Ga direct naar navigatie Ga direct naar hoofdcontent

Coördinerend/specialistisch inspecteur

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 11 augustus
 • Vacaturenummer ANVS 2020-166
 • Plaatsingsdatum 30 juni 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De ANVS is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en
volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. Dat is de missie van de ANVS.

Als Coördinerend Specialistisch Inspecteur Nucleaire Techniek zit deze missie in je genen. Jij bent een autoriteit binnen je vakgebied en bent in staat om complexe materie helder uit te leggen aan zowel vakgenoten als aan leken.
Veiligheid voorop is jouw leidend principe, jij bent in staat om jouw visie te vertalen in een inhoudelijk risicogericht programma dat een belangrijke bijdrage levert aan toezicht op de nucleaire veiligheid van kerninstallaties. Dankzij jouw verbindende eigenschappen is de nucleaire veiligheid in alle gevallen, zowel in normaal bedrijf als tijdens storingen, incidenten of ongevallen gewaarborgd.

Als senior deskundige op het gebied van nucleaire techniek en nucleaire veiligheid van kerninstallaties fungeer je als integraal aanspreekpunt voor deskundigen op verschillende vakgebieden. Je weet de verschillende technische aspecten tot een overkoepelend oordeel over de staat van nucleaire veiligheid te integreren. Dankzij jouw jarenlange en bij voorkeur internationale ervaring in de nucleaire sector ken je de internationale stand der techniek op nucleair gebied. Je werkt mee aan de doorontwikkeling van nationale en internationale technische regelstelsels. In dit verband vertegenwoordig je de ANVS als senior deskundige in werkgroepen van internationale instellingen en samenwerkingsverbanden met onze buurlanden, maar ook binnen gremia zoals het IAEA, de WENRA, de OECD/NEA en het ENSREG. Ook heb je contacten met andere overheden en (inter)nationale kennis en certificeringsinstanties. Jij bent in staat om de kennis over de technische aspecten van nucleaire veiligheid die we als ANVS nodig hebben om onze toezicht taken uit te kunnen voeren in kaart te brengen en jij kan een strategie ontwikkelen hoe we, ook op lange termijn, over deze kennis kunnen beschikken.

Je draagt bij aan de beoordeling van de veiligheid en modificaties van bestaande installaties en aan de beoordeling van ontwerpen van nieuwe nucleaire installaties en. Je houdt toezicht op de naleving van wetten en regels door nucleaire installaties in Nederland. Hiervoor inspecteer en beoordeel je systemen, constructies en componenten en procedures. Ook adviseer je over de evaluatie van afwijkingen en storingen in de installaties. Je evalueert aan de hand van de internationale stand van kennis en technieken en bent opdrachtgever naar de externe tweedelijns beoordelaars. Eén van jouw taken is dan ook het begeleiden van externe beoordelingstrajecten. Die evaluaties vertaal je naar een ANVS-oordeel.

Je bevindingen leg je vast in beoordelingsrapporten, inspectie- en auditrapporten en in voorbereidingen voor besluiten. Dat doe je grotendeels met het team waarin jij op inhoudelijk niveau als drijvende kracht fungeert. Vanuit een coördinerende rol geef je richting en vernieuwing en zorg je voor implementatie en eenduidige interpretatie en toepassing van de regelgeving door het team van technisch deskundigen.

Functie-eisen

 • Je hebt een academische bètaopleiding en bent bij voorkeur gepromoveerd.
 • Je hebt een ruime werkervaring bij nucleaire installaties, bij voorkeur ook buiten Nederland.
 • Je hebt recente en gedegen kennis van en ervaring in werktuigbouwkunde en materiaalkunde.
 • Je hebt praktijkervaring in internationale nucleaire standaarden zoals de regelstelsels van IAEA, WENRA, ASME en KTA en bij voorkeur ook in de Nederlandse nucleaire wet- en regelgeving.
 • Je bent resultaatgericht en staat stevig in je schoenen, waardoor je de rol als toezichthouder/beoordelaar adequaat kunt vervullen.
 • Je kunt goed een oordeel vormen in situaties waar je zelf kennis moet opbouwen of, op basis van voorstellen van derden.
 • Je werkt goed samen in projecten, maar kunt ook zelfstandig opereren.
 • Je kunt analyseren vanuit verschillende invalshoeken en bent in staat om complexe materie eenvoudig uit te leggen
 • Je kunt goed doorvragen en afstemmen met zowel de interne opdrachtgever als derden.
 • Je kunt een (nieuw) netwerk opbouwen en dat op het juiste moment benutten.
 • Je betrekt actief relevante partijen en deelt relevante kennis om het gezamenlijke resultaat te verbeteren.
 • Onder tijdsdruk handel je beheerst effectief en accuraat.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands (C2), Engels (C1) en Duits (B1).
 • Je hebt gevoel voor het politieke en bestuurlijke krachtenspel en politiekgevoelige onderwerpen.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het takenpakket van de ANVS is in ontwikkeling. Daarom verwachten we van medewerkers een flexibele inzet.
 • Je bent bereid om piketdiensten te draaien waarin je in je vrije tijd opgeroepen kunt worden.
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van selectieprocedure. Mogelijk vragen we ook referenties op of vragen we je deel te nemen aan een assessment.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als herplaatsings- of verplichte Van Werk Naar Werk-kandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Monitoring, Onderzoek en Beoordeling (MOB) geeft invulling aan de kennisfunctie op de gebieden Nucleaire veiligheid, Stralingsbescherming en Beveiliging die is toegewezen aan de ANVS. MOB monitort nieuwe ontwikkelingen vanuit de kennisvelden (van buiten naar binnen) en van de uitwerking van het beleid in de verschillende toezicht sectoren (van binnen naar buiten). Deze ontwikkelingen worden door MOB vertaald in kennis. De zo opgebouwde kennis wordt beschikbaar gesteld binnen de ANVS en aan nationale overheidsinstanties. MOB vervult tevens de coördinerend opdrachtgeversrol richting kennisinstituten die een bijdrage kunnen leveren aan de taken van de ANVS en invulling geven aan het onderzoeksprogramma. Op dagelijkse basis leveren de verschillende vakspecialisten vanuit hun vakgebied input voor de gehele ANVS. Zij doen specialistische inspecties in het kader van toezicht en voeren beoordelingen uit en geven interne adviezen in het kader van zowel vergunningverlening als toezicht.

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland aan de hoogste eisen voldoen. Naast het opstellen van regels en het verlenen van vergunningen, zorgen we dat de regels worden nageleefd en indien nodig handhaven we.

De ANVS staat continu in de schijnwerpers. Ons werk is maatschappelijk relevant en wordt op de voet gevolgd door publiek, politiek, en stakeholders. De ANVS houdt zich bezig met onderwerpen als radioactief afval, de veiligheid van een kerncentrale of de blootstelling aan ioniserende straling. In een dynamische omgeving werken we er dagelijks hard aan om de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming te bewaken en bevorderen. Hierin zijn wij betrouwbaar, deskundig en transparant.

De expertise op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is binnen de ANVS gebundeld, zodat we onze taken op een hoog niveau uit kunnen voeren. In onze kennisintensieve organisatie kijken we altijd hoe het beter kan. Iedere medewerker heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wat we gemeen hebben? We zijn deskundig, onafhankelijk en probleemoplossend.

De ANVS is een jonge organisatie die volop in ontwikkeling en beweging is.

De ANVS is een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer G. Verweij

06-22922740

De heer dr. ing. H.A. Banus

06-15539710

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw C.R.J.E. Guijt

06-11803279

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker klimaatadaptatie internationaal

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 28 juli
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Managementondersteuner

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 22 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Veilige Energietransitie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Down icon Links icon Rechts icon Up icon Facebook icon Instagram icon Linkedin icon Linkedin icon Magnet.me icon Menu icon Search icon Twitter icon Twitter icon