coördinerende taken heb je ook inhoudelijke werkzaamheden binnen het cluster. Meer specifiek zal de coördinator verantwoordelijk zijn voor beleidsmatige en strategische vraagstukken die spelen bij de Milieuteams van de politieregio's. 

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het FP is het landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM) dat is gespecialiseerd in complexe zaken op de gebieden fraude, milieu en afpakken. Het FP (gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch, Zwolle en Leeuwarden) heeft het gezag over de opsporing van strafzaken die onder andere door de bijzondere opsporingsdiensten als de NLA, FIOD, NVWA en ILT worden gedaan en neemt in deze zaken vervolgingsbeslissingen. Daarnaast leveren wij expertise over deze onderwerpen aan andere onderdelen van het OM.

Het team;
Het team IB&S is binnen het FP verantwoordelijk voor de Parketbrede strategie en beleidsontwikkeling en geeft sturing aan informatieprocessen, zo ook binnen het Milieudomein. Hiermee geven wij invulling aan de verantwoordelijkheid om voor het FP zaken te verwerven met maatschappelijke impact en effect. Binnen het Milieudomein zijn dat voornamelijk zaken die afkomstig zijn van de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit (NVWA), De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Milieurecherche afdelingen van de eenheden binnen de Nationale Politie.

IB&S is een divers team dat bestaat uit ongeveer 45 medewerkers. Het team heeft als standplaats Amsterdam, maar werkt ten behoeve van alle FP-vestigingen in het land. Het team bestaat uit vier clusters, te weten Fraude, Milieu, Criminele Geldstromen en Privacy. Het team wordt geleid door een teamleider en een plaatsvervangend teamleider, die beiden verantwoordelijk zijn voor twee clusters en het daarbij behorende personeel.

Werken bij het Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim zesduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Als FP geloven wij in de kracht van diversiteit en inclusie, in alle lagen van de organisatie. Denk bij diversiteit niet alleen bijvoorbeeld geslacht, culturele achtergrond of seksuele geaardheid, maar ook aan een arbeidsbeperking en verscheidenheid in opleiding en werkervaring. Daarnaast streven wij naar een inclusieve organisatiecultuur. Iedereen telt mee.

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie (OM) zorgt voor opsporing en vervolging van strafbare feiten. Bij het OM werken ruim zesduizend medewerkers met diverse (culturele) achtergronden, opleidingen en kwaliteiten. Het is belangrijk dat alle collega’s zich bij het OM thuis voelen en gerespecteerd en gewaardeerd worden. Ook in talent en groei. Lees hier meer.

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Olav Beckers, Teamleider

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Tim Spijker, Senior HR adviseur Recruitment 06-42400400

Solliciteren?

Ministerie van Veiligheid en Justitie, Openbaar Ministerie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Youtube icon