Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend specialistisch adviseur Rijksbouwmeester

Rijksvastgoedbedrijf

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap, Volkshuisvesting, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Natuur / milieu
 • Reageren voor 24 oktober Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVB/2019/156
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Als het gaat om architectuur, stedenbouw, monumenten, ruimtelijke ordening en kunst kan de Rijksoverheid rekenen op het advies van de Rijksbouwmeester. En jij staat hem in al zijn rollen bij als coördinerend specialistisch adviseur. Met adequate analyses en onderzoeken geef jij inhoud aan de driehoek beleid, onderzoek en ontwerp.

Als een van de medewerkers van het Atelier ben je een belangrijke adviseur, ondersteuner en waar nodig vertegenwoordiger van de Rijksbouwmeester. Je opereert met gezag op inhoudelijk, tactisch en strategisch niveau. Zo agendeer je namens de Rijksbouwmeester maatschappelijke vraagstukken die een ruimtelijke impact hebben, en waarvoor met behulp van onderzoekend ontwerpen innovatieve oplossingen worden aangedragen. Daarbij maak je met jouw ervaring met complexe projecten het verschil.

Als coördinerend specialistisch adviseur ben je binnen het multidisciplinair samengestelde team van het Atelier een belangrijke schakel tussen beleidsmakers en ontwerpers, zowel inhoudelijk als coördinerend. Je krijgt zo met uiteenlopende beleidsthema’s te maken, zoals ruimte, energie, woningbouw, infrastructuur, water en landschap. Ook zet je je in voor de coördinatie, planning en – waar nodig – aansturing van de ontwerp- en adviesteams. Dit doe je samen met de adviseurs architectuur en stedenbouw van het Atelier en het College van Rijksadviseurs.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch niveau door opleiding en ervaring.
 • Je bent vaardig in het analyseren en toetsen van architectonisch, landschappelijk en stedenbouwkundig complexe projecten, primair vanuit je eigen vakexpertise.
 • Je hebt ruime ervaring met het multidisciplinair benaderen van complexe vraagstukken in het werkveld van beleid, onderzoek en ontwerp.
 • Je hebt ruime en relevante ervaring in het succesvol uitvoeren van (deel)projecten en/of het coördineren daarvan in alle fasen van het adviesproces.
 • Je hebt ervaring in (inter)nationale trajecten en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • Je bent als teamspeler gewend om beoogde resultaten gezamenlijk te bereiken en daarbij bruggen te slaan tussen diverse kennisdomeinen. Netwerken gaat je makkelijk af.
 • Je hebt een ondernemende houding en houdt ervan om nieuwe initiatieven te ontwikkelen.
 • Je bent enthousiasmerend én weet zaken ook daadwerkelijk te implementeren.
 • Je kunt met inhoudelijk gezag goed beredeneerd adviseren, waarbij je meerdere (maatschappelijke) belangen afweegt.
 • Je bent creatief en flexibel, en kunt tijdig vraagstukken (en ontwikkelruimte) agenderen, signaleren (en zo nodig implementeren) ten aanzien van de inhoudelijke visie van de Rijkbouwmeester.
 • Je bent in staat om inhoudelijke symposia, evenementen, lezingen en debatten te initiëren, voor te bereiden en te organiseren.
 • Je bent organisatiesensitief en representatief.
 • Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen in het vakgebied in binnen- en buitenland.
 • Je hebt een vlotte pen en een goede spreekvaardigheid. Zowel mondeling als op papier weet je te overtuigen en je kunt jouw boodschap helder verwoorden in essays, lezingen, artikelen, interviews en stukken die in ambtelijke kring gebruikelijk zijn.
 • Je spreekt en schrijft goed Engels.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf in de toekomst een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het team Atelier Rijksbouwmeester bestaat uit dertig medewerkers en ondersteunt de Rijksbouwmeester en het College van Rijksadviseurs (CRa). De Rijksbouwmeester is de belangrijkste adviseur van de Rijksoverheid op het gebied van architectuur, stedenbouw, monumenten, ruimtelijke ordening, architectuurbeleid en kunstopdrachten bij rijksgebouwen. De Rijksbouwmeester en zijn Atelier waarborgen de kwaliteit van de architectuur en stedenbouwkundige inpassing van onder meer rijksgebouwen, monumenten en paleizen, en adviseert over rijksarchitectuurbeleid en de toepassing van de percentageregeling beeldende kunst.

Bij de uitoefening van zijn functie neemt de Rijksbouwmeester een bijzondere positie in. Enerzijds maakt hij deel uit van het Rijksvastgoedbedrijf, wanneer zijn activiteiten betrekking hebben op gebouwen, werken en terreinen waarover de zorg van het Rijksvastgoedbedrijf zich uitstrekt. Anderzijds is hij de adviseur van de minister wanneer het gaat om algemene (beleids)kwesties ten aanzien van de kwaliteit van de architectuur en ruimtelijke inrichting in de brede zin van het woord.

Daarnaast heeft de Rijksbouwmeester, in afstemming met het CRa, als taak het aansturen en stimuleren van onderzoek en ontwerp, de borging van kwaliteit en het verbeteren van de rol van de Rijksoverheid als opdrachtgever. Ook vervult hij een stimulerende en signalerende functie in de kennisoverdracht van rijk naar andere overheden, de beroepspraktijk, het onderwijs en stakeholders en vice versa. Verder is hij betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van het architectuurbeleid van het rijk.

De Rijksbouwmeester:

 • is de eerste adviseur van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf voor het rijkshuisvestingsbeleid;
 • adviseert zelfstandig of als voorzitter van het CRa, samen met de andere leden van het CRa, de regering gevraagd en ongevraagd op het gebied van ruimtelijke inrichtingsvraagstukken vanuit de ontwerpende disciplines stedenbouw, infrastructuur, cultureel erfgoed, architectuur en landschapsarchitectuur. De advisering richt zich op alle fasen van het beleids-, plan- en uitvoeringsproces.

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie www.rijksvastgoedbedrijf.nl/over-ons/organisatie voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

Rijksvastgoedbedrijf

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bas Vereecken, Hoofd Atelier Rijksbouwmeester/College van Rijksadviseurs

06-27065122

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Violette van den Berg, backoffice werving & selectie

06-46859463

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksvastgoedbedrijf nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior adviseur Beveiliging

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 29 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior technisch adviseur werktuigbouw

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Assen
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Technisch contractadviseur vastgoed

Rijksvastgoedbedrijf
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 29 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon